Trondhjemsavisa oppdaterer kontinuerlig koronasituasjonen i Trondheim, Trondheimsregionen og øvrige smittetall i fylket. Du finner daglige smittetall, statistikk og informasjon her. 

Følg Trondhjemsavisa på Facebook

Trondhjemsavisa bruker de tallene som kommunene selv publiserer etter testing i kommunen. Dette er for å gi et mer korrekt bilde av den reelle smittesituasjonen.

Fra den 13. januar 2021 inkluderer vi også tall på antall vaksinerte.

Siste oppdatering: 18. mai 2021.


Trondheim

  • Status: Smitteutbrudd
  • Siste registrerte smittetilfelle: 18. mai 2021
  • Smittetopp: 30. desember 2020. 83 nye tilfeller.
  • Totalt antall med positiv koronatest i Trondheim: 2,301

Torsdag 13.mai ble det påvist tre nye koronasmittede i Trondheim.

Antall vaksinerte: 51,391 personer har fått første dose, 19,726 har fått andre dose.

Fra Trondheim kommune: 

Disse koronareglene gjelder i Trondheim (Artikkelen er oppdatert etter formannskapets møte 20. april 2021)

Bestill time for vaksinering


Malvik

   • Status: Ingen markant smitteøkning

Melhus

   • Status: Økende smittetrend

Skaun

   • Status: Ingen markant smitteøkning

Covid-19 – Sykehusene i Trøndelag

Totalt ingen pasient(er) på sykehus i Trøndelag med Covid-19 per 19. mai 2021.

   • St. Olavs Hospital harpasient(er) innlagt med Covid-19.
   • Sykehuset Levanger harpasient(er) innlagt med Covid-19.
   • Sykehuset Namsos har 0 pasient(er) innlagt med Covid-19.

Totale smittetall i Trøndelag

Ikke alle trønderske kommuner opplyser om smittetall i kommunen. I oversikten under finner du derfor FHI sin oversikt, som er basert på antall personer folkeregistrert i hver enkelt kommune.

Det vil si at om en person oppholder seg og tester positivt i Steinkjer, men har folkeregistrert adresse i Trondheim, blir vedkommende sitt tilfelle av Covid-19 registrert på Trondheim sin statistikk.

For Stjørdal sin del, telles også personer som blir testet på Værnes Lufthavn, men som ikke har folkeregistrert adresse i Norge. Derfor er avviket mellom FHI sine tall og Stjørdal kommune sine tall større her, enn det kan være i andre kommuner. 

«Røde» kommuner er i et smitteutbrudd, «oransje» kommuner har økende smitte. Tallene oppdateres kontinuerlig etter oppdatering fra kommunene og korrigeres én gang om dagen mot FHI sine tall. 

   1. Trondheim – 2,306 (smitteutbrudd)
   2. Stjørdal – 308
   3. Levanger – 158
   4. Verdal – 157
   5. Steinkjer – 156
   6. Hitra – 121
   7. Malvik – 97 (smitteutbrudd i nabo-kommune)
   8. Inderøy – 96
   9. Namsos – 89
   10. Melhus – 80 (smitteutbrudd)
   11. Orkland – 74 (smitteutbrudd)
   12. Midtre Gauldal – 69
   13. Oppdal – 47
   14. Ørland – 46
   15. Frosta – 38
   16. Frøya – 36
   17. Skaun – 33
   18. Nærøysund – 33
   19. Grong – 31 
   20. Indre Fosen – 26
   21. Overhalla – 22
   22. Rennebu – 21
   23. Heim – 19
   24. Åfjord – 13
   25. Selbu – 13
   26. Snåsa – 10 (smitteutbrudd)
   27. Meråker – 9
   28. Høylandet – 7
   29. Osen – 5
   30. Lierne – 5
   31. Røros – 5 (stort smitteutbrudd i regionen Tynset, Tolga, Os)
   32. Flatanger – 4
   33. Holtålen – 3 
   34. Tydal – 1

Totalt i Trøndelag: 4,142

Disse kommunene har ingen personer folkeregistrert som har fått påvist Covid-19: 

Leka, Røyrvik, Rindal og Namsskogan. 


Sist oppdatert: 19. mai klokken 09.30

6 KOMMENTARER

 1. […] Oppdateringer: Trondheim kommune melder i pressemeldinger at to nye smitterekorder ble satt mandag 21. desember med 44 smittetilfeller og onsdag 23.desember med 46 nye smittede. Ved henholdsvis ti og 15 av smittetilfellene var smittekilde foreløpig ikke identifisert. Kriseledelsen i kommunen var innkalt til møte 21/12. I formannskapet 26/12 ble det vedtatt nye påbud i kommunen. […]

Comments are closed.