Nå ser St. Olavs hospital på utfordringer og muligheter i måten de arbeider på, og ber pasientene om innspill. 

Hvordan skal sykehuset planlegge for fremtiden? Og hva skal gjøres annerledes, er spørsmål som skal besvares i en høring blant alle med tilknytning til sykehuset, heter det fra St. Olavs hospital.

Usette muligheter?
– Hva synes du vi skal satse på fremover for at St. Olavs hospital skal kunne gi fremragende behandling? Vi står overfor store utfordringer de neste 10-15 årene, utfordringer vi ikke kan bevilge oss ut av. Skal vi klare å gi like gode eller bedre tjenester, må vi finne nye måter å jobbe på, sier sykehusets direktør for samhandling Tor Åm.

– Vårt ønske er at høringen skal fange opp momenter som vi ikke har sett og som er viktig i den strategiske planleggingen, sier Åm.

Medvirkning og samarbeid fra ulike parter i helsevesenet er viktig i arbeidet, heter det fra St.Olavs hospital. Innspill fra alle berørte skal være med når utviklingsplanen lages.

Omfattende
St. Olavs hospital melder videre at utfordringene er de samme

Vi står overfor store utfordringer heter det fra Tor Åm ved St. Olavs hospital. Foto: St. Olavs hospital

for andre sykehus og for kommunene. Økt samarbeid og god arbeidsfordeling, både sykehusene imellom og mellom sykehus og kommuner, blir viktig framover.

Høringen av Utviklingsplan St. Olavs hospital pågår nå. Kommuner har frist til 15. januar 2018 med å forfatte sine innspill, øvrige instanser har frist til 24. desember 2017.

Det er på oppdrag fra Helse Midt-Norge at St. Olavs hospital utarbeider en egen utviklingsplan med perspektiv mot 2035. Planen skal ferdigstilles før 1. mars 2018 det er utkastet til denne som nå er til høring. Ansatte, pasienter, brukere, kommuner og andre instanser vil gi sine innspill.

Forrige artikkel– Ville innført Trondheims-fridag
Neste artikkelSpår rekord for norsk Black Friday