Trafikkmålingene fra oktober viser ingen økning i biltrafikk gjennom sidegatene til Innherredsveien. 

Bakgrunn:
Forsøksprosjektet med miljøgate i Innherredsveien ble startet i slutten av juni 2017, og skal vare i seks måneder. Veien er skiltet med gjennomkjøring forbudt mellom Sirkus shopping og rundkjøringen ved Solsiden, og snevres inn til et kjørefelt i hver retning på strekningen.

Flere velger Strindheimtunnelen
Trafikkmålingene har så langt i prosjektet vist en nedgang i antall passeringer i sidegatene, samtidig som det viser økt trafikk gjennom Strindheimtunnelen, sammenlignet med 2016.

Målingene for oktober viser at trafikktallene for Fjæregata og Saxenborg Allé er litt lavere enn i fjor. I boliggatene Nonnegata og Festningsgata er trafikken omtrent lik. Trafikktallene viser også økt trafikk i Strindheimtunnelen sammenlignet med oktober 2016.

Det er også noe mindre trafikk i Innherredsveien, som resultat av at denne er stengt for gjennomkjøring, heter det i orienteringen.

Ingen avbøtende tiltak
– På bakgrunn av at tallene ikke viser økning i trafikken i boliggatene, er det ikke vurdert å iverksette avbøtende tiltak på nåværende tidspunkt, skrev kommunaldirektør Einar Aassved Hansen i orienteringen 30. oktober.

Tabellen er oppdatert med tall for oktober 2017. Oktober er delt i to grunnet høstferie som har lavere tall enn normalt. illustrasjon: Trondheim Kommune
illustrasjon: Trondheim Kommune

Samtidig økte antall passeringer av gående og syklister i september, sammenlignet med 2015.

illustrasjon: Trondheim Kommune

 

Målepunkter for trafikk i forbindelse med miljøgaten i Innherredsveien. foto: Statens Vegvesen

 

Les mer:

 

 

Forrige artikkelFikk du med deg dette i natt?
Neste artikkelDårlig reklame