Vært etterspurt i over ti år. Arealbruk skal avklares inkludert rekkefølge på utbygging, plassering sentrumsområde, offentlig tjenesteyting, torg og parker

Bydelen Ranheim har vokst svært mye siden 2010 uten at det har vært en overordnet plan for hele området. Både Arbeidersamfunnet på Ranheim og organisasjonen «Ranheim inn i fremtiden» har jobbet for dette i mange år uten å få politisk gjennomslag  (lenker ranheimsavisa.no og adressa.no).

Men i neste bygningsrådsmøte 17. mars kommer kommunedirektørens med et forslag til hvordan en kommunedelplan for Ranheim kan se ut og hvordan arbeidet kan gjennomføres. Les hele forslaget her:

Kommunedelplan for Ranheim. Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Forrige artikkelFørste Korona-smitte påvist i Trondheim
Neste artikkelEksamener avlyses