Første gang i norsk rettshistorie en ordfører må møte som korrupsjonstiltalt. Den suspenderte ordføreren og forretningsmann nekter begge straffeskyld

På tirsdag starter den historiske rettsaken i Romerike og Glåmdal tingrett på Lillestrøm. Da møter Nittedals suspenderte Arbeiderparti-ordfører Hilde Thorkildsen og en forretningsmann. Begge er tiltalt for grov korrupsjon med strafferamme på inntil ti år. Aldri tidligere har en ordfører måtte møte i retten med en slik tiltale, og kun en gang tidligere er en politiker dømt for korrupsjon i Norge (se mer nederst i saken).

Det er satt av nesten seks uker til rettssaken og over 20 vitner er innkalt. Den mest profilerte er tidligere statsråd Valgjerd Svarstad Haugland. Hun er nå statsforvalter i Oslo og Viken.

Pengeoverføring på 125 000 kr sentral

Hilde Thorkildsen (AP) er ordfører i Nittedal. Hun ble suspendert etter at det ble kjent at hun ble tiltalt og må møte i retten. Foto: Skjermbilde Facebook

Saken startet med at Nittedal kommune fikk et anonymt varsel i september 2019. Under granskingen av varselet tok granskeren kontakt med Økokrim som startet etterforskning (link nrk.no). Etterforskningen og siktelsen ble kjent i juni 2020. I desember gikk Økokrim ut med at de hadde besluttet å tiltale ordfører Hilde Thorkildsen og en forretningsmann for grov korrupsjon (link okokrim.no). For tre andre personer som også hadde vært siktet i saken ble sakene henlagt etter bevisets stilling.

I tiltalebeslutningen som Trondhjemsavisa har fått innsyn i viser Økokrim til at den tiltalte forretningsmannen overførte 125 000 kr via sin daværende kone til klesfirmaet som var eid med en halvpart av Hilde Thorkildsen. Økokrim skriver videre at det senest i april 2014 ble avtalt at overføringen var et lån, men at beløpet ikke ble tilbakebetalt.

Hilde Thorkildsen har bestridt at det var et lån. Hun har via sin daværende advokat i VG sagt at dette ikke var et lån, men et oppgjør for en kleskolleksjon som også ble overlevert.

Nytt boligområde i Bjørnholtlia
Økokrim skriver videre i tiltalen at som ordfører i Nittedal kommune var Thorkildsen i tidsrommet 2013–2016 involvert i behandlingen av saker der forretningsmannen hadde økonomiske interesser. Blant annet i regulering og utvikling av nytt boligområde i Bjørnholtlia.

Dette prosjektet var omstridt da det hadde dårlig kollektivdekning og lange avstander til daglige gjøremål. Fylkesmannen la allerede i 2009 inn innsigelse på at det skulle bli boliger her når saken kom opp. Det endte med at antall boliger ble redusert fra opptil 100 boliger til maksimalt 60 enheter. Da trakk Fylkesmannen innsigelsen. Dette var mens Thorkildsen var kommunestyremedlem og før hun ble ordfører i 2011.

I 2012 kom utbyggerne tilbake med et planforslag der de mente det burde bygges flere enn 100 boliger. Fylkesmannen varslet at de ikke kunne godta dette, og varslet innsigelse om det ble vedtatt mer enn 60 boliger. Det ble holdt møte og befaring.

Høsten 2013 kom så utbyggerne tilbake med et nytt forslag der de foreslo 324 boliger. Dette ble sendt på høring i 2014. I 2015 kom saken opp til ny behandling og Fylkesmannen sa til NRK at innsigelse ville bli fremmet om forslaget fra utbyggerne ble politisk vedtatt. Det ble det, og nye meklingsmøter ble holdt der Thorkildsen som ordfører var eneste politiske representant. Fylkesmannen foreslo 120 boliger, mens kommunen ønsket 350 boliger. Kommunens ønske var med administrasjonens støtte og hadde flertall fra 28 av 29 i kommunestyret. Det var Thorkildsen som ordfører som hadde kontakten med Fylkesmannen i korrespondansen som fulgte meklingen.

Det endte med at det ble enighet om 300 boliger og Fylkesmannen trakk sin innsigelse. Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i 2016.

Tok ikke opp sin habilitet

Førstestatsadvokat Esben Kyhring vil være aktor for Økokrim i rettssaken. Bilde: Økokrim ved Gorm K. Gaare

Økokrim skriver at den økonomiske forbindelsen ved det de mener var et lån på 125 000 kr og at Thorkildsen senere var med og behandlet Bjørnåslia der samme forretningsmann hadde interesser i, var i strid med de etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune. De skriver videre at Thorkildsen ikke informerte kommunen om forbindelsen, og heller ikke tok opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til forretningsmannen hadde betydning for egen habilitet.

