Nidarosa hadde i 2019 mange avsløringer rundt ordfører Rita Ottervik i Grønn Strek-saken (Kystad og Være). I tillegg til andre viktige avsløringer fulgte Nidarosa opp saker som opptar mange i Trondheim

I Grønn Strek-saken skulle man avgjøre hvilke områder som skulle få ekstra vern mot utbygging. Rådmannen ville blant annet at Kystad og landbruksområdet Være Østre skulle få det. Den daværende AP-toppen Rune Olsø og hans arbeidsgiver hadde økonomiske interesser på begge områdene.

Kystad-saken
AP var pådriver for at Kystad og Være skulle slippe Grønn Strek, noe de fikk gjennomslag for. Det visste seg at den inhabile Olsø hadde sendt innspill om det i forkant gjennom sin daværende nære venn Geir Waage, som var gruppeleder for AP da. I den såkalte Kystad-saken ble Olsø etterforsket for påvirkingshandel eller korrupsjon av Økokrim fra mars 2017. Saken ble henlagt etter bevisets stilling i starten av 2018.

Kontrollutvalget innkalte ikke Høyres gruppeleder
Nidarosa har fulgt Grønn Strek-saken tett siden 2017. Dette er en sak som er i kjernen av samfunnsoppdraget og viktige deler av saken ble ikke belyst av andre medier. Saken ble derfor også prioritert høyt i 2019.

I mars ble Grønn Strek tatt opp i en høring sammen med flere andre omstridte utbyggingssaker. Nidarosa satte i forkant av høringen fokus på at Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift ikke var innkalt av kontrollutvalget. Etter at Nidarosa tok opp saken snudde kontrollutvalget.

Mange avsløringer rundt ordføreren
Nidarosa kunne i etterkant av høringen avsløre at sentrale deler av Grønn Strek-saken rundt ordføreren ikke ble tatt opp. Tre av de viktigste var:

1. Ordfører Rita Ottervik fikk to e-poster fra Rune Olsø der han meldte seg inhabil i Grønn Strek. Den første var ni måneder før den endelige avgjørelsen i saken. Ordføreren journalførte ikke e-postene og sendte de heller ikke videre for vurdering og registrering. Jusekspert Jan Fridthjof Bernt mener hun var pliktig til det etter bystyrets reglement. Ordføreren mente e-postene var partiinterne.

Ved at e-postene fra Olsø ikke ble registrert eller vurdert av administrasjonen fikk ikke de andre politiske partiene, pressen eller andre interesserte mulighet til å finne ut at Olsø hadde økonomiske interesser i Grønn Strek-saken og hadde meldt seg inhabil. Dette var fordi Olsø ikke selv meldte seg inhabil til administrasjonen. Han begrunnet det med at han hadde forfall til bystyremøtet der saken ble avgjort, og at han ikke deltok i de andre politiske møtene der saken var oppe.

2. Arkivverket vurderte den ene e-posten. De slo fast at ordfører Rita Ottervik hadde brutt arkivforskriften ved at e-posten ikke ble journalført. Arkivverket så alvorlig på saken. I tillegg slettet ordføreren denne og den andre e-posten fra Olsø. Nidarosa fikk først tilgang til e-postene da Økokrim ga Nidarosa innsyn i avhørene i Kystad-saken.

3. Det var flere viktige e-poster i Grønn Strek-saken. Den inhabile Olsø fikk tre sentrale interne AP-eposter i sluttfasen av saken. Ordfører Ottervik ville ikke svare på hvorfor hun ikke fikk stoppet det, og på andre spørsmål rundt disse.

Mangelfull granskningsrapport
I 2018 avslørte Nidarosa at kommunerevisjonen hadde skjult at ordfører Rita Ottervik hadde fått den første e-posten der Olsø hadde meldt seg inhabil i saken.

Nå i 2019 kunne Nidarosa avsløre at i den endelige granskningsrapporten fra kommunerevisjonen var ikke ordførerens rolle og ansvar i epost-sakene vurdert. Det hadde heller ikke blitt gjort i en annen viktig del av saken rundt ordføreren. Ordføreren hadde vært høringspart til rapporten. Nidarosa ble nektet fullt innsyn i kommunikasjonen.

Andre viktige saker
I tillegg til Grønn Strek-saken så har Nidarosa også hatt viktige avsløringer rundt Kastbrekka og Hornemannsgården. Den politiske behandlingen av det søkte massedeponiet Lerslia ved Sandmoen ble også belyst. Det ligger i den siste velfungerende økologiske korridoren til Bymarka og rådmannen frarådet det for 8. gang.

Nå rett før nyttår skrev Nidarosa om de sterke reaksjonene som kom på det vedtatte budsjettet for bo- og aktivitetstilbudet for voksne funksjonhemmende. Nidarosa har også belyst at det bare er aktive politikere i kontrollutvalget i kommunen.

Rosenborg og Ranheim
Den karismatiske trenerlegenden Bill Shankly i Liverpool hevdet en gang at «Fotball er ikke et spørsmål om liv og død, det er langt mer alvorlig enn som så» (link liverpool.no). Han mente det nok ikke så bokstavelig. Men at fotball og annen sport var svært viktig for han og er viktig for mange i Trondheim er det ingen tvil om.

Da Rosenborg møtte Ranheim i siste seriekamp i eliteserien stod svært mye på spill. Det endte med bronse og kvalifiseringsspill til Europa League for Rosenborg neste år. Mens Ranheim dessverre rykket ned.

Kolstad imponerer
Det ble altså ikke fotballgull i 2019. Men herrelaget til Kolstad Håndball har levert en svært imponerende første halvdel av sesongen 2019/20. De ligger på andreplass i serien, har flest tilskuere i landet og fikk nylig to spillere med til EM på hjemmebane i januar.

En annen gledelig nyhet var at Rammstein satte opp en ekstrakonsert i Granåsen neste sommer. Det vil dermed kunne bli opptil 70 000 publikummere som får gleden av å se de tyske rocke-legendene i juli 2020.

Godt nytt år!
Dette er noen av avsløringene og viktige saker Nidarosa har belyst i 2019.

Nidarosa vil fortsette med å få fram gladsaker og gravende journalistikk i 2020. Skal vår kjære by utvikle seg videre er det viktig at hele historien kommer fram i kritikkverdige saker og at de med makt stilles til ansvar.

Med dette ønsker Nidarosa alle lesere et godt nytt år!

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok  trykket Nidarosa en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

Flere av sakene i denne artikkelen er omtalt i Snorre Vikdals bok «Råtne Trondheim» som ble gitt ut høsten 2019.

Journalisten i denne saken er medlem i Kolstad håndball, og har et barn som spiller aldersbestemt håndball i klubben.

Forrige artikkel– En skam for Trondheim
Neste artikkelGodt nytt år Trondheim!