AP imot anbud på eldreomsorgen, men stemte for anbud på driften av Hornemannsgården. H, FRP og SV stemte imot. Stiftelsen Trondhjems Hospital ble anbudsvinner. Styreleder sitter i bystyret for AP, mens direktør er AP-kandidat ved valget. AP vil ikke svare på spørsmål. Høyre utelukker ikke granskning.

Trondheim kommune ga Hornemanngården i gave til byens eldre i forbindelse med byens tusenårsjubileum i 1997. Siden da har Pensjonistenes Felles Organisasjon (PFO) hatt ansvaret for driften av huset.  De er en paraplyorganisasjon for snaut hundre lag og foreninger som totalt har 10.000 medlemmer.

AP ville ha anbud
I 2018 vedtok et flertall i formannskapet med blant annet AP at driften skulle settes ut på anbud. Høyre, Frp og SV stemte mot. Mange var overrasket over APs stemmegivning da AP vanligvis sier de er mot anbud på eldreomsorgen. Senest sa ordfører Rita Ottervik det i den andre ordførerduellen for to uker siden: Ottervik mente det var sløsing av ressurser å bruke penger på anbud og etterkontroll av private aktører i eldreomsorgen (link Adressa.no).

I et lukket møte i mai 2019 orienterte kommunaldirektør Helge Garåsen formannskapet om at Stiftelsen Trondhjems Hospital hadde vunnet konkurransen. Ifølge gruppeleder Ingrid Skjøtskift i Høyre ble det under møtet diskutert om anbudet skulle kanselleres fordi det i februar ble vedtatt at tildelingen skulle behandles politisk (link adressa.no). Det var det ikke stemning for.

– Noen omgås hverandre og snakker sammen
PFO reagerte sterkt og deres leder Bjørn Ole Gurihus sa i et intervju i Nettavisen:

– Det virker som om ting skjer fordi noen omgås hverandre og snakker sammen. At dette er politikk og ikke EØS og anbudsregler. Du skal være forsiktig med å si sånt, men vi sitter med en følelse av at sånt er det.

Etter andre sterke reaksjoner og etter at PFO samlet inn over 6000 underskrifter mot overtakelsen snudde AP, KRF, SP og MDG en måned før valget og avlyste anbudet (linker: adressa.no). De vedtok at Hornemannsgården skulle tas over av kommunen. Driften skal skje i samarbeid med PFO og andre organisasjoner for eldre.

Anbudsvinner: Styreleder og direktør i AP
Nidarosa kan i dag avsløre at både styreleder og direktør hos anbudsvinneren Stiftelsen Trondhjems Hospital er aktive i Arbeiderpartiet. Styreleder Valborg Sund er folkevalgt for AP i bystyret. Administrerende direktør Sigurd Jan Ingvaldsen står som kandidat 32 på APs liste til valget i Trondheim.

De sier begge at de ikke har drevet lobbyvirksomhet mot politikerne verken i AP eller andre partier. Se deres tilsvar nederst i saken.

 

 

– Nedsnakking av driften
I 2017 la Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift fram et forslag i bystyret om at pensjonistene skulle få fortsette å drive Hornemannsgården.

Ingrid Skjøtskift, Høyre. Foto: Snorre Vikdal

– Jeg hadde før det opplevd en nedsnakking av driften på Hornemannsgården. Dette gjorde at jeg la fram et forslag i 2017 der jeg ville sikre at pensjonistene fikk drive videre selv.

Da politikerne fikk tilbake saken fra rådmannen i 2018 mente rådmannen at driften måtte legges ut på anbud pga EØS-regler. Dette var Høyre med støtte av Frp og SV sterkt imot. AP, KrF, MDG, V, SP støttet rådmannens forslag om anbud.

Fikk ikke gode svar
Ingrid Skjøtskift (H) sier at hun ikke skjønner at Hornemannsgården måtte legges ut på anbud.

