Avsatt nok areal for 135 000 nye innbyggere, og for 40-60 år framover i Trondheim. 

Boligfeltbasen til Trondheim kommune viser at det fortsatt er over 39 000 nye boliger i fastsatte planer og 36 000 boliger i mulig fortetting i dagens arealplan (KPA). Arealplanen gjelder for perioden 2012-2024.

Boligdatabasen viser over 39 000 nye boliger som kan bygges på avsatt areal. I tillegg kommer 36 000 boliger i fortetting. Foto: Trondheim kommune

Nok boliger for en befolkningsvekst på 70 %
De over 75 000 nye boligene kan i teorien gi rom for 135 000 nye innbyggere i Trondheim. Med dagens innbyggertall på 193 000 (per 1. okt 2017), betyr det det at Trondheim har satt av boligareal til en befolkningsøkning på 70 %. Avhengig av tilflytting er dette nok for 40-60 år framover. Dette er prognoser som kan endre seg.

Befolkningen i Trondheim har økt med ca. 3000 innbyggere de siste årene. I 2016 og 2017 har bosetting av flyktninger utgjort ca. 20 % av tilflyttingen. Antallet flyktninger går ned, og i 2018 er det anmodet om en bosetting av 167 flyktninger, ned fra 628 flyktninger i 2016.

Befolkningsvekst i Trondheim i årene 2007 til og med 2. kvartal 2017. Foto: Trondheim kommune

Høy boligbygging, antatt over 2000 boliger i 2017
Rådmannen viser til at det er høy boligbygging i Trondheim. I 2017 er det 1640 boliger som er tatt i bruk fram til midten av oktober. Dette er litt flere
enn på samme tid i 2016 (1584 pr 17.10.2016). Basert på erfaring fra tidligere år er det grunn til å tro at antall nye boliger i 2017 vil kunne passere 2000 innen utgangen av året.

Antall boliger tatt i bruk i Trondheim. Tallene for 2017 er fram til 16. okt. Foto: Trondheim kommune

Rådmannen la fram tallene i saken  Orientering om befolkningsutvikling og boligbygging i Formannskapet 21. november i fjor.  De over 75 000 nye boligene som Trondheim har som boligpotensial er en liten nedjustering fra tallene på 80 000 boliger Nidarosa fikk opplyst fra Rådmannen i september i fjor.

Forrige artikkelMassedeponi vil kunne bryte Granåsen-avtalen
Neste artikkel– Er ordfører Rita Ottervik en ulykke for Trondheim?