Også Pelle Ørevik Evensen og Natur og ungdom i Trondheim hamrer løs i anledning tidenes første klimasøksmål. I dag startet rettssaken mot Staten.

Evensen og øvrige miljø-folk mener utvinning av olje og gass i nordområdene strider mot grunnlovens miljøparagraf. Derfor kommer nå klimasøksmålet mot ti nye tillatelser til å utvinne olje i Arktis.

Pelle Ørevik Evensen og Natur og ungdom i Trondheim støtter rettssak mot Staten som miljøsynder. Vil Grunnlovens paragraf 112 ha noen virkning, er spørsmålet.  Foto: NU

– Svært sårbar 
Regjeringen tillot oljeindustrien mer utvinning i nord i 2016. Greenpeace mener sammen med Natur og ungdom (NU) at områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis. Utvinning vil kunne slippe ut klimagasser i mange tiår inn i fremtiden.

-Utvinning på disse stedene er ikke bærekraftig i forhold til økosystemet. Påstanden vår er at denne oljeboringen ikke kan være bærekraftig og dermed strider mot grunnlovens paragraf 112, forteller Evensen til Nidarosa.

Positiv oppmerksomhet
– Flere oppslag i mediene om rettssaken som starter i dag, og om oljeboringen, er positivt. For ikke alle forstår hvor viktig saken er. Mye rundt olje er glorifisert men når motstanden vår er så sterkt at vi går til retten, får vi kanskje fram hvor ille denne olje og gassutvinningen kan være. Jeg tror ikke det er så mye håp om å vinne fram i rettssaken, sier Evensen.

Han ramser opp Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Besteforeldrenes miljøaksjon.
-Vi er flere som står bak rettssaken vi nå ser. Så mange viser at olje ikke bare er en personlig sak, men at et fortsatt stort antall folk bryr seg over hele landet, sier Evensen fast.

Borgernes rett
Det er Oslo tingrett som nå er i gang med å avgjøre om Regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf.

Paragraf 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten», heter det fra Greenpeace som fortsetter:

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Klimasøksmålet er folkets rettssak. Den er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima.

I retten 
Rettssaken vil vare i om lag sju dager, venter Greenpeace som live-streamer fra retten på Facebook og Instagram.

Advokatene Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma, og Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind representerer miljøorganisasjonene.

Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp og representeres av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ved advokatfirmaet Lund & Co. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten.

Forrige artikkel– Har veldig tro på en urban livslyst
Neste artikkelGrønn innstilling hos arrangørene bak Boligmessen