Kan bli tilsyn. Arbeidstilsynet ikke så opptatt av antall brudd. Men hvor grove de er og hvordan arbeidsgiver jobber med problematikken  

Nidarosa skrev tidligere i uken at det var 2176 brudd på arbeidsmiljøloven (AML) i Trondheim kommune i 2019. Disse skjedde i turnusbaserte tjenester innenfor helse og omsorg. Det er jobbet ulovlig mye overtid både sammenhengende, ukentlig og månedlig. Mens andre arbeidstakere har jobbet 11 søndager på rad. Det tillatte er tre ganger.

Nidarosa har siden mandag forsøkt å få et intervju med Arbeidstilsynet om saken. De har ikke ønsket å bli intervjuet, men har svart Nidarosa på e-post.

Ikke så opptatt av antall brudd
Det er seksjonsleder Harald Gran som svarer på vegne av Arbeidstilsynet.

Seksjonsleder Harald Gran i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Hva synes Arbeidstilsynet om så mange brudd på AML?

– Arbeidstilsynet ser generelt positivt på at arbeidsgivere følger opp brudd på arbeidstid i egen virksomhet og jobber med på redusere bruddene. Samtidig er det ikke antall brudd i seg selv Arbeidstilsynet er opptatt av, men hvor grove de er og hvordan arbeidsgiver jobber med problematikken. Utover det har vi ingen kommentarer til selve rapporten.

– Trondheim kommune hadde over 26 000 brudd på arbeidsmiljøloven i 2010, noe som medførte at Arbeidstilsynet anmeldte kommunen til politiet.  Synes Arbeidstilsynet det er tilfredsstillende at en kommune ni år etter fortsatt har over 2000 lovbrudd i året?

– Så Arbeidstilsynet synes ikke det er forskjell på om en arbeidsgiver har ti lovbrudd i året eller flere tusen om de har samme alvorlighetsgrad?

– Som svart på tidligere er ikke et antall brudd i seg selv avgjørende for Arbeidstilsynet. Antall brudd må også ses opp mot antall ansatte i enhetene med brudd for å kunne vurdere om de innebærer et omfang som kan tilsi manglende oppmerksomhet på arbeidstidsbestemmelsene, skriver seksjonsleder Harald Gran i Arbeidstilsynet til Nidarosa.

Kan bli tilsyn

Hva har dere eventuelt tenkt å gjøre i saken?

– Hva vi eventuelt planlegger av tilsyn kommenterer vi ikke offentlig i forkant. Det er alltid virksomheten som skal få denne informasjonen først.

 – Når sånn omtrent vil Arbeidstilsynet konkludere med hva dere gjør i denne saken?

– Vi publiserer ingen frist for det. Vi må se alle nye forhold vi blir kjent med opp mot planlagt aktivitet og tilgjengelige ressurser og prioritere ut fra det, skriver seksjonsleder Gran til Nidarosa.

 

Forrige artikkelTrondheim kommune: 2176 brudd på arbeidsmiljøloven i 2019
Neste artikkelStrålende pinsevær på vei