10 % av 8. klassingene i Trondheim er blitt slått av et voksent familiemedlem siste år. Dette viser undersøkelsen Ung i Trondheim 2017.

Mest familievold i 8. klasse, også høyt på andre årstrinn
Undersøkelsen ble gjort våren 2017 blant elever på ungdomsskolen og i videregående skole i Trondheim. Familievold var et av spørsmålene og man fant mest familievold mot 8. klassingene. Hele 10 % hadde blitt slått med vilje av en voksen i familien siste året. To prosent hadde blitt slått mer enn fem ganger siste året.

Spørsmålet som ble stilt var «Tenk på det siste året. Har en voksen i familien slått deg med vilje?»

Tallene for familievold fra undersøkelsen Ung i Trondheim. 10 % av 8. klassingene er slått en eller flere ganger av et voksent familiemedlem siste år. Bilde: Trondheim kommune

Er et lovbrudd og et stort folkehelseproblem
Harald Dean hos Stine Sofie Stiftelsen sier at det å slå ikke bare er et lovbrudd, men også brudd på menneskerettigheter og et stort folkehelseproblem.

– Men vi er ikke overrasket, tallene er ikke høyere enn det vi hadde forventet. Vi vet at volden ofte forekommer innen husets fire vegger, og at det er personer i nære relasjoner som utøver volden, sier Harald Dean.

Harald Dean hos Stine Sofie-stiftelsen er ikke overrasket over de høye familievold-tallene. Foto: Stine Sofie stiftelsen

Svært urovekkende tall, skal følges opp videre politisk
Saken ble behandlet i Formannskapet 3. oktober. Marte Løvik fra Senterpartiet syntes tallene var svært urovekkende. Hun syntes det var utrolig mange mange ungdommer som er blitt slått av en i familien når 10 % av 8. klassingene er blitt det siste år. Hun etterlyste også mer informasjon om disse tallene hos kommunaldirektøren, da hun mente det var lite tekst i sakspapirene om de høye voldstallene.

Marte Løvik fra Senterpartiet synes familievoldtallene i Trondheim er svært urovekkende. Foto: Snorre Vikdal

Etter forslag fra Ordfører Rita Ottervik (AP) besluttet Formannskapet enstemmig å sende saken til Oppvekstkomiteen for behandling. Neste møte i Oppvekstkomiteen er 1. november. I etterkant skal  rapporten fra Ungdataundersøkelsen sluttbehandles i Formannskapet.

Forrige artikkelNi nye Trondheimsband klare for festival
Neste artikkelRett bildekk – sjåførens ansvar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here