– Det var ikke en eneste vurdering utenom den til rådmannen som sa at de måtte på anbud. Det var mange andre mulige driftsformer som ville gjort at PFO kunne fortsette med den gode driften de har gjort over svært mange år. At ikke rådmannen la fram de andre mulighetene var en stor mangel ved hans framlegg i 2018.

– Vi prøvde sammen med Frp og SV å stoppe anbudet, men ble nedstemt av AP og de andre partiene uten å få gode svar på hvorfor de støttet rådmannen på anbud.

Helt uforståelig og utelukker ikke granskning
Når så rådmannen la fram sin orientering om vinneren av anbudskonkurransen i 2019 sier Skjøtskift at hun ikke kunne forstå hvordan brukervennligheten til PFO kunne bli rangert til kun 6 av 10 poeng. Mens Hospitalet ble vurdert til toppscore 10.

– Det var helt uforståelig, sier Skjøtskift.

Hun sier hun merket seg at både direktør og styreleder hos anbudsvinner Hospitalet er aktive i AP, men at hun ikke gikk grundig inn i det.

– Kan det være aktuelt med en granskning rundt prosessen både hos rådmannen og politisk?

– Det vil jeg ikke utelukke, sier Ingrid Skjøtskift fra Høyre.

AP vil ikke svare

Ordfører Rita Ottervik (Ap) svarte på spørsmål fra Adressa og elevene på Lade skole. Men ville ikke svare på spørsmål om Hornemannsgården til Nidarosa. Foto: Snorre Vikdal

APs ordfører Rita Ottervik ble forsøkt intervjuet om Hornemannsgården av Nidarosa etter den andre ordførerduellen for to uker siden der Ottervik sa at det var sløsing av ressurser å bruke penger på anbud og etterkontroll av private aktører i eldreomsorgen (link adressa.no). Ottervik ble opplyst at det handlet om Hornemannsgården, men hun gikk uten å ville svare på spørsmålene.

APs gruppeleder Sissel Trønsdal har fått gjentatte forespørelser om intervju, men har ikke besvart de. Hun har heller ikke svart på spørsmål hun har fått sendt om saken. Dette er noen av de:

– Hvorfor gikk AP inn for anbud på Hornemannsgården i formannskapet i 2018?

APs gruppeleder Sissel Trønsdal ville heller ikke intervjues om Hornemannsgården eller svare på spørsmålene hun fikk tilsendt. Foto: Snorre Vikdal

– Etter at det ble protester fra PFO med over 6000 underskrifter nå i sommer trakk dere anbudet tilbake, og vedtok at kommunen skal stå for driften. Hvorfor kunne dere ikke vedtatt det i 2018 før anbudet?

– Direktøren i Stiftelsen Trondhjems Hospital som fikk anbudet står på APs liste til kommunevalget nå. Mens styrelederen er politiker for AP i bystyret. Er det derfor AP støttet at det skulle bli anbud og at Hospitalet fikk anbudet?

Kommunaldirektør Garåsen: Var Innkjøpskontoret som stod for prosessen
Kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, var øverste saksansvarlig da rådmannen innstilte på at Hornemannsgården skulle legges ut på anbud. Det var også han som orienterte formannskapet om at Hospitalet var vinneren av anbudet. Nidarosa sendte han spørsmål om saken.

Kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen. Foto: Trondheim kommune

Helge Garåsen avviser at det har vært politisk press for at Hospitalet skulle bli anbudsvinner. På spørsmål om hvorfor Hospitalet fikk toppscore 10 på brukervennlighet, mens PFO fikk 6 viste han til at det er Innkjøpskontoret som stod for anbudsprosessen.

Garåsen fikk oppfølgingsspørsmål:

– Så helse og velferd har ikke vært inn i noen av vurderingene som ble gjort av Innkjøpsavdelingen der det ble konkludert med at Hospitalet kom best ut?

