– Mange bare skyver fra seg den tanken, vil ikke ta innover seg realiteten.

Undersøkelsen Ung i Trondheim 2017 viser at 10 % av 8. klassingene er blitt utsatt for vold siste år fra en i familien. Det er høyest i 8. klasse, men det er også høye tall på de andre trinnene på ungdomskolen og i videregående skole.

Harald Dean hos Stine Sofie Stiftelsen sier at han tror det er ganske vanlig at man blir overrasket over hvor høye tallene er hvis man ikke er inne i fagfeltet.

Harald Dean hos Stine Sofie-stiftelsen. Foto: Stine Sofie stiftelsen

Tre i hver klasse hvis det er en klasse på 30 elever

Det vil si at det gjennomsnittlig er mer enn en elev i hver klasse som blir utsatt for familievold årlig?

–  Ja, hvis man omgjør statistikk til levende ansikter og tenker at en klasse på 30 elever blir 3 av dem utsatt for vold, så er det nok ikke unormalt å skyve den tanken bort fra seg og ikke ville ta inn over seg realiteten. Men man må skille mellom ønsketenkning og realiteten sier Harald Dean.

Les også: Høye familievoldstall mot ungdommer i Trondheim

Barne- ungdoms og familiedirektoratets undersøkelse som går på hele barndommen viser at 21 % har blitt slått av foreldrene sine. I Trondheim har man sett på vold fra et familiemedlem siste år. Det er lovbrudd?

–  Ikke bare et lovbrudd, men brudd på menneskerettigheter og et stort folkehelseproblem også. Men vi er ikke overrasket, ikke høyere enn det vi hadde forventet. Vi vet at volden ofte forekommer innen husets fire vegger, og at det er personer i nære relasjoner som utøver volden.

– Vold mot barn er et underkommunisert samfunnsproblem. Det er ikke bare individet som lider, men det koster også samfunnet enormt mye. Det tror jeg ikke mannen eller kvinnen i gata er helt klar over sier Harald Dean.

Vet dere om mange ungdommer anmelder familievolden?

Stine Sofie Stiftelsen tror det er en del mørketall i forhold til å anmelde familievold. Foto: Snorre Vikdal

–  Vi har ingen statistikk på det, det nok er en del mørketall.

Vold går i arv, makt og kontroll

Hva mener dere er årsaken til at så mange i familien slår ungdom?

– Det er individuelle faktorer og samfunns- og kulturrelaterte. Individuelle kan være at årsaken ligger i voldsutøverens egen livshistorie, at han eller hun har erfaring med vold i egen barndom. Vold går i arv på en måte.

– Men det kan også være psykologiske faktorer som at personen har dårlig impulskontroll eller emosjonsregulering, er frustrert eller har en følelse av makt eller kontroll ved å utøve vold. Volden er det eneste verktøyet vedkommende kan bruke, mangler samtaleevne for eksempel.

Familevold kan handle om makt og kontroll. Foto: Bjørn L. Andreassen

–  De samfunns og kulturelle faktorene kan være en høyere toleranse for vold i familien. De tror de gjør det riktige og nødvendige med å bruke vold. At de tenker at vold ikke er skadelig, at de ikke vet at vold har både kortsiktige og langsiktige konsekvenser. Forskningen beviser at vold er skadelig og har f. eks negative konsekvenser på akademiske prestasjoner i skolen, sier Harald Dean hos Stine Sofie Stiftelsen.

 

 

Forrige artikkelUkens program hos Kunsthall Trondheim
Neste artikkelNett-krim øker stadig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here