Trondhjemsavisa oppdaterer kontinuerlig koronasituasjonen i Trondheim, Trondheimsregionen og øvrige smittetall i fylket. Du finner daglige smittetall, statistikk og informasjon her. 

Følg Trondhjemsavisa på Facebook

Trondhjemsavisa bruker de tallene som kommunene selv publiserer etter testing i kommunen. Dette er for å gi et mer korrekt bilde av den reelle smittesituasjonen.

Fra den 13. januar 2020 inkluderer vi også tall på antall vaksinerte.


Trondheim

 • Status: Daglige smittetilfeller – Begrensede utbrudd.
 • Siste registrerte smittetilfelle: 2. mars 2021
 • Smittetopp: 30. desember 2020. 83 nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 11,030.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Trondheim: 2,103

Det ble registrert seks nye smittede i Trondheim tirsdag den 2. mars. Snittet for de siste 7 dagene er 2,1 tilfeller per dag.

Se også: Her blir det massevaksinering i Trondheim

Fra Trondheim kommune: 

Disse koronareglene gjelder i Trondheim

Bestill time for vaksinering


Malvik

 • Status: Ingen markant smitteøkning
 • Siste registrerte smittetilfelle: 27. januar 2021
 • Smittetopp: 3. januar 2021. Ni nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 774.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Malvik siden mars: 85

Melhus

 • Status: Ingen markant smitteøkning
 • Siste registrerte smittetilfelle: 2. februar 2021
 • Smittetopp: 30. desember 2020. 10 nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 1,053.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Melhus siden mars: 66

Se også: Løsner på den lokale forskriften (Melhus kommune) 


Skaun

 • Status: Ingen markant smitteøkning
 • Siste registrerte smittetilfelle: 16. januar 2021
 • Smittetopp: 6. januar 2021. 10 nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 390.
 • Skaun kommune har valgt å ikke dele smittetall offentlig. Tall fra Statsforvalteren viser at det totalt er 30 smittede registrert i kommunen, per 17. februar 2021. 

Se også: Midlertidig forskrift vedtatt i formannskapet (Skaun kommune) 


Stjørdal

 • Status: Ingen markant smitteøkning
 • Siste registrerte smittetilfelle: 6. februar 2021
 • Smittetopp: 2. januar 2021. 42 nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 1,561.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Stjørdal siden mars: 257

Se også: Lokale tiltak i Stjørdal (Stjørdal kommune) 


Orkland

 • Status: Ingen markant smitteøkning
 • Siste registrerte smittetilfelle: 15. februar 2021
 • Smittetopp: 11. april 2020. Fire nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 1,296.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Orkland siden mars: 56 (kommunen bruker flere forskjellige tall). 

Se også: Takk til orklendingene (Orkland kommune) 


Indre Fosen

 • Status: Ingen markant smitteøkning
 • Siste registrerte smittetilfelle: 11. januar 2021
 • Smittetopp: 11. november 2020 og 4. januar 2021. Tre nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 723.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Indre Fosen siden mars: 24

Midtre Gauldal

 • Status: Ingen markant smitteøkning.
 • Siste registrerte smittetilfelle: 7. januar 2021
 • Smittetopp: 24. mars 2020. Tre nye tilfeller.
 • Antall personer vaksinert: 320.
 • Totalt antall med positiv koronatest i Midtre Gauldal siden mars: 21

Covid-19 – Sykehusene i Trøndelag

Totalt 2 pasienter er innlagt på sykehus i Trøndelag med Covid-19 per 2. mars 2021.

 • St. Olavs Hospital har 2 pasient(er) innlagt med Covid-19.
 • Sykehuset Levanger harpasient(er) innlagt med Covid-19.
 • Sykehuset Namsos har 0 pasient(er) innlagt med Covid-19.

Totale smittetall i Trøndelag

Ikke alle trønderske kommuner opplyser om smittetall i kommunen. I oversikten under finner du derfor FHI sin oversikt, som er basert på antall personer folkeregistrert i hver enkelt kommune.

Det vil si at om en person oppholder seg og tester positivt i Steinkjer, men har folkeregistrert adresse i Trondheim, blir vedkommende sitt tilfelle av Covid-19 registrert på Trondheim sin statistikk.

For Stjørdal sin del, telles også personer som blir testet på Værnes Lufthavn, men som ikke har folkeregistrert adresse i Norge. Derfor er avviket mellom FHI sine tall og Stjørdal kommune sine tall større her, enn det kan være i andre kommuner. 

“Røde” kommuner er i et smitteutbrudd, “oransje” kommuner har økende smitte. Tallene oppdateres kontinuerlig etter oppdatering fra kommunene og korrigeres én gang om dagen mot FHI sine tall. 

 1. Trondheim – 2,047
 2. Stjørdal – 284
 3. Verdal – 149
 4. Levanger – 143
 5. Hitra – 113 (smitteutbrudd) 
 6. Steinkjer – 105
 7. Inderøy – 95
 8. Malvik – 91
 9. Namsos – 74
 10. Melhus – 67
 11. Orkland – 56
 12. Oppdal – 38 
 13. Frosta – 37
 14. Ørland – 37
 15. Grong – 31 
 16. Skaun – 30 
 17. Indre Fosen – 25
 18. Midtre Gauldal – 21
 19. Rennebu – 19
 20. Heim – 18
 21. Frøya – 18 (mulig smitteutbrudd tilknyttet Hitra)
 22. Overhalla – 15
 23. Selbu – 12
 24. Åfjord – 11
 25. Nærøysund – 9
 26. Meråker – 8
 27. Høylandet – 7
 28. Osen – 5
 29. Lierne – 5
 30. Flatanger – 4
 31. Snåsa – 3
 32. Holtålen – 3 
 33. Røros – 2 
 34. Tydal – 1

Totalt i Trøndelag: 3,590

Disse kommunene har ingen personer folkeregistrert som har fått påvist Covid-19: 

Leka, Røyrvik, Rindal og Namsskogan. 


Sist oppdatert: 3. mars klokken 10.15.  

5 KOMMENTARER

 1. […] Oppdateringer: Trondheim kommune melder i pressemeldinger at to nye smitterekorder ble satt mandag 21. desember med 44 smittetilfeller og onsdag 23.desember med 46 nye smittede. Ved henholdsvis ti og 15 av smittetilfellene var smittekilde foreløpig ikke identifisert. Kriseledelsen i kommunen var innkalt til møte 21/12. I formannskapet 26/12 ble det vedtatt nye påbud i kommunen. […]

Comments are closed.