– Helse og velferd bistår selvfølgelig Innkjøpskontoret i slike saker, skriver Garåsen.

– Var det de eller du som la fram saken og hvem stod som øverste ansvarlig for framlegget på vegne av rådmannen?

– Jeg ble av saksbehandler orientert om resultatet. Jeg ønsket derfor å orientere formannskapet om resultatet av anbudsprosessen før den skulle offentliggjøres.

– Er ikke du da øverste ansvarlig for saksbehandlingen og vedtaket om anbudsvinner på vegne av rådmannen?

– Jeg innstilte, skriver Garåsen.

Så da er du øverste ansvarlig for saksbehandlingen også?

– Ja, og saksbehandlingen har fulgt lovverket til punkt og prikke, skriver Helge Garåsen.

Ingvaldsen: – Jeg har overhodet ikke drevet lobbyvirksomhet! 
Nidarosa sendte administrerende direktør Sigurd Jan Ingvaldsen i Stiftelsen Trondhjems Hospital følgende spørsmål:    

Jan Sigurd Ingvaldsen står på listen til AP til kommunevalget i Trondheim: Foto: Fra hans Facebook-side

– Du er direktør for Stiftelsen Trondhjems Hospital som fikk anbudet for Hornemannsgården i 2019. Du står på APs liste til kommunevalget nå. Har du drevet lobbyvirksomhet mot politikere i AP i saken?

– Har du drevet lobbyvirksomhet mot politikere fra andre partier i saken?

– Styrelederen i Stiftelsen Trondhjems Hospital er politiker for AP i bystyret. Du som direktør i stiftelsen står på APs liste til kommunevalget. Har dette noe med at AP støttet at det skulle bli anbud og at Hospitalet fikk anbudet?

Sigurd Jan Ingvaldsen ga følgende samlesvar, og fikk så et oppfølgingsspørsmål:

– Trondhjems Hospital ble invitert av rådmannen ved innkjøpsavdelingen til å levere tilbud på drift av Hornemannsgården sammen med andre ideelle stiftelser og organisasjoner. Vi har i hele prosessen kun hatt kontakt med innkjøpsavdelingen og representanter for rådmannens fagstab. Vi har ikke deltatt i noen av de politiske prosesser.

– Så du har ikke snakket med eller drevet lobbyvirksomhet om saken med noen politikere i AP eller i andre partier verken i 2018 eller før vedtaket i mai 2019?

– Jeg har overhodet ikke drevet lobbyvirksomhet!, skriver Ingvaldsen.

Valborg Sund: Har ikke snakket med politikere om saken
Styreleder Valborg Sund i Stiftelsen Trondhjems Hospital hadde ikke mulighet til å intervjues på tidspunktet Nidarosa kunne og fikk sendt spørsmål om saken.

– Du er styreleder for Stiftelsen Trondhjems Hospital som fikk anbudet for Hornemannsgården nå i 2019. Du er samtidig folkevalgt for AP i bystyret. Har du deltatt i behandlingen av saken i gruppemøter i AP?

– Jeg har ikke deltatt i behandlingen av saken i kommunal regi, skriver Valborg Sund.

Valborg Sund svarer videre at hun ikke snakket med noen politikere verken i AP eller andre partier eller drevet lobbyvirksomhet om saken underveis.

– I tillegg vil jeg opplyse at jeg ble kjent med anbudsprosessen via forstander på Trondhjems Hospital, som var blitt forespurt av administrativ ledelse i Trondheim kommune om å legge inn tilbud. Det var også Adresseavisa som opplyste meg om at anbudet var blitt kansellert. Altså, jeg har ikke hatt politisk kontakt i saken, skriver Valborg Sund.

 

Forrige artikkelHvor mange e-poster har ordføreren og andre i Trondheim kommune slettet?
Neste artikkelNei for 8. gang til massedeponi i økologisk korridor til Bymarka