Annonse
Selvtekt sier Naturvernforbundet om hogsten. Er i den klart viktigste økologiske korridoren til Bymarka. Storeier Øyvind Antonsen vil bygge minst 500 boliger her. I starten av mai 2019 sendte Naturvernforbundet i Trondheim ut en pressemelding: "Kjent gråtrostkoloni i Skjetleinskogen besøkt. Hekkeområdet...
Karlsen Foto