Formannskapet vedtok 3. oktober å starte Familiehjem etter SOS-barnebyer sin modell for enslige mindreårige asylsøkere. Gjør at søsken lettere kan bo sammen og gi mer stabile oppvekstvilkår. 

Familiehjem til enslige mindreårige flyktninger
Det kom mange enslige mindreårige flyktninger til Norge og Trondheim i 2016. SOS-barnebyer inviterte kommunen til samarbeid om tiltak for de yngste barna. Familiehjem etter SOS-barnebyers modell, der fosterhjemmet er barnas bolig ble en modell Rådmannen gikk inn for, og som et enstemmig formannskap støttet 3. oktober

Familiehjem er en modell SOS-barnebyer har utviklet. Foto: SOS Barnebyer

Familiehjem er barnas bolig
I Familiehjem vil fosterforeldrene flytte inn. Om fosterforeldrene slutter er det de som flytter ut. Barna vil fortsette å bo i boligen, og få nye fosterforeldre i den. Det gjør at barna slipper å bytte skole, venner og nabolag, og vil kunne få en mer stabil oppvekst.

Enslige mindreårige flyktninger og deres behov for særlig omsorg og støtte var noe som ble vektlagt i saken. I tillegg til at man ønsket at enslige mindreårige søsken bør prioriteres.

Kan være rekrutterende for nye fosterforeldre
Rådmannen viser til at Familiehjem kan være rekrutterende for nye fosterforeldre som har for liten plass i sin egen bolig. Han viser også til erfaringer fra både Asker og Oslo som viser at fosterforeldre med minoritetsbakgrunn, enslige eller par, klarer omsorgsoppgavene i hjem med flere enslige mindreårige asylsøkere med en slik modell.

Idelle aktører, kan bli tilbud for flere fosterbarn
KRFs kommunalråd Geirmund Lykke foreslo at man bør undersøke om idelle aktører også kan drifte tilbudet, noe han fikk enstemmig støtte for i formannskapet.

KRFs kommunalrpåd Geirmund Lykke fikk enstemmig støtte i Formannskapet på at også idelle aktører skal vurderes for å drifte Familiehjemmene. Foto: Snorre Vikdal

Hvem er det du tenker kan drifte et slikt tilbud?
– Vi har noen bofellsskap for enslige asylsøkere og mindreårige, noen drives av kommunen og noen av idelle, sier kommunalråd Geirmund Lykke fra KRF. Kirkens Sosialtjeneste og Kirkens Bymisjon har bofellesskap, dem vil være naturlig å spørre. Og det kan også gjerne være Røde Kors eller andre som har arbeid blant barn og unge, sier Geirmund Lykke.

Tenker du at Familiehjem kan bli et større tilbud i Trondheim?
– Tilstrømmingen av enslige mindreårige asylsøkere er nedadgående. Det vil kunne sette sette en begrensning, sier Geirmund Lykke. Men man kan tenke seg at dette tilbudet også kan gjelde andre fosterbarn enn enslige mindreårige asylsøkere. Det kan kanskje være et like godt tilbud som om man plasseres i et ordinært fosterhjem, sier Geirmund Lykke, kommunalråd for KRF.

Forrige artikkelKan bli Liverpool-modellen på Nyhavna
Neste artikkelGleder seg til tøff test mot Zenit

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here