Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at ordfører Ottervik burde ha agert før Geir Waage forhandlet på vegne av AP om å ta bort Grønn Strek på Være. Der hadde Rune Olsø, Waages nære venn, en økonomisk interesse.

I februar 2016 forhandlet Olsøs daværende nære venn Geir Waage på vegne av AP med Høyre om Grønn Strek. Waage visste at Olsø hadde en økonomisk interesse på Være. I forhandlingene ønsket AP å fjerne streken på Være, noe Høyre var imot. Men de lot seg overbevise av Waage i forhandlingene, og sammen dannet de flertallet i saken måneden etter.

Høyre visste ikke at Rune Olsø hadde økonomisk interesse
Men Waage informerte ikke Høyre om Olsøs økonomiske interesse på Være. Dette reagerte Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift sterkt på i etterkant (link til adressa.no):

Gruppeleder Ingrid Skjøtskift, Høyre. Foto Snorre Vikdal

– Berit Tiller og jeg hadde hatt møte med Geir Waage der formålet var å komme til enighet for å danne et flertall. Vi mente det var naturlig å holde Være innenfor en grønn strek. Men vi lot oss overbevise av Geir Waage som mente at det var viktig å holde Være utenom.

Ingrid Skjøtskift sier at hun anser denne saken som alvorlig, fordi det handler om tillit.

– Waage sørget personlig for å få Være vekk fra grønn strek. Vi visste ikke da at hans venn, Rune Olsø, hadde noen økonomisk interesse her. At vi ikke ble informert om disse interessene da, stiller saken i et nytt lys. Tillit er grunnleggende i alt politisk arbeid. Tillit krever åpenhet om interesser, noe det ikke var her.

Waage skulle sjekket sin habilitet
Geir Waage avviste at han hadde gjort noe feil ved å ikke fortelle om interessen (link adressa.no). Han fortalte at de i møtet heller ikke ble informert om at flere bystyrerepresentanter fra Høyre senere ba om å få sin habilitet vurdert i saken.

Geir Waage, daværende gruppeleder for AP. Foto: Trondheim kommune

Han fikk også spørsmål om han var habil til å forhandle om dette området når han visste om Olsø sin økonomiske interesse på Være og de var nære venner. Waage mente det skulle en del til for å bli inhabil, noe han hadde erfart rundt Kastbrekka i 2013. Da handlet det om å endre reguleringsstatus, mens det gjorde ikke det ved Grønn Strek. Han hadde derfor ikke sjekket sin habilitet i saken.

En advokatvurdering fra Kluge har slått fast at Waage burde gjort det (link adressa.no). Kommunerevisjonen støtter vurderingen i advokatrapporten, og mener det er kritikkverdig at Waage ikke sjekket sin habilitet. Hadde Waage gjort det virker det som om det er svært sannsynlig at han ville ha blitt erklært inhabil i Grønn Strek.

– Ordføreren burde ha agert
Ordfører Rita Ottervik visste også at Rune Olsø var inhabil i Grønn Strek og hadde interesser på Være. Hun visste også at Olsø og Waage var nære venner.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen.

Jeg forela denne delen av saken for Professor Jan Fridthjof Bernt, ekspert på forvaltningsrett og kommunal rett ved Universitetet i Bergen. Og spurte:

– Burde ikke ordføreren ha sørget for at andre enn Geir Waage ledet forhandlingene på vegne av AP siden hun visste Waage og Olsø var nære venner?

– Hvis ordføreren visste at den som forhandlet kunne være inhabil, burde hun ha agert. Dette var riktignok ikke en del av kommunens egen saksbehandling slik at hun som ordfører kunne gripe inn, men hvis hun visste om problemet, burde hun opplagt tatt dette opp med partigruppen, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

Ordfører Ottervik vil ikke svare

Rita Ottervik
Ordfører Rita Ottervik (AP). Foto: Trondheim kommune

Jeg forela saken og det jusprofessor Bernt sa til ordfører Rita Ottervik. Hun ble stilt et spørsmål:

– Du visste at Rune Olsøs arbeidsgiver var involvert på Være og at Olsø var inhabil i Grønn Strek. Likevel lot du hans daværende nære venn Geir Waage lede forhandlingene om Grønn Strek med Høyre der han fikk overbevist de om å ta bort Grønn Strek på Være. Jusprofessor Bernt mener du burde ha agert og tatt opp det daværende nære vennskapet mellom Waage og Olsø internt i AP før forhandlingene.

Hvorfor gjorde du ikke det?

Ordfører Rita Ottervik ville ikke kommentere spørsmålet.

 

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4.Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

Forrige artikkelOrdfører Ottervik har brutt arkivforskiften. Sentral Olsø-epost ble ikke journalført og slettet
Neste artikkelHvor mange e-poster har ordføreren og andre i Trondheim kommune slettet?