Trondhjemsavisa oppdaterer kontinuerlig koronasituasjonen i Trondheim, Trondheimsregionen og øvrige smittetall i fylket. Du finner daglige smittetall, statistikk og informasjon her. 

Følg Trondhjemsavisa på Facebook

Trondhjemsavisa bruker de tallene som kommunene selv publiserer etter testing i kommunen. Dette er for å gi et mer korrekt bilde av den reelle smittesituasjonen.

Fra den 13. januar 2020 inkluderer vi også tall på antall vaksinerte.


Trondheim

  • Status: Daglige smittetilfeller – Begrensede utbrudd.
  • Siste registrerte smittetilfelle: 12. april 2021
  • Smittetopp: 30. desember 2020. 83 nye tilfeller.
  • Totalt antall med positiv koronatest i Trondheim: 2,178

Mandag 12.april ble det påvist fem nye koronasmittede i Trondheim.

Samlet er nå 28 463 vaksinerte med første dose og 9495 med andre dose.

De neste neste 7 dagene vil det bli gitt ca 7200 doser.

Se også: Her blir det massevaksinering i Trondheim

Fra Trondheim kommune: 

Disse koronareglene gjelder i Trondheim (oppdatert 24. mars 2021)

Bestill time for vaksinering


Malvik

   • Status: Ingen markant smitteøkning
   • Siste registrerte smittetilfelle: 7. mars 2021.
   • Smittetopp: 3. januar 2021. Ni nye tilfeller.
   • Antall personer som er ferdig vaksinert: 580.
   • Totalt antall med positiv koronatest i Malvik siden mars: 85

Melhus

   • Status: Ingen markant smitteøkning
   • Siste registrerte smittetilfelle: 26. februar 2021
   • Smittetopp: 30. desember 2020. 10 nye tilfeller.
   • Antall personer som er ferdig vaksinert: 843.
   • Totalt antall med positiv koronatest i Melhus siden mars: 66

Skaun

   • Status: Ingen markant smitteøkning
   • Siste registrerte smittetilfelle: 16. januar 2021
   • Smittetopp: 6. januar 2021. 10 nye tilfeller.
   • Antall personer som er ferdig vaksinert: 294.
   • Skaun kommune har valgt å ikke dele smittetall offentlig. Tall fra Statsforvalteren viser imidlertid at det totalt er 30 smittede registrert i kommunen, per 7. april 2021.

Covid-19 – Sykehusene i Trøndelag

Totalt ingen pasient(er) på sykehus i Trøndelag med Covid-19 per 7. april 2021.

   • St. Olavs Hospital harpasient(er) innlagt med Covid-19.
   • Sykehuset Levanger harpasient(er) innlagt med Covid-19.
   • Sykehuset Namsos har 0 pasient(er) innlagt med Covid-19.

Siste dødsfall i Trøndelag var 30. desember 2020 i Trondheim.


Totale smittetall i Trøndelag

Ikke alle trønderske kommuner opplyser om smittetall i kommunen. I oversikten under finner du derfor FHI sin oversikt, som er basert på antall personer folkeregistrert i hver enkelt kommune.

Det vil si at om en person oppholder seg og tester positivt i Steinkjer, men har folkeregistrert adresse i Trondheim, blir vedkommende sitt tilfelle av Covid-19 registrert på Trondheim sin statistikk.

For Stjørdal sin del, telles også personer som blir testet på Værnes Lufthavn, men som ikke har folkeregistrert adresse i Norge. Derfor er avviket mellom FHI sine tall og Stjørdal kommune sine tall større her, enn det kan være i andre kommuner. 

«Røde» kommuner er i et smitteutbrudd, «oransje» kommuner har økende smitte. Tallene oppdateres kontinuerlig etter oppdatering fra kommunene og korrigeres én gang om dagen mot FHI sine tall. 

   1. Trondheim – 2,180
   2. Stjørdal – 295 (smitteutbrudd)
   3. Levanger – 154 (økende smitte)
   4. Verdal – 153
   5. Steinkjer – 152 (smitteutbrudd)
   6. Hitra – 120
   7. Inderøy – 96
   8. Malvik – 93
   9. Namsos – 86 
   10. Melhus – 69
   11. Orkland – 63
   12. Ørland – 46
   13. Oppdal – 44
   14. Frosta – 38
   15. Nærøysund – 33
   16. Midtre Gauldal – 31 (smitteutbrudd)
   17. Grong – 31 
   18. Frøya – 31
   19. Skaun – 30 
   20. Indre Fosen – 26
   21. Overhalla – 21 
   22. Rennebu – 20
   23. Heim – 18
   24. Åfjord – 12
   25. Selbu – 12
   26. Meråker – 8
   27. Høylandet – 7
   28. Osen – 5
   29. Lierne – 5
   30. Røros – 5
   31. Flatanger – 4
   32. Snåsa – 3
   33. Holtålen – 3 
   34. Tydal – 1

Totalt i Trøndelag: 3,900

Disse kommunene har ingen personer folkeregistrert som har fått påvist Covid-19: 

Leka, Røyrvik, Rindal og Namsskogan. 


Sist oppdatert: 15. april klokken 14.45. 

6 KOMMENTARER

 1. […] Oppdateringer: Trondheim kommune melder i pressemeldinger at to nye smitterekorder ble satt mandag 21. desember med 44 smittetilfeller og onsdag 23.desember med 46 nye smittede. Ved henholdsvis ti og 15 av smittetilfellene var smittekilde foreløpig ikke identifisert. Kriseledelsen i kommunen var innkalt til møte 21/12. I formannskapet 26/12 ble det vedtatt nye påbud i kommunen. […]

Comments are closed.