Lademoen velforening har helt siden tidlig start engasjert seg i miljøgate-prosjektet i Innherredsveien, og ser gledelig på signalene om en mulig permanent ordning.

Til Adressa uttalte kommunalråd Geir Waage (Ap) at resultater fra trafikktellinger kan gi en permanent ordning, når forsøksperioden for miljøgata ender om to måneder.

– Resultatene fra trafikktellingene viser at forsøket med miljøgate i Innherredsveien fungerer utmerket. Det har ikke vært behov for å trekke i nødbremsen og avslutte prøveperioden, sier Geir Waage til Adresseavisen.

Les mer: Fortsatt ingen trafikkøkning i boliggater

Har tro på økt livskvalitet for beboere
Jan Olav Straume, leder i Lademoen velforening, forteller at de ser svært positivt på resultatene fra trafikk-tellingene.

Leder for Lademoen Vel, Jan Olav Straume, sier en permanent løsning vil gi økt livskvalitet for Østbyens beboere. foto: Jan Olav Straume

– Det er jo gledelig om det går over i noe permanent. Det er jo det vi har jobbet for også, at det skal komme inn i miljøpakken, sier Jan Olav Straume.

– Grunnen til at vi har engasjert oss i det her er jo at vi har veldig tro på en urban livslyst, altså at mange finner livskvalitet i det å bo sentralt, legger han til.

I tillegg til trafikktallene fra Statens Vegvesen, har velforeningen også sett andre positive resultater i nærmiljøet.

– Det som vi har lagt merke til, som man kanskje ikke ser med det blotte øye, er jo at det er så mye blide folk. Det har også vært veldig bra økning på syklister og gående, det har blitt et skikkelig trekk i bybildet. I tillegg til to-felts vei og oppgraderte bussholdeplasser, så vil vi jo også ha sykkelveien, forteller Straume og legger til:
– Hvis dette blir permanent så blir det en skikkelig trivselsfaktor i Østbyen.

Bystyrerepresentant Trond Åm (V). Foto: Jo Straube/flickr

– Håpet er lysegrønt
Bystyrerepresentant Trond Åm (V), har også tidligere engasjert seg i miljøgata, og mener det nå er tilrettelagt for en permanent løsning.

– Håpet er lysegrønt for Innherredsveien. Det er fantastiske signaler som kommer nå. Ikke minst fordi det er Arbeiderpartiet som sender dem. Alt tyder på at det er lagt til rette for ei permanent miljøgate i Innherredsveien. Det er et stort skritt, ikke bare for Lademoen, men for hele Trondheim, forteller Trond Åm.

 

Fylkesordfører Tore Sandvik ønsket ikke å stille til intervju i saken. Det ble henvist til fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem. Nidarosa har ikke lykkes i å få tak i han etter flere forsøk, og dermed ikke fått noen uttalelse fra fylkeskommunen. 

Les mer: Innherredsveien fikk farger

Forrige artikkel– Femdobling av fiskeoppdrett er dødsdom
Neste artikkel– Ikke alle forstår viktigheten av klima-søksmålet