Trondheim har et boligpotensial på 80 000 boliger gjennom allerede vedtatte planer og muligheter for fortetting. Dette er nok for over 50 år med befolkningstilveksten man forventer. 

Nidarosa fikk sist uke tilgang til oppdaterte tall fra kommunaldirektør for byutvikling Einar Aasved Hansen.

De 80 000 boligene
Trondheim har 39 000 boliger i sin boligfeltbase. Dette er allerede igangsatte prosjekter og regulerte områder til boliger. I tillegg har man 36 000 boliger i fortettingspotensial, og ca. 5 000 boliger i mindre prosjekter enn 10 boliger, totalt 80 000 boliger.

Trondheim har ca. 39 000 boliger i sin Boligfeltbase. Fra presentasjon til Næringsforeningen i Trondheim aug 2017. Foto: Trondheim kommune

Nok for over 50 år framover
I saken Grønn Strek i mars 2016 anslo Rådmannen at Trondheim har behov for ca. 1500 nye boliger i året. Boligpotensialet på 80 000 boliger vil derfor kunne være nok for over 53 år med forventet befolkningsvekst. Siste fire kvartal (et år totalt) økte Trondheim med 3171 innbyggere.

Men befolkningsveksten kan være litt på vei ned både nasjonalt og i Trondheim. I 2. kvartal 2017 hadde Trondheim en befolkningsnedgang, og nasjonalt har befolkningsøkningen ikke vært lavere i 2. kvartal siden 2006.

Befolkningsvekst og prognoser 2017-2030. Foto: Trondheim kommune

Høy boligbygging i Trondheim i 2017, også i 2018
Det var høy boligbygging i Trondheim i perioden 2013 til 2016. Dette fortsetter i 2017, per 8. juni var det tatt i bruk 815 boliger i 2017. Dette er noe høyere enn på samme tid i fjor.

Antall boliger tatt i bruk. Tall for 2017 per 8. juni. Foto: Trondheim kommune

Antall ramme- og igangsettingstillatelser som allerede er gitt gir mulighet også for høy boligbygging i 2018. Dette var budskapet fra Trondheim kommune til Næringsforeningen i en presentasjon i august 2017.


Per 8. juni er det gitt rammetillatelser til ca. 4000 boliger som enda ikke er tatt i bruk. Dette er omtrent like mange som de siste årene. Av disse har 2900 fått igangsettingstillatelse. Dette tallet har økt de siste årene.

 

Forrige artikkelNå er det opp til politikerne
Neste artikkelHøyre stiller tøffere krav til Overvik

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here