Naturvernforbundet i Trondheim reagerer nå kraftig på myndighetenes ønske om å femdoble oppdrettsnæringen.

– Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser. Forutsatt at oppdrettsnæringa gjør jobben sin på miljø og kommunene legger til rette for nye areal, vil det i årene framover trille milliarder på milliarder inn i Havbruksfondet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NRK.

– Dødsdom
– For ti år siden så jeg at elva jeg fisket i flere ganger i løpet av sesongen var full av små sjøørret som var dekket av lus, tordner Cato Iversen i Naturvernforbundet i Trondheim.

– Luseproblemet har man ikke kommet nærmere en løsning på siden den gang. Nå er det bestemt at fiskeoppdrettet skal femdobles! Det kan være en dødsdom over mange bestander av villfisk. Det igjen kan gå ut over arbeidsplasser, for eksempel rapporterer fiskere langs kysten om fravær av fisk i områder det er oppdrettsanlegg.

Cato Iversen og Naturvernforbundet i Trondheim kritiserer myndighetenes ønske om økt oppdrett av fisk. Foto: Egild Liberg

1 326 156 tonn matfisk ble produsert i Sør-Trøndelag i 2016. Dette ga 64 039 millioner kroner i førstehåndsverdi. Økningen fra 2015 til 2016 var på 35,3 prosent, opplyser SSB.

Kloakk-paradoks
-Det er også et paradoks at cruiseskipene nå endelig nektes å slippe kloakken i havet, når oppdretts-industrien langs hele norskekysten slipper kloakk tilsvarende to ganger norges befolkning, urenset rett i sjøen. Dette i tillegg til fiskesykdommer, parasitter, medisiner og giftstoffer til bekjempning av lakselus, sier han i harnisk.

– Naturvernforbundet er mot en økning i fiskeoppdrettet før man har løsninger på problemene på plass, og vi krever at all oppdrett må inn i lukkede anlegg, får vi opplyst.

Dokumentar om myndighetenes ønske om at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050.

Unntaksvis angriper lus oppdrettslaks så grovt som dette, i en næring som ventes å bli fremtiden for Norge. Foto: Mattilsynet
Forrige artikkelVille hatt månedlig nyte-dag
Neste artikkel– Har veldig tro på en urban livslyst