Organiserte tar til Trondheims gater på lørdag i forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. 

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og PRESS arrangerer aksjonen, sammen med Røde Kors, Redd Barna, FFO og en rekke andre tilknyttede organisasjoner. De krever at alle mennesker med funksjonshemminger skal få innfridd sine rettigheter til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Aksjonen støttes av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag og styremedlem Viktor Borge sier at BPA-ordningen er en måte å organisere hverdagen bedre for de som trenger assistanse.

– En personlig assistent kan hjelpe deg med alt fra å smøre brødskiva til å hjelpe deg i dusjen. Hvis du har kommunale tjenester til dette er det hjemmehjelpen som kommer, med ulike folk til å gjøre forskjellige oppgaver. Hovedpoenget vi ønsker å få fram er at én assistent i mange tilfeller kan gjøre jobben som fem personer kan ved kommunale tjenester, sier Borge.

Ønsker fleksibilitet
Trondheim kommune har per i dag avtale med ni forskjellige private firma som tilbyr BPA. Og for å sikre god kvalitet på tjenestene og at assistentene får et forsvarlig arbeidsmiljø, stiller kommunen kvalitetskrav til leverandørene.

– Det som er et politisk stridsspørsmål er at kommunen mener det blir billigere å la folk med bistandsbehov ha hjelp gjennom kommunale tjenester. Dette er vi ikke enige i. Hvis kommunene skal ha ansvaret for å gi det tjenestetilbudet vi trenger, har vi ingen fleksibilitet, forteller Borge.

illustrasjonsbilde: pxhere

– Det viktigste er at vi som får personlig assistanse har en langt mer fleksibel mulighet til å bestemme når vi vil ha hjelp og ikke minst av hvem. Ved omfattende hjelpebehov blir det fort 40-50 forskjellige mennesker fra kommunal hjelpetjeneste. Dersom man selv ikke er i stand til å lede egen ordning kan man oppnevne en fungerende arbeidsleder som har ansvaret for den daglige driften, legger han til.

I følge Magne Skjetne fra FFO og LUPE, er det to ting som er viktig å få frem angående BPA- ordningen.

– Første poenget er om de som søker får tildeling eller ikke, for det andre handler det om at  de som regel får for lite timer, sier Skjetne.

Kritisk til klager om BPA
En undersøkelse blant brukere som benytter tjenesten i Trondheim Kommune viser at de fleste er generelt sett fornøyd med ordningen, men at man i enkelte tilfeller ikke har fått god nok informasjon fra saksbehandlerne og at de ikke vet nok om ordningen.

I et saksfremlegg om BPA-ordningen i Trondheim Kommune tidligere denne uken, var Formannskapet også kritisk til at opptil så mye som 10 % av de som får vedtak om BPA klager på vedtaket til Fylkesmannen, og at flere får medhold i klagen.

Formannskapet ba rådmannen kritisk gå gjennom sin saksbehandling for å se hvordan antall klagesaker kan reduseres. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Forrige artikkelDette bør du sjekke i dag
Neste artikkelVille hatt basseng på torget