Prioriteringene for hva Trondheim kommunerevisjon skal granske neste halvår ble nylig vedtatt. Men granskningen av Trondheim Kino er ikke med. Glipp sier saksbehandler, blir tatt hånd om forsikrer leder i komiteen.  

Det er en utvidet selskapskontroll av Trondheim Kino AS kommunerevisjonen har jobbet med. Den skal blant annet vise om kinoens selskaper har blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte i forhold til selskapet Candy People Norway AS (CPN).

Kontrollkomiteen behandlet rapporten i mai 2017 og har bedt kommunerevisjonen om flere tillegg (link til adressa.no). Blant annet at det kommunalt eide selskapet Trondheim Kino Utvikling bidro med et lån på 1,5 millioner slik at CPN kunne etableres. Det har revisjonen jobbet med siden.

Men arbeidet med denne rapporten er altså ikke på listen over prioriterte oppgaver for første halvår av 2018, som Kontrollkomiteen nylig vedtok.

Forsikrer om at rapport om kinoen blir ferdig snart. Rolf Jarle Brøske leder kontrollkomiteen til bystyret. Foto: Trondheim kommune

– Høy prioritet 
Hilde Haugskott er rådgiver i Trondheim kommune og har behandlet sakspapirene til Kontrollkomiteen.

-Det er en vurdering om den skulle stått der eller ikke. Den er under arbeid og kunne stått der. Det er kanskje en glipp fra meg, men den kommer på nyåret og er prioritert, sier hun.

Bystyrets Rolf Jarle Brøske (H) leder Kontrollkomiteen som bestemmer hva kommunerevisjonen skal jobbe med. Han fremhever at rapporten om kinoen ikke vil bli liggende.

– Det er ikke noen tvil om at den saken har høy prioritet fra Kontrollkomiteen, sier Brøske til Nidarosa.

Begge opplyser at det bare er små detaljer som skal på plass før kino-rapporten er ferdig og klar til politisk behandling igjen.

Ønsker flere fakta
Nidarosa har tidligere omtalt at kommunerevisjonen ikke tok med millioner og inhabilitet i kino-rapporten.

– Vi mener fakta-informasjon godt kan bygges ut. Enkelte kilder har kommet veldig sterkt til orde og lagt sterke føringer i rapporten, mens det kanskje ikke har

Kontrollkomiteen vedtar halvårlige bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I møtet 27. november ble ikke kino-granskningen tatt med blant de 11 som ble bestilt i prioritert rekkefølge. Foto: Skjermbilde av vedtaket.

vært balansert godt nok, uttalte Brøske til Nidarosa.

Under behandlingen av kino-rapporten i mai påpekte Terje Roll Danielsen (H) at det er svært spesielt at Trondheim Kinos utviklingsselskap gikk inn med et lån på halvannen million til et selskap som skulle være deres egen leverandør, ifølge Adresseavisen.

Les også: Terje Roll Danielsen går ut av Kontrollkomiteen

Forrige artikkel– Pinlig gjerrighet fra flertallet i Trøndelag fylkesting
Neste artikkel– Burde fratrådt i Hestsjø-behandling