Eli Christine Paulsen fra Ranheim ble trukket ut til å få fjernet gammel oljetank. Naturvernforbundet anbefaler å få opp farten med å fjerne tanker, og vil ha myndighetene mer på banen. 

– Mannen min Erik visste ikke at jeg var med i trekningen og vi ble begge gledelig forundret når de ringte fra Naturvernforbundet i Trondheim. Beskjeden om gratis fjerning av oljetank er kjærkommen. Vi venter barn nummer tre snart, og jobben med å få ut oljetanken ville blitt mye i tillegg til alt det andre når vi nå nettopp har flyttet inn her, sier hun.

Noe komplisert 
Gamle oljetanker kan ligge nedgravd rett utenfor hus og er lettere å fjerne enn hos Paulsen. De oppdaget tanken gjemt i et rom i kjelleren.  

– Vi så noen hengsler på panelveggen og skjønte snart at det var en nesten usynlig dør i kjelleren. Megleren hadde ikke opplyst om det «hemmelige» rommet med den gamle oljetanken. Men nå går det jo bra med å få den vekk, sier Erik fornøyd. 

Karl Peder Bjerve hos Børstad transport AS er med på befaringen og skal gjøre jobben med å få ut tanken fra kjelleren. 

– Noen ganger kan tankene lekke fyringsolje ned i grunnen, også innomhus. Folk blir vant til lukta, så de tenker ikke på det. Omfattende rensing må til for å få bort sånt. Oljeselskapene for jo rundt på dørene til folk. Noen fikk sponset tank hvis de gikk over til fyringsolje, sier han og rister på hodet. 

Erik Paulsen viser frem gammel oljetank som må fjernes fra vanskelig tilgjengelig rom i kjelleren på Ranheim. Foto: BjørnLA

-Omtrent 25 000 kroner ville denne jobben kostet om Paulsen skulle betale sanering av tanken selv, legger Bjerve til. 

-Skremmende
Naturvernforbundet i Trondheim opplyser at det beste er å få fjernet tankene og renset opp grunnen rundt. Er det umulig å få vekk tanker under bygninger, skal de tømmes, renses og fylles med et spesielt skum, forklarer forbundets Hallgeir Opdal. 

-Det er stor fare for lekkasje fordi mange tanker er gamle og av dårlig kvalitet. Temmelig ille er det at så mange tanker ikke er registrerte. Det er skremmende og bør bli tatt tak i av myndighetene. Når vi vet at oljetanker ikke er registrerte er det også lite lett å vite hvor mange det er snakk om, forteller han. 

– Forbudet trer i kraft 1. januar 2020 så det haster å få ryddet opp. Naturvernforbundet har hatt kampanje på fjerning av oljetanker i mange år og vi ser det har nyttet, beretter Opdal. 

Regjeringen har vedtatt at det vil bli forbudt å bruke fossil oljefyring til oppvarming av boliger og yrkesbygg fra 2020. Forbudet er tverrpolitisk forankret i klima-forliket. Alt i 2012 vedtok Stortinget klima-forliket mellom daværende regjeringspartier Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og opposisjonspartiene Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre.

Forrige artikkelSkole skal «ut i verdensrommet»
Neste artikkel– Du trenger refleks også i byen