Fra og med neste år får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling selv om du ikke har henvisning fra lege. 

Dette gjelder hos fysioterapeuter med kommunal avtale. Hos de helprivate fysioterapeutene må du fortsatt betale alt selv. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) hilser den nye reformen velkommen, og skriver på sine nettsider at dette har vært en viktig prioritert sak å få gjennomført.

Forslaget fra regjeringen om endring av lovgivningen på dette området, kom opprinnelig i en stortingsmelding om primærhelsetjenesten som ble fremlagt i mai 2015, og vedtatt juni i år.

Per i dag kan pasienter også gå til behandling hos en fysioterapeut uten først å ha en henvisning fra lege. Forskjellen er at de frem til 1. januar 2018 må betale hele behandlingen selv og ikke får refusjon fra trygden uten en slik henvisning.

Dermed må pasientene betale hele honoraret som en fysioterapeut med kommunal avtale kan kreve, ikke bare egenandel. Den nye reformen betyr derfor at du bare betaler offentlig fastsatt egenandel fra neste år.

Pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester vil i stor grad få informasjon om nyordningen fra helsemyndighetene via www.helsenorge.no , samt gjennom helsepersonell og brukerorganisasjoner.

 

Forrige artikkelFremtidsrettet kunstgressbane
Neste artikkelVinn eller forsvinn