Årets Studieby-konferanse vil fokusere på hvordan Trondheim kan bli en bedre og triveligere by for internasjonale studenter. På konferansen onsdag ønsker Næringsforeningen i Trondheimsregionen å engasjere både studenter og beslutningstakere i en meningsfylt samtale, heter det fra foreningen. Meningen er å finne ut hvordan alle aktører kan arbeide med å forbedre livene til internasjonale studenter i Trondheim. Ved å bryte ned sosiale barrierer og muliggjøre meningsfylte samspill mellom norske og internasjonale studenter, vil Trondheim bli en by av globale studenter, melder foreningen.