Rune Olsøs selskap Rokap AS hadde million-inntekter, og han var inhabil da Kontrollkomiteen avgjorde å ikke granske kinoen. Dette er utelatt i Kommunerevisjonens rapport om kinoen.

Rapporten viser til at Olsø sitt heleide selskap Rokap hadde en inntekt på 400 000 i 2015. Men 2,1 millioner i finansinntekter er ikke med i rapporten fra Trondheim kommunerevisjon.

Rokap omtales i rapporten fordi selskapet eier 30 prosent av Candy People Norway AS (link til adressa.no). Selskapet selger godteri på kinoene i Trondheim og i store deler av landet.

(artikkel fortsetter nedenfor)

Skjermbilde av regnskapet til Rokap AS slik det vises på Proff.no. Tallene for 2016 var ikke klare når kommunerevisjonen la fram sin rapport i mai.

– Trenger flere fakta
Rapporten om Trondheim kino ventes behandlet videre etter februar.

Bystyrets Rolf Jarle Brøske (H) leder Kontrollkomiteen som er overordnet Kommunerevisjonen. Brøske mener rapporten om kinoen må bli best mulig.

-Er det ikke rart at Rokap bare delvis er omtalt med 400 000 i inntekter, men at 2,1 millioner i finansinntekter er utelatt?

-Vi trenger å få en så godt belyst sak som mulig. En av grunnene til at Kontrollkomiteen sendte rapporten tilbake, er fordi vi ser flere fakta-forhold som bør bygges ut og bli bedre belyst før vi tar endelig stilling til saken, sier Brøske til Nidarosa.

– Ubalansert
– Jeg kan ikke kommentere direkte på hva revisjonen har gjort og ikke. Generelt er det helt vesentlig at denne komplekse saken opplyses best mulig. Da får Kontrollkomiteen ta stilling til hva vi mener er kritikkverdige forhold. Bystyret vil dernest få en godt opplyst sak, sier Brøske.

Bystyrets Rolf Jarle Brøske (H) leder Kontrollkomiteen. Foto: Trondheim kommune

-Vi mener fakta-informasjon godt kan bygges ut. Enkelte kilder har kommet veldig sterkt til orde og lagt sterke føringer i rapporten, mens det kanskje ikke har vært balansert godt nok, sier han. Kontrollkomiteen behandlet rapporten i mai 2017 og har bedt Kommunerevisjonen om flere tillegg (link til adressa.no).

Inhabilitet utelatt
Neste spørsmål til Brøske går på inhabilitet som ikke er tatt med i rapporten:

-Rune Olsø (Ap) ble kjent inhabil i mai 2016 (link til adressa.no) etter han deltok i Kontrollkomiteens møter om revisjon av kommunale selskap. Der fikk han aktivt komiteen med på å utsette revisjon (granskning) av Trondheim Kino. Fire vedtak ble i etterkant kjent ugyldig grunnet Olsøs inhabilitet. Hva mener du om at dette ikke er tatt med i rapporten fra revisjonen?

-Som oppdragsgiver til revisjonen har jeg vært tydelig på det tidligere, at det var svært uheldig at det skjedde. Samtidig er det offentlig kjent informasjon. Det er noe Kontrollkomiteen eventuelt kan ha med i vurderingen. Dette er ikke en endelig rapport enda, så jeg vil ikke kommentere det mer, sier Brøske til Nidarosa.

På spørsmålet om at inhabilitet ble utelatt i rapporten, svarer Kommunerevisjonens leder Per Olav Nilsen at Kontrollkomiteen håndterte inhabiliteten før arbeidet med rapporten om kinoen startet.

Flere mangler
Brøske opplyser som tidligere er kjent at Kontrollkomiteen vil vite hvorfor det var Trondheim Kino og ikke Olsø som måtte selge seg ut av Candy People Norway AS. Kontrakten selskapet har med kinoene anses som lukrativ. Den er verdt cirka sju millioner kroner i året, ifølge daglig leder i Candy People Norway, Tommy Wikmark (link til adressa.no).

Brøske opplyser på sin side at Kontrollkomiteen nå venter på en vurdering av de økonomiske forholdene fra en tredje-part. Det er om hvilke pengestrømmer som har gått, med hvilke konsekvenser for Trondheim kino, og kommunen som eier.

-Kino-fokus
På spørsmålet hvorfor ikke revisjonen inkluderer de 2,1 millionene Rokap hadde i finansinntekter, svarer Nilsen i Kommunerevisjonen at de bare har en kort omtale av berørte selskap. Kinoen har ikke eierinteresser i Rokap.

– Revisjonens mandat er etter kommuneloven å gjennomføre selskapskontroll av kommunens selskaper. Ikke selskaper eid av andre, skriver Nilsen i en e-post. Han tar med at rapporten ventes viderebehandlet etter februar 2018.

Fra side 51 i kommunerevisjonens rapport om Trondheim Kino. Tok ikke med Rokap AS sine 2,1 millioner i annen finansinntekt i 2015.
Rune Olsø er politiker for Arbeiderpartiet, og  eiendomsutvikler. Foto: Trondheim kommune

Mange engasjement
Det har ikke lykkes Nidarosa å få svar fra Rune Olsø i denne saken. Olsø har hatt permisjon fra Bystyret siden oktober.

Olsø var med i Kontrollkomiteen og samtidig styremedlem i Trondheim kino utvikling AS (TKU). TKU eies av det kommunalt eide Trondheim kino AS. Olsø trakk seg fra vervet i TKU i oktober 2015, etter stiftelsen av Candy People Norway (CPN). Her eier han altså 30 prosent gjennom Rokap. CPN hadde 34,4 millioner kroner i driftsinntekter og et resultat før skatt på 1,6 millioner i 2016.

Les også: Uvisst når Økokrim avgjør Kystad-saken

Les også: Adresseavisen felt i PFU

Forrige artikkelVille hatt basseng på torget
Neste artikkelTrippelslipp til Juba Juba