Erfaringer fra unge er nyttig mener Fredrik (20), universitetslektor Hanne Elisabeth Sørlie og Anika (19). Foto: Bjørn L.A.

Hvordan må voksene være for at barn og unge kan fortelle noe som gjør veldig vondt?

Dette var tema da fagfolk og studenter som jobber med barn eller familier møttes i Trondheim i går.

– Bedre jobb
Arrangørene fra NTNU og Forandringsfabrikken bruker erfaringene og rådene fra rundt 250 barn og unge i Norge. De har vært utsatt for vold eller overgrep, og oppsummering av undersøkelser presenteres av de unge selv.

Fredrik (20) er en av de unge som mener voksne som skal ta vare på unge klarer det på enda bedre måte med denne kunnskapen.

– Voksne kan lære enda klokere måter å ta vare på unge. Her blir det tatt opp viktige dilemma som gir mer viktig diskusjon, sier han.

Anika (19) kan forklare at det er kult med så bra formidling av kunnskap.

– Det er kult at så mye av erfaringene kommer med i utdanningen av de som skal jobbe med barn og unge. Da blir de sikkert rustet til å gjøre en bedre jobb, forteller hun fornøyd.

Voksne må tørre å snakke om vold og overgrep, forklarer Julie Ervik som studerer til barnevernspedagog.

Vanskelige spørsmål
For mennesker uten spesialkunnskap blir enkelte spørsmål lett litt vanskelige. Hvordan kan voksne se at et barn kan være utsatt for vold og/eller overgrep? Hvordan skal voksne ta imot, hvis et barn eller en ungdom forteller om vold eller overgrep?

Møtet mellom fagfolka har gitt noen av svarene forklarer Julie Ervik som studerer til barnevernspedagog.

– Voksne må tørre å snakke om vold og overgrep. For at vi skal tørre dette er kunnskap viktig, slik at vi kan møte barn på en god måte. Vi har hørt om gode og dårlige måter å møte barn som er utsatt for vold og overgrep på.

«Klokhet mot vold – fra skam og offerrolle til åpenhet og muligheter» er tittel på det som er et seminar på utdanningen. Universitetslektor Hanne Elisabeth Sørlie skryter av de unge deltagerne.

– De er flinke og viser hvordan avstanden mellom barn og de som arbeider med barna kan bli kortere. Mange vil være med å utgjøre en forskjell med inspirasjon og motivasjon etter dette.

Mer om plan mot vergrep

 

 

Forrige artikkelHandlingsplanen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal prioriteres
Neste artikkelHar startet eget forlag