Oslo kommune kan ha brutt arbeidsmiljøloven over 250 000 ganger. Granskning av størstedelen av lovbruddene forventes klar 1. september.

Nidarosa har tidligere skrevet om at Trondheim kommune hadde 2176 brudd på arbeidsmiljøloven i 2019. Dette var en økning på 28 % siden 2016. Etter henvendelse fra Nidarosa opplyste Arbeidstilsynet at de ville se på saken.

Men det er ikke bare i Trondheim kommune arbeidsmiljøloven brytes.

Mulig mer enn 250 000 brudd i Oslo
I Oslo avslørte NRK at kommunen kan ha brutt loven over 250 000 ganger fra 2016 til september i 2019. Arbeidstilsynet satte i gang to granskninger av Oslo kommune.

Den ene var i forhold til at arbeidsmiljøloven kunne være brutt 807 ganger i Energigjenvinningsetaten (EGE) siden 2017. EGE ble ledet av byråd Lan Marie Berg fra MDG og rapporten ble lagt fram i mars i år (link dagsavisen.no).

Det andre tilsynet var av andre etater og gjelder resten av de over 200 000 mulige bruddene på arbeidsmiljøloven. Rapporten om disse skulle egentlig bli lagt fram over påske. Men Arbeidstilsynet utsatte den grunnet koronasituasjonen.

«Storrapporten» kommer 1. september
I slutten av juni undersøkte Nidarosa om rapporten var publisert. Men da den ikke lå ute på Arbeidstilsynets nettsider ble de kontaktet. Toril Berge, seksjonsleder for avdeling for kommunikasjon og brukerdialog svarte på e-post.

– Når kommer rapporten?

Toril Berge. Foto: Arbeidstilsynet. I

– Rapporten vil bli publisert når den er klar, og Nidarosa kan da søke innsyn via e-innsyn.no.

– Hvorfor er ikke rapporten for Oslo sluttført?

– Oslo kommune v/Byrådsavdeling for finans har bedt om utsettelse på grunn av koronasituasjonen. Oslo kommune har fortsatt høyt fokus på beredskapsarbeidet i forbindelse med koronaviruset og ser at det vil bli krevende å få til en god nok prosess ved behandling av rapporten slik situasjonen er nå. Kommunen har derfor foreslått at arbeidet med rapporten skyves til etter sommeren. Dette har Arbeidstilsynet imøtekommet.

– Arbeidstilsynet vektlegger Oslo kommunes behov for ressurser til beredskapsarbeidet, og vi har meldt fra om at de kan forvente rapporten 1. september, skriver Toril Berge.

 

 

Forrige artikkelDino og RBK har slått tilbake
Neste artikkelNærskipsfarten ruster seg for nye stormer