Nå skal rederiene seile frem for å redusere klimagassutslippene og sikre norske sjøfolks arbeidsplasser.

Leserinnlegg av Tor Arne Borge og Karsten Spenger, Kystrederiene

Leserinnlegg av Tor Arne Borge, adm. direktør i Kystrederiene. Foto: Kystrederiene

De neste årene skal en rekke skip i nærskipsfartsflåten byttes ut, eller bygges om til mer moderne skip. Dette vil bidra til utslippskutt og samtidig gi store positive ringvirkninger for maritime virksomheter over hele landet.

Eldre og mer forurensede skip har tidligere blitt solgt til utlandet, men returnert i norske farvann med utenlandske eiere. Kystrederiene jobber derfor hardt for at det skal bli mer attraktivt å investere i mer miljøvennlige skip, og er positive til at regjeringen har etablert en kondemnerings- og låneordning som skal sørge for en rask og effektiv utskiftning av den mest forurensende delen av flåten.

Sjøtransport kan bidra til drastiske utslippskutt
Det er for oss viktig at reduksjon av utslipp ikke blir ved gode intensjoner og fargerike planer, for både mer miljøvennlige skip, men også sjøtransport i seg selv, kan bidra til drastiske klimakutt allerede nå. Undersøkelser viser eksempelvis at en godsrute på sjø mellom Bodø og Tromsø, ville løftet 25.000 lastebiler av veiene.

Et viktig moment er også at det i nærskipsfarten ikke er snakk om de store utenlandskeide rederiene som bruker norske farvann for økonomisk fortjeneste. De fleste rederiene er familieeide, og både sysselsetter og investerer langs kysten. De økonomiske ringvirkningene for lokalsamfunnet er store, og det vil være merkbart dersom aktiviteten til disse hjørnesteinsbedriftene ikke opprettholdes.

Transporten gikk under Korona-epidemien
Den 12. mars 2020 satt Regjeringen i gang de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, grunnet den pågående korona-pandemien.

Karsten Sprenger er næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene. Foto: Kystrederiene

Selv om samfunnet stengte fortsatte den landsomfattende transportlogistikken. Varer kom frem, og beviset for at det ikke var noe grunn for å hamstre, ble stadig bekreftet. Som en konstant faktor har nærskipsflåten vært en særdeles viktig brikke i denne transportlogistikken og holdt arbeidsplassene gående, både før, under og etter pandemien.

Hverken konflikter, økonomisk nedgang eller pandemier har kunne bryte ned denne næringen. Tvert imot. Det er kanskje i disse situasjonene, med stengte grenser og store utfordringer at nærskipsfarten beviser sin viktighet for det norske samfunnet.

 

Tor Arne Borge, administrerende direktør Kystrederiene
Karsten Sprenger, næringspolitisk rådgiver Kystrederiene

 

Forrige artikkelArbeidstilsynet konkluderer om over 250 000 mulige lovbrudd i Oslo kommune
Neste artikkelOslo kommune fikk ca 250 varsler i 2019