Portugisisk 41-årig sykepleier døde av tilfeldig hendelse sier Legemiddelverket. Døde to dager etter fikk koronavaksine

Første nyttårsdag døde sykepleieren Sónia Azevedo uventet to dager etter at hun hadde fått koronavaksinen til Pzizer/BioNTech. Saken ble meldt i flere medier internasjonalt, blant annet i Correiro da Manha i hennes hjemland Portugal og Metro i England. I Norge ble saken først omtalt av Resett.

Dødsfallet har blitt undersøkt nærmere av legemiddelmyndighetene i Portugal. Men konklusjonen har ikke vært kjent.

Tilfeldig hendelse
Trondhjemsavisa kontaktet først Folkehelseinstituttet (FHI). Der sier overlege Preben Aavitsland at de ikke kjenner til dette dødsfallet i Portugal. Han svarer videre at vi har ingen slike sammenliknbare hendelser i Norge, og henviste videre til Legemiddelverket.

– Dødsfallet ble til å begynne med meldt som et dødsfall i tilknytning til vaksine. Men nå har de portugisiske legemiddelmyndighetene sett nærmere på saken, og det viser seg at dødsfallet ikke har noe med vaksinen å gjøre. Det var en tilfeldig hendelse, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Steinar Madsen, fagdirektør Statens legemiddelverk. Foto: Statens Legemiddelverk

Alle dødsfall ses grundig på
– Det er det vi nå ser når vi vaksinerer veldig mange. Både veldig mange eldre og ganske syke personer da vil det nødvendigvis oppstå dødsfall i nær tilknytning til vaksinering som ikke har noe med vaksinen å gjøre. For eksempel dør det jo 400 personer på norske sykehjem hver uke og det er klart når vi vaksinerer de fleste som bor der så vil det jo skje dødsfall på sykehjemmene som er et tilfeldig sammenfall i tid, og ikke skyldes vaksinen sier Steinar Madsen.

– Det er omtrent 40 000 personer som dør i Norge hvert år av forskjellige årsaker. 

– Ja, men alle dødsfall som blir meldt til oss etter at en person blir vaksinert ser vi grundig på. Dette for å se om det kan tenkes å være en sammenheng. Hittil har vi fått meldt åtte dødsfall hos sykehjemsbeboere i Norge etter koronavaksinering. Men alle disse åtte personene var eldre mennesker med alvorlige underliggende sykdommer, sier Madsen.

Hvor mange er det som er vaksinert per i dag?

– Det siste tallet jeg hørte var omtrent 20 000 personer sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk til Trondhjemsavisa.

 

 

Forrige artikkelSamuel har forlatt RBK
Neste artikkelHer kommer Trondheims første sted for gruppevaksinering