Fylkesmannen og Statens Veivesen krever at skolen blir lagt inne på Overvik og at veier flyttes

På tirsdag sluttbehandles planene for den omstridte utbyggingen på Overvik i Bygningsrådet. Fylkesmannen i Trøndelag og Statens Veivesen har etter åtte meklingsmøter fortsatt seks innsigelser til planene.

Vil ikke ta mer matjord

Landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen er sterkt kritisk til at mer matjord skal tas i forhold til skole og veier. Foto: Norges Bondelag

Landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen bekrefter til Nidarosa at de og Statens Veivesen holder fast på de seks innsigelsene de har til Overvik-utbyggingen. Dette er av hensyn til jordvern, og det de mener er best mulig veiløsninger for byen og den planlagte utbyggingen. Bjørkli er tidligere intervjuet av Nidarosa om innsigelsene der han viste til at ordfører Rita Otterviks hovedargument for at Overvik måtte omreguleres fra matjord var behovet for skole. 

–  Og så bestemte Bygningsrådet at skoletomta kom utenfor Overvik etter de fikk omregulert. Da syntes jeg det gikk over alle støvelskaft. Det ble allerede tatt svært mye matjord ved omreguleringen av Overvik. Hele sakskomplekset er spesielt, sa landbruksdirektør Bjørkli til Nidarosa i intervjuet.

I forhold til uenighetene om vei sa Bjørkli:
– Og så har vi blant annet veiforbindelsen de vil legge over Presthus. Som vil ødelegge for nabogården. Og vi har også flere innsigelser i forhold til veier, blant annet Brundalsforbindelsen.

Ekstraordinært at 6 av 12 innsigelsespunkter ikke er løst

I saksframlegget skriver rådmannen at det er ekstraordinært at det legges fram en plan der 6 av 12 innsigelsespunkter ikke er etterkommet eller løst.  Men rådmannen støtter planene etter at de nå har utredet hvordan utbyggingen på Overvik vil påvirke biltransporten i Trondheim.

Rådmannen anbefaler at det settes i gang en videre meklingsprosess om innsigelsene dersom planen på Overvik vedtas. Blir det ikke enighet der vil uenighetene sendes til regjeringen for endelig avgjørelse.

Les mer: Overvik fra matjord til boliger, skolen utenfor
Les også: Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp

– Nå er det opp til sluttbehandlingen å ta endelig beslutning 

Kolbjørn Selmer, daglig leder hos Overvik Utvikling, vil ikke endre på løsninger på skole- og veiplanene. Han viser til at Rådmannen fremmer vei-løsningene og støtter de. Foto: Overvik Utvikling

Nidarosa har tidligere intervjuet storeier og daglig leder i Overvik Utvikling Kolbjørn Selmer om uenighetene på skole og vei da saken var oppe i september i fjor. I reportasjen er det en grundig gjennomgang av skole-saken. Vi har nå intervjuet Kolbjørn Selmer om den siste utviklingen i saken.

– Fylkesmannen og Veivesenet har fortsatt seks innsigelser til full utbygging. Noe Rådmannen skriver er ekstraordinært. Er det aktuelt for dere å endre utbyggingen for at noen av innsigelsene blir løst?

– Selve utbyggingen på området er det ingen innsigelser mot. De foreslåtte infrastruktur løsningene fra rådmannen stiller vi oss bak. Nå er det opp til sluttbehandlingen å ta endelig beslutning på om man vil følge rådmannens faglige råd eller ikke.

Rådmannen var som Fylkesmannen opprinnelig i mot at Overvik ble omregulert fra matjord til boliger. Det er nå seks innsigelser, en er på at skolen ikke blir på Overvik. Rådmannen ville at skolen skulle være på Overvik. Dere ønsket ikke det, noe et lite flertall av politikerne støttet. Dere vil ikke endre på deres ønske om at skolen skal ligge utenfor Overvik? 

– Rådmannen har nå gjort sin helhetlige faglige vurdering og fremlegger områdeplanen med innstilling til vedtak. Vi er enige i rådmannens innstilling og støtter opp om den.

Rådmannen: Utbyggingen vil i stor grad øke personbiltransporten i Trondheim

– Rådmannen har nå utredet hvordan Overvik vil påvirke nullvekstmålet for biltrafikk og skriver: «Utbygging på Overvik vil i stor grad øke personbiltransporten i Trondheim og slik øke behovet for bilrestriktive tiltak for byen som helhet og et nytt kollektivtilbud, for at kommunen skal nå nullvekstmålet. Dette skyldes at området ligger utenfor akseptabel gang- og sykkelavstand til sentrum og for langt unna Metrobusstilbud.»
Hva tenker du om dette?

– Vi har laget områdeplanen med 0-vekstmålet som grunnstein og føler vi har lykkes godt med det. Så vidt meg bekjent er vi det første området i byen som har gjort akkurat det. Det er bl.a optimaliserte forhold for gang og sykkel, tilrettelagt for kollektiv og egen metrobusstrase hvis de som har ansvar for rutetilbudet ønsker det i fremtid, kort avstand til handel, barnehager og daglige gjøremål. I tillegg legger vi til rette for lav terskel og tilrettelegging for bruk og gode vaner av alternativer til bilen gjennom bl.a gratis busskort første år til alle som flytter inn på første felt, egne el-handlesykler til boligfeltet og gratis medlemskap 1.år i bilpoolen Trondheim bilkollektiv.

Har du andre ting du vil tilføye når Overvik nå kommer til sluttbehandling?

– Vi gleder oss til å komme i gang med dette og ser frem til å lage en flott bydel Trondheim skal være stolt av.

Les også: Fortsatt over 75 000 nye boliger i arealplanen
Les også: Tjente mest i Trondheim
Les mer: Overvik-reguleringen er en katastrofe

 

Forrige artikkel– Er ordfører Rita Ottervik en ulykke for Trondheim?
Neste artikkelOrdfører Rita Ottervik svarte usant om Brattøra