Høyres Ingrid Skjøtskift raser over de rødgrønnes vedtatte budsjett til voksne utviklingshemmede. Ville bevilge 10 millioner mer. AP svarer at det ikke bare er å pøse på med mer penger

Før de rødgrønne vedtok budsjettet for 2020 før jul var det nok en demonstrasjon foran rådhuset for de voksne utviklingshemmedes vilkår. 100 personer møtte opp. Nina Braadland, leder i Trondheim lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), raste mot det rødgrønne flertallet som ikke ville bevilge mer penger enn kommunedirektørens forslag til bo- og aktivitetstilbudet (BoA).

Men det var ikke bare Braadland som raste.

– En skam for Trondheim
Høyre ville sammen med Venstre og Pensjonistpartiet bevilge 10 millioner kroner mer til BoA.

Ingrid Skjøtskift, Høyres gruppeleder. Foto: Snorre Vikdal

Ingrid Skjøtskift sier til Nidarosa at hun mener det er en skam for Trondheim at for lave bevilgninger til BoA har fått skje gjennom så mange år. Uttalelsen ga hun først til Adresseavisen, der hun sa videre:

– Budsjettdokumentene fra administrasjonen har vist situasjonen, og jeg har advart mot det fra talerstolen, blant annet i budsjettdebatten i fjor.

Om de ekstra 10 millioner millionene Høyre la inn til BoA i sitt alternative budsjett uttalte Skjøtskift at det nok ikke er tilstrekkelig, men at det er mer enn ingenting.

– Ikke bare å pøse på med penger
Til Adresseavisen var det APs Sissel Trønsdal, leder i helse- og sosialkomiteen, som svarte for de rødgrønnes budsjett.

Sissel Trønsdal fra AP. Hun er leder i helse- og sosialkomiteen. Foto: Snorre Vikdal

Til Nidarosa bekrefter hun sine uttalelser der hun sa i forhold til at Høyre hadde lagt inn 10 millioner mer til BoA:

– Løsningen er ikke å pøse på med mer penger. Vi må se an hvordan virkemidlene fungerer.

Trønsdal viste også til at de i april la inn 80 millioner ekstra for å dekke merforbruket i sektoren og at kommunedirektøren skal gi jevnlige oppdateringer:

– Vi har et forsvarlig budsjett på BoA og skal følge utviklingen nøye.

NFU: – Dette er en skam
Nina Braadland, leder i Trondheim lokallag av NFU, sier til Nidarosa at hun er sjokkert over de rødgrønne. Hun sier videre at hun er enig i Høyres sterke kritikk:

Nina Braadland, NFU. Foto: Snorre Vikdal

– Jeg er enig med Skjøtskift om at dette er en skam som har foregått over alt for mange år. Hun har ved flere anledninger talt vår sak. Det er sjokkerende at de rødgrønne ikke har bevilget mer.

– Men et forslag på 10 mill i tillegg fra Høyre blir svært lite i den store sammenhengen og i forhold til det svært store behovet som er tilstede, sier hun.

Nidarosa spurte Sissel Trønsdal om hun hadde noen kommentar til at Ingrid Skjøtskift med støtte av NFUs Nina Braadland mener det er en skam for Trondheim at BoA har hatt så lave bevilgninger over mange år. Trøndsdal svarte på SMS:

– Vi kommer til å følge utviklingen innenfor området med argusøyne og har bedt kommunedirektøren om jevnlige oppdateringer framover.

BoA er underfinansiert og underbemannet
Nina Braadland sier at det er godt dokumentert at BoA er underfinansiert og underbemannet i Trondheim. Som eksempel viser hun til Fylkesmannens tilsynsrapport som ble lagt fram nylig. Den viser at kommunen bryter helse – og omsorgstjenesteloven.

I tilsynet ble det avdekket at kommunen ikke har system som sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse for alle personer med utviklingshemming over 18 år.

Datteren ventet i 10 år
Braadland forteller at datteren Lena ventet i oppimot 10 år på å komme inn på et kommunalt bofellesskap.

Her er en av permene som Nina Braadland har samlet avisutklipp om BoA-saken i. Denne permen er fra de to siste årene. Foto: Snorre Vikdal

Hun fikk bolig i 2012 og bor nå i et bofellesskap uten jevnaldrende.

Hun forteller at hun selv ble syk under ventetiden uten at det hjalp i forhold til å få tilbud fra kommunen. De var ressurssterke var tilbakemeldingen de fikk fra kommunen. Til slutt ordnet de egen bolig hjemme til datteren mens de ventet.

Nå sitter hun med det hun beskriver som hauger av fortvilte brev fra andre foreldre. Mange boligtilbud er dårlige sier hun:

– Det er daglige lovbrudd med mangel på personale, minimalt med tilbud om fritidsaktiviteter og aktivitetstilbud på dagtid som har hatt store nedskjæringer.

Her finner du budsjettforslagene til de politiske partiene i Trondheim. Trykk på link øverst på siden: » Handlings og økonomiplan 2020-23, budsjett 2020″.

 

 

Forrige artikkelNok en Kolstadspiller til EM
Neste artikkelViktige saker fra Nidarosa i 2019