Vil ha sikkerhet for at biltrafikken ikke øker og god skolekapasitet. Vil ikke flytte skolen inn på Overvik. Ser alvorlig på at Kontrollkomiteen gransker Overvik og andre områder.

Nidarosa intervjuet før helga Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift om Overvik-saken som skal opp i Bygningsrådet i morgen.

Stiller tøffere krav til Overvik

Senterpartiet mener omreguleringen av Overvik er en katastrofe. Både i forhold til tap av matjord og i forhold til at nullvekstmålet for biltrafikk kan ryke, og i verste fall statlige milliarder i storbymidler. Hva mener Høyre om det?

– Vi hadde et eget møte om saken i bystyregruppen på onsdag, sier Ingrid Skjøtskift, gruppeleder i Høyre. Vi vil legge vekt på at Trondheim kommune skal være forutsigbar i byplansaker.

– Vi mener det er riktig å stille tøffere krav i dette prosjektet. Det gjelder først og fremst sikkerhet for at nullvekstmålet holder ved at biltrafikken ikke øker, god skolekapasitet og krav om jordflytting og nydyrking. Her må det legges inn konkrete krav som utbyggerne må oppfylle, sier Ingrid Skjøtskift fra Høyre.

Høyre, her ved gruppeleder Ingrid Skjøtskift, vil stille strengere krav til Overvik. Foto: Snorre Vikdal

Vil ikke flytte skolen, vurderer veien over Presthus

Fylkesmannen og Statens Veivesen står på sin innsigelse på at den nye skolen skal være inne på Overvik. Hvorfor flyttet dere skolen ut?

-Jeg var med på behandlingen av saken i februar i fjor, da var det to gode alternativ, vi valgte den vi mente var best. Så ble det en diskusjon i etterkant i fjor sommer da det kom opp om ting hadde gått for seg riktig. Da ba jeg om en ny gjennomgang, noe vi fikk og som kvalitetssikret prosessen.

Er dere villig til å gå tilbake på det?
– Det er ikke kommet opp noe nytt i det siste som tilsier at vi skal det, sier Skjøtskift.

Overvik vil også at den ene veien skal gå over Presthus gård, noe Landbruksdirektøren og eierne sier vil ødelegge mye for den. Dette vil også eierne av Overvik tjene på siden de kan bygge flere boliger da de slipper denne veien på sin eiendom. Hva mener Høyre om denne veien?

– Det er et av forholdende vi ser på. Vi har hatt møte med Agri og hørt hva de har sagt. Vi går gjennom saksutredningen og ser hvor godt ting er svart opp. Her er det avveining av forskjellige interesser. Vi må se hvor godt faktagrunnlaget er, og om det er godt nok til å ta en god beslutning.

Høyre har ikke bestemt seg i forhold til vei til Overvik som er foreslått å gå over Presthus gård. Fylkesmannen og Statens Veivesen har innsigelse på det. Foto: Snorre Vikdal

Ser alvorlig på at Overvik granskes av Kontrollkomiteen

Overvik, i likhet med flere omregulerte områder undersøkes nå av Kontrollkomiteen. Synes H det er riktig at man sluttbehandler områdeplanen samtidig som området granskes av Kontrollkomiteen?

-Dette er en sak som legges fram av Rådmannen og som Rådmannen sier er klar til behandling. Den oppfyller alle krav i Plan- og Bygningsloven til å bli behandlet.

– Men det er et kjempeproblem for Trondheim kommune at det er reist en mistanke om mulig korrupsjon i Trondheim. Det skal vi ikke bagatellisere. Men vi har nå en reguleringssak til behandling, og det er det som vi må forholde oss til som Bygningsråd, sier Ingrid Skjøtskift.

Kontrollkomiteen gransker flere utbyggingssaker. Høyre ser alvorlig på sakene.

Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen, Tore Bjørkli, gjentar sine tidligere uttalelser om at disse sakene truer lokaldemokratiet. Du har ikke vært med på mange av avgjørelsene i forhold til Overvik og de andre områdene da du ble gruppeleder i oktober 2016. Men du har vært med på noen siden da.
Hva vil du svare Bjørkli?

– Jeg har ikke vært med hele veien på Overvik-saken, så jeg bruker mye tid på å sette meg inn i saksforholdene. Så jeg vil ikke kommentere det Landbruksdirektøren sier nå i hvert fall. Vi skal bruke tiden godt fram til tirsdagen for å gjennomgå og diskutere saken skikkelig, sier Ingrid Skjøtskift, gruppeleder i Høyre.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli mener demokratiet er truet. Foto: Norges Bondelag


Høyre hastverk eller bare framdrift?

H har sammen med AP og FRP bedt Rådmannen om å prioritere Overvik og Rotvoll flere ganger i Bygningsrådet. Da har administrasjonen måtte nedprioritere andre prosjekt. Hvorfor haster det så mye for H at Overvik og Rotvoll skal bygges ut?

– Ikke prioriteres, men at vi vil ha framdrift. Det gjