I dag er siste dag i Tingretten for klimasøksmålet mot staten. Endelig dom forventes etter jul.

Greenpeace skriver i dag at miljøorganisasjonenes advokater vil kommentere Statens anførsler først (replikk), og Staten vil svare etterpå (duplikk). Partene vil ikke oppsummere hele sin argumentasjon.

«Vi tror det blir en nokså kort dag i retten. Endelig dom er forventet om 4 til 12 uker, sannsynligvis etter jul. Vi er svært stolte av søksmålet vi har reist og problemene det har avdekket, og mener fortsatt lisensene i Barnetshavet er ugyldige av hensyn til klodens klima», skriver Greenpeace på sin nettside.

Les mer: – Ikke alle forstår viktigheten av klima-søksmålet

Søksmålet
Grunnlovens §112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg skal «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

I følge Greenpeace omhandler klimasøksmålet ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

«Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Klimasøksmålet er folkets rettssak. Den er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima, skriver Greenpeace Norge», skriver Greenpeace.

Forrige artikkelFlere mottiltak på Black Friday
Neste artikkelDette er kravene til lys og refleks på sykkel