Diabetesforeningen i Trondheim mener utstyr til å måle blodsukker må komme på blå resept. Stadig flere blir diabetikere. 

– Det er ingen tvil om at slike apparater vil kunne gi personer med diabetes en enklere hverdag og en bedre oversikt over sin egen helse. Det er viktig for oss at apparater for å måle blodsukker er kvalitetssikret og gir korrekte prøv

Vil ha apparat på blå resept og troverdig kvalitet, mener Hilde Weltsch i Diabetesforbundet Trondheim og omegn. Foto: privat

esvar, sier Hilde Weltsch i Diabetesforbundet Trondheim og omegn til Nidarosa.  

Bedre i Sverige og test 
-Norge henger dessverre langt etter i å ta i bruk nye produkter og ny teknologi. Ser vi til naboland som Sverige ligger vi flere år bak, heter det fra Weltsch. 

Nylig la Forbrukerrådet frem en test på måleutstyr diabetikere kan få tak i Norge.  

-De fleste bruker utstyret selv hjemme, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Da er vi avhengige av god brukervennlighet. Det er synd at det leveres utstyr som ikke lever opp til forventningene når det gjelder sikkerhet og personvern, fastslår Weltsch. 

Stadig flere nordmenn lever med diabetes. Ifølge Folkehelseinstituttet har 245 000 av oss en diabetesdiagnose. Det er nesten fem prosent av befolkningen. For mange som lever med diabetes, er blodsukkerapparatet et viktig verktøy, kunngjør Forbrukerrådet. 

Forbrukerrådets test

Forrige artikkelOkea brukte riksvåpenet ulovlig
Neste artikkelAntibiotikadagen: Vi må ha tid til å være syke