Vegen blir enveiskjørt når brua skal erosjonssikres, melder Statens Vegvesen.

I en pressemelding informerer Statens Vegvesen om at mandag 6. november, etter ettermiddagsrushet, starter arbeidet med å erosjonssikre Sluppenbrua. I den forbindelse blir den stengt for kjøretøy som skal over brua fra Osloveien til Sluppen. Det blir derimot fortsatt åpent for biler som skal andre veien, fra Sluppen til Osloveien. Gang- og sykkelvegen vil holdes åpen i hele perioden.

Stabilisering av gamle steinmasser
Arbeidet går ut på å stabilisere steinmassene rundt pilarene for å hindre undergraving. Fundamentene stammer fra den gamle jernbanebrua som ble bygd på 1860-tallet, og vegvesenet mener det nå er på tide å gjøre tiltak igjen.

-Dette er helt nødvendig arbeid, og vi har god dialog med forvaltningsmyndighetene for å få utført arbeidet i elva, sier Mats-Andre Lied i Statens Vegvesen.

foto: skjermdump ©2017Google Streetview

Setter ut gytegrus i forkant av vannregulering
I arbeidsperioden skal det etableres en anleggsveg ned til elva, som vil bygges opp av rør. Nidelva, som er et nasjonalt laksevassdrag, må reguleres ned til minste vannføring for å få dette til. Derfor vil det bli gjennomført avbøtende tiltak for laksen og sjøørretten i forkant.

NVE har forvaltningsansvaret gjennom vannressursloven, og i samarbeid med Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA), vil det bli satt ut gytegrus for fisken.

Været bestemmer
Hvor lenge arbeidet vil ta vil i følge vegvesenet avhenge mest av værforholdene.

-Vi håper å være ferdig med tiltakene i løpet av 4-5 uker, men på grunn av værforhold kan arbeidene ta lenger tid, sier Lied.

Det forventes store forsinkelser for biltrafikken de første dagene, og vegvesenet håper derfor trafikanter finner andre ruter eller velger å reise kollektivt, sykle eller gå i arbeidsperioden.

Fra 10. til 13. november vil det også bli større stegninger på E6 mellom Klett og Sentervegen. Statens vegvesen oppfordrer derfor alle å sjekke trafikkmeldingene på www.175.no fremover.

 

 

 

 

 

Forrige artikkelTjente mest i Trondheim
Neste artikkel– Må få ny lov for varsling om sykdom

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here