Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal prioriteres

Formannskapet vedtok tiltak for familievold. Foto: Bjørn L. Andreassen

Skal øke de ansattes kompetanse og sørge for at barn og foreldre skal kunne bli trygge til å fortelle

Formannskapet fulgte i dag opp Oppvekstkomiteens innstilling om å ha mer fokus og få mer kompetanse på vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Forslaget fra Senterpartiets Marte Løvik på vegne av Sp, Ap, SV, Krf, Mdg og V ble enstemmig vedtatt. Vedtaket kom i saken om ungdataundersøkelsen «Ung i Trondheim 2017» som viser at 10 % av 8. klassingene i Trondheim hadde blitt slått av et voksent familiemedlem siste år.

Skal ha et særlig fokus på å følge opp familievold og seksuelle overgrep
I vedtaket ligger det at rådmannen særlig skal følge opp handlingsplanen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, både for å styrke kompetansen hos ansatte knyttet til vold og overgrep. Men også for å trygge barn og foreldre i møte med kommunens ansatte.

Gruppeleder i Senterpartiet Marte Løvik. Foto: Trondheim kommune

Marte Løvik tok i debatten også opp at arbeidet mot mobbing er den andre viktige delen som det må jobbes med og så fram til at en sak rundt det er på vei til Formannskapet. Hun mente også at foresatte er digitale analfabeter i forhold til sine barn og at foreldre trenger å heve sin kompetanse for å kunne hjelpe sine barn i forhold til de.

Les også: Familievold- Gjennomsnittlig tre i hver klasse hvis det er en klasse på 30 elever

Psykisk helse på timeplan
Elin Berg Andreassen, kommunalråd for FRP la fram deres fellesforslag med Høyre der man ba om status på arbeidet med psykisk helse på timeplanen. Er en plan på sju punkter, der de ønsker å se eventuelle resultater og erfaringer fra arbeidet framlagt.

Elin Berg Andreassen la fram forslaget om psykisk helse i skolen og Livsmestring. Foto: Snorre Vikdal

Andreassen viste også til faget Livsmestring som er under utprøving, der man ønsker å høste erfaringer over tid, og undersøke om det er ulikheter mellom skoler som tilbyr og ikke tilbyr Livsmestring som fag. Slik at mulige funn kan benyttes i det videre arbeidet.
Forslaget fra Frp og H fikk også enstemmig støtte i Formannskapet.

Det store helhetsbildet er bra
Ottar Michelsen fra SV viste til at undersøkelsen viser at det store helhetsbildet i Trondheimsskolen er bra.

Ottar Michelsen, kommunalråd for SV. Foto: Trondheim kommune

Det er mindre festing og snus blant ungdommene,  og status å være en å stole på. Men han var bekymret over at psykiske plager er økende. Og at i forhold til lekser enten er slik at de som brukte mye tid bruker mer tid, mens de som brukte lite tid bruker enda mindre tid på de.

 

Dette er enstemmige vedtaket fra Formannskapet i dag:
Formannskapet ber rådmannen følge opp resultatene fra undersøkelsen i arbeidet mot mobbing og kommunens mobbeplan, dette gjelder spesielt digital mobbing og seksuell trakassering via digitale medier.

Formannskapet ber rådmannen særlig følge opp handlingsplan mot vold i nære relasjon og seksuelle overgrep, både for å styrke kompetansen hos ansatte knyttet til vold og overgrep, men også for å trygge barn og foreldre i møte med kommunens ansatte.

Formannskapet ber rådmannen styrke hjem-skole samarbeidet og spesielt se på foresattes digitale kompetanse og tydeliggjøre skolens forventninger til foresatte i Trondheimsskolen.

Formannskapet viser til vedtak i arkivsak 16/12654, Interpellasjon – Psykisk helse på timeplanen, og ber rådmannen legge frem en sak for formannskapet som redegjør for status i oppfølging av vedtaket og eventuelle resultater og erfaringer fra arbeidet.

Formannskapet viser til at Livsmestring som fag er under utprøving. Formannskapet ber rådmannen høste erfaringer over tid, og undersøke om det er ulikheter mellom skoler som tilbyr og ikke tilbyr Livsmestring som fag, slik at mulige funn kan benyttes i det videre arbeidet.

 

 

Forrige artikkelVil ha færre forskjellige hjemmehjelpere
Neste artikkelSystematisk fra barn om overgrep