Endret forklaring fra avsløring til avsløring i forhold til når Rune Olsø hadde meldt seg inhabil i AP. Geir Waage har fortsatt tillit som heltidspolitiker for AP.

I november 2016 avslørte Adresseavisen at daværende AP-topp Rune Olsø hadde en personlig intensjonsavtale på Være Østre sammen med sin arbeidsgiver Staur. Intensjonsavtalen på Være gjaldt en rettighet til boligutbygging hvis området ble regulert om fra dyrka mark til boliger. Rådmannen hadde i likhet med på Kystad anbefalt at Være-området skulle komme under Grønn Strek. Grønn Strek på områdene ville gjort det langt vanskeligere å få de omregulert til boligutbygging.

Rådmannen skrev i saken at Være sammen med områdene rundt har sammenhengende lettdrevet jord av god kvalitet. AP og H var flertallet som i mars 2017 sørget for at Være ikke fikk Grønn Strek. Foto: Trondheim kommune

Første forklaring: Olsø meldte seg inhabil høsten 2015
Når Adresseavisen avslørte Være-saken sa Geir Waage og Rune Olsø flere ganger i media at Olsø hadde meldt seg inhabil i saken Grønn Strek i AP høsten 2015. I saken «Olsøs skjulte tomteavtale» i Adresseavisen sa Waage:

Geir Waage opplyser at Rune Olsø i oktober i fjor sa til Aps gruppestyre at han ikke skulle delta i behandlingen av grønn strek, på grunn av hans og Staurs interesser. (oktober i fjor er oktober 2015, journ. anm)

En av gangene Rune Olsø sa det var i Adresseavisens sak «Ber Olsø legge fram alle avtaler»: 

Ap-leder Rune Olsø sier han meldte om sin inhabilitet til Ap høsten 2015.


Når Kystad-avtalen så ble avslørt i mars 2017 endret Olsø og Waage forklaring.


Ny forklaring: Olsø meldte seg inhabil før april 2015

Adresseavisen skrev om Kystad-avtalen i mars 2017 (vel fire måneder etter Være-avsløringen). Da sa Rune Olsø og Geir Waage flere ganger i media at Olsø hadde meldt seg inhabil internt i AP  før Kystad-saken kom opp i april  2015. Og ikke i oktober 2015 som de sa ved Være-avsløringen.

APs kommunalråd Geir Waage endret forklaring på når Rune Olsø meldte seg inhabil i AP. Foto: Snorre Vikdal

Aps daværende gruppeleder Geir Waage sa dette i Adresseavisens sak «Jeg satt med kartet foran meg»:

– Han har ikke sagt ifra om det konkrete området Kystad, men han hadde på det tidspunktet meldt seg inhabil for hele grønn strek fordi han og Staur hadde interesser i eiendommer som ble rammet av grønn strek.

 

Daværende AP-topp Rune Olsø endret også forklaring på når han meldte seg inhabil i Grønn Strek-saken. Foto: Staur, foto: Ina H. Stenvig.

Mens Rune Olsø sa dette i Adresseavisens reportasje «Waage i permisjon foreslo Kystad ut av Grønn Strek»:

– Jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke: Jeg hadde allerede meldt meg inhabil i spørsmål om enkeltområder i grønn strek. Jeg mottok derfor ikke mailen som nevnte Kystad.

Olsø kom i tillegg med en ny forklaring der han sa at området Kastbrekka også gjorde han inhabil (se nederst i saken).

Flere AP-topper inkludert ordfører Rita Ottervik har senere sagt at Rune Olsø muntlig hadde meldt seg inhabil i AP i mars 2015 i Grønn Strek-saken. 


Fikk oppmerksomheten bort fra Kystad
Ved å feilinformere om når Olsø meldte seg inhabil internt i AP gjorde Olsø og Waage det vanskeligere for media å oppdage at noe hadde skjedd ved første behandling av Grønn Strek i april 2015. Da ble Kystad tatt ut på initiativ fra AP.

Kystad var også foreslått med Grønn Strek av Rådmannen. Foto: Snorre Vikdal

På Kystad hadde Olsøs arbeidsgiver Staur en seks millioners avtale med utbyggerne (inkl mva). Rune Olsøs heleide selskap Rokap AS hadde en egen avtale med Staur om 500 000 kr av disse (inkl mva).

Adresseavisen var ikke kjent med Kystad-avtalen når de intervjuet Olsø og Waage om Olsøs avtale på Være. De fikk tips om den i etterkant.

I Kystad-saken ble Rune Olsø etterforsket av Økokrim for mulig påvirkningshandel/korrupsjon. Saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar.


Geir Waage og Rune Olsø vil ikke la seg intervjue
Nidarosa har prøvd å få intervju med både Geir Waage og Rune Olsø. De har ikke svart på telefon eller SMS. Begge har i tillegg fått sendt spørsmål på e-post. Geir Waage ga kun et samlesvar og fikk oppfølgingsspørsmål han ikke han svarte på. Rune Olsø har ikke svart Nidarosa.


Geir Waage er heltidspolitiker for AP i Trondheim

Rådhuset i Trondheim.

Geir Waage har trukket seg som gruppeleder for AP i Trondheim. Han har fortsatt tillit av ordfører Rita Ottervik og AP som heltidspolitiker i formannskapet fram til høsten 2019. Som kommunalråd mottar han en lønn på rundt 850 000 kr i året.

Rune Olsø har permisjon ut perioden som bystyremedlem. Når Være-saken ble avslørt i november 2016 var Olsø leder for Sør-Trøndelag AP og bystyremedlem. Han trakk seg som lederkandidat for AP i Trøndelag når Kystad-saken kom opp. Dette var etter at flere AP-topper i Nord-Trøndelag sa de ikke ville sitte i styret med han. 

Både Waage og Olsø har gitt beskjed at de ikke tar gjenvalg for AP neste høst.

 

Dette er spørsmålene Geir Waage fikk på e-post:


Geir Waage: Olsø varslet om sin inhabilitet både i mars og oktober 2015

Geir Waage ga følgende samlesvar og skrev at svaret på disse spørsmålene er ganske enkle:

– Rune Olsø varslet om sin inhabilitet til gruppestyret både i mars 2015 og oktober 2015. Som du vet, så var det kommunevalg i september 2015. Da det nye bystyret ble konstituert i oktober 2015 var det også nye folk i Aps gruppestyre. Olsø varslet derfor i det nye gruppestyret at han ikke kom til å delta i behandling av grønn strek eller kommuneplanens arealdel i denne perioden. For øvrig er det dokumentert gjennom etterforskningen at jeg ikke hadde kjennskap til Kystadavtalen før den sto på trykk i Adressa.

Nidarosa sendte følgende oppfølgingsspørsmål til Geir Waage:

Disse spørsmålene har ikke Geir Waage svart på.


Tilleggsforklaring fra Olsø: Også inhabil pga Kastbrekka

Rune Olsø kom i tillegg med en ny forklaring om sin inhabilitet når Kystad-avtalen ble avslørt. Dette var at han var inhabil i saken pga Kastbrekka-området der han hadde vært lobbyist for Staur.

Kastbrekka. Foto: Snorre Vikdal

Dette sa Olsø i Adresseavisen:
– Dette skyldes antakeligvis at jeg allerede hadde meldt meg inhabil i behandlingen av enkeltområder i grønn strek da saken ble lagt frem, fordi saken også omfattet området Kastbrekka. Alle kjente godt til at jeg jobbet med dette området. Jeg har ikke deltatt i noen diskusjon om enkeltområder i grønn strek i gruppestyret eller i partiet over hodet. 

Adresseavisen har tidligere skrevet om Rune Olsøs rolle som lobbyist for Kastbrekka-området. Olsø fikk gjennomslag for at Kastbrekka ble regulert om fra industri til bolig i 2014.

Nidarosa har spurt Rune Olsø følgende om Kastbrekka:Rune Olsø har ikke svart Nidarosa på disse spørsmålene.

De andre spørsmålene som Rune Olsø ikke har besvart

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

Les også: Spørrende til Trondheim-politikers millioninntekt

Les også: Fortsatt over 75 000 nye boliger i arealplanen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige artikkel– Uprofesjonelt og uakseptabelt av Trondheim Spektrum
Neste artikkelKystad-saken og min objektivitet