Om Thorkildsen hadde brutt det etiske reglementet ble også undersøkt av kommunen.  Det eksterne granskningsutvalget, som er felles for flere kommuner, gikk inn i saken. De besluttet å bruke Advokatfirmaet Erling Grimstad til granskningen.

I den innledende delen av granskningen ble Økokrim varslet om saken da advokatfirmaet mente det var mistanke om mulige straffbare forhold.  Etter at tiltalen til Økokrim ble kjent ble arbeidet sluttført og det ble konkludert med at det var sannsynlig at Thorkildsen var inhabil i forhold til Bjørnåslia (link Nittedalsavisen.no). Det står videre at de mener hun ikke var åpen i forhold til sin habilitet ovenfor andre kommuneledere, og heller ikke ba om å få sin habilitet vurdert.

Hilde Thorkildsens tidligere advokat har til VG sagt at Thorkildsen avviser at handlingene kan bryte med kommunens etiske regelverk.

– Thorkildsen mener det var en tverrpolitisk enighet om utbyggingen. Dette med habilitet var derfor ikke var langt fremme i hennes bevissthet. Hun mener hun ikke kunne påvirke saksgangen i stor grad og hun mener det ikke har skjedd noe straffbart.

Thomas Skjelbred. Foto: skjermbilde Elden

Begge tiltalte byttet advokat
Både Hilde Thorkildsen og forretningsmannen som er tiltalt i saken har byttet advokat det siste året. Thorkildsen hadde den profilerte advokaten Geir Lippestad som tidligere også har vært AP-politiker. Hun har nå byttet til advokat Thomas Skjelbred hos Elden. Han har tidligere jobbet mange år hos Økokrim.

Til Trondhjemsavisa sier Skjelbred at hans eneste uttalelse er at Hilde Thorkildsen bestrider å ha mottatt noen fordel i anledning stilling og hun ser fram til endelig å få forsvart seg i retten.

Dagsavisen har tidligere skrevet at i forbindelse med et intervju med Hilde Thorkildsen har Romerikes Blad skrevet at Økokrim telefonavlyttet Thorkildsen i januar og februar 2020.

– Kan du bekrefte at det har vært kommunikasjonsavlytting i saken?

– Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, sier Skjelbred til Trondhjemsavisa.


Bestrider tiltalen fullt og helt

Advokat Fredrik Berg. Foto: Fend advokatfirma

Den nye forsvareren til forretningsmannen som er tiltalt i saken er Fredrik Berg i Fend advokatfirma. Han skriver på SMS til Trondhjemsavisa at de bestrider tiltalen fullt og helt, og svarer videre at de har ingen øvrige kommentarer.

– Forhandlingene starter tirsdag og alle våre kommentarer vil bli fremmet direkte for retten skriver Berg til Trondhjemsavisa.

Korrupsjonssaker i Norge
Som du leste i starten av artikkelen er det første gang en ordfører nå må møte i retten tiltalt for korrupsjon.

Kun en gang tidligere har en ordfører vært siktet for korrupsjon. Det var den såkalte cruise-saken med ordfører Trude Drevland fra Høyre som startet i 2015. Hun ble siktet for grov korrupsjon, men saken ble henlagt av statsadvokaten etter bevisets stilling (link vg.no) Henleggelsen ble klaget til riksadvokaten av advokat Bernt Waldow som først anmeldte saken  (dagsavisen.no) og som opplevde at politiet helt i startfasen henla saken dagen etter at han anmeldte den. Riksadvokaten avviste klagen fra Waldow.

I Trondheim har det vært en sak der det ble etterforsket om mulig korrupsjon. Det var Kystad-saken der en AP-topp i 2017 ble siktet for påvirkningshandel eller korrupsjon. Saken ble henlagt etter bevisets stilling av Økokrim i starten av 2018 (link adressa.no).

I Norge har vi tidligere bare hatt en korrupsjonssak mot politikere som har havnet i retten. Dette var i 1986 da en kommunalråd fra Bergen for Høyre ble dømt for å ha mottatt bestikkelse. Dommen ble stadfestet i Høyesterett.

Men det har vært mange korrupsjonsdommer i Norge de siste årene. Denne årlige rapporten fra Transparency International viser at korrupsjon ikke er noe som bare skjer i andre land. 

Forrige artikkelEndelig
Neste artikkelMultimillionærens firma hogget ned skogen til rødlistede fugler. Seks mnd etter kartla de naturmangfoldet