Gruppelederne Ingrid Skjøtskift (H) og Geirmund Lykke (KRF) mener Marte Løvik burde fratrådt når hennes habilitet ble behandlet i saken om deponi ved Hestsjøen.

Kritikkverdig at habilitetsvurderingen ble referert feil
Ingrid Skjøtskift, gruppeleder i Høyre forteller at i denne saken var kommuneadvokatens vurdering sendt ut til bygningsrådets medlemmer dagen i

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift. Foto: Trondheim kommune

forveien.

– Vurderingen ble likevel referert feil, det burde ikke skjedd. Marte Løvik burde også fratrådt mens habiliteten ble behandlet.

Denne saken er et eksempel som viser at det kan være behov for å være ryddigere i prosesser og formaliteter knyttet til habilitetsvurderinger. Det bør også være fast praksis at skriftlig vurdering legges frem for organet og redegjøres for i møtet, sier Ingrid Skjøtskift.

Beklagelig at møteleder refererte feil
Geirmund Lykke er kommunalråd og gruppeleder i bystyret (KrF). Han mener det er beklagelig at møteleder refererte kommuneadvokatens råd feil da han og Bygningsrådet behandlet detaljer om deponi ved Hestsjøen.

Budre fratrådt, mener Geirmund Lykke (KrF). Foto: Trondheim kommune
– Men siden vi var kjent med det på forhånd var dette av mindre betydning. Michelsens innlegg var imidlertid en vurdering av dette, som vi andre unnlot å være uenig med, og møteleder oppsummerte korrekt med at møtet anså Løvik for habil. Da har vi samtidig uttrykt uenighet med kommuneadvokatens vurdering, sier han til Nidarosa.

– Jeg er enig i at Marte Løvik burde fratrådt ved behandlingen av hennes spørsmål. Jeg antar at hun selv mente det var tilstrekkelig å bare avstå fra ordskiftet. Men dette hadde ingen praktisk betydning for utfallet, uttrykker Lykke.

Les hele saken her: Skjulte råd om inhabilitet om Hestsjø-deponi

Forrige artikkelKontrollkomiteen tok ikke med kino-granskning
Neste artikkelSkjulte råd om inhabilitet om Hestsjø-deponi