Dagene har blitt betydelig kortere og behovet for refleksbruk er som vanlig tilstede, men ifølge Trygg Trafikk glemmer flesteparten av oss å bruke den. 

Fysiske tellinger utført av Trygg Trafikk, viser at kun 4 av 10 bruker refleks. Hele 66 prosent oppgir at grunnen er at de glemmer det.

Dårlige unnskyldninger
Hele 38 prosent av de som deltok i undersøkelsen oppga som grunn at de skulle kun gå i opplyste gater, mens 20 prosent sier at det er fordi de skal gå på et fortau.

-Mange av fotgjengerulykkene i byer og tettsteder skjer nettopp ved at folk krysser gata og ikke blir sett, skriver Trygg Trafikk i pressemeldingen.

Nordmenn har dårlige unnskyldninger når det kommer til refleksbruk, mener Trygg Trafikk. Foto: T.Skredderbakken

Vi unnskylder også manglende refleksbruk med at vi skal gå på fortau, i opplyste gater eller ikke gå så langt. Trygg Trafikk mener dette er dårlige unnskyldninger.

– Du trenger refleks også i byen. Lys fra butikker og billykter tar så mye oppmerksomhet at du i praksis blir grå og usynlig i trafikkbildet uten refleks, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Det kan derfor virke som det også florerer en feiloppfatning om at man er fullt synlig selv i opplyste gater.

– Selv om du bare skal gå en kort tur vil du likevel ofte krysse gata. Mange av fotgjengerulykkene i byer og tettsteder skjer nettopp ved at folk krysser gata og ikke blir sett, sier hun.

De vanligste unnskyldningene for at vi dropper refleksen:
1. Glemmer det (66 prosent).
2. Skal kun gå i opplyste gater (38 prosent)
3. Dårlig tid (31 prosent)
4. Skal kun gå på fortau (20 prosent)
5. Skal ikke gå langt (15 prosent)
(Kantar TNS: 1131 intervjuer utført i september 2017, tryggtrafikk.no)

Likevel har vi blitt litt flinkere enn før. I 2016 lå andelen voksne som bruker refleks på bare 28 prosent i Sør-Trøndelag, hvor landsgjennomsnittet lå på 39 prosent. Andelen på refleksbruk i sentrum/byer var lavest, 23 prosent, i forhold til 32 prosent andel refleksbruk på landevei, i følge tall fra Trygg Trafikk.

 

Forrige artikkelFår fjernet «hemmelig» oljetank gratis
Neste artikkelVille hatt månedlig nyte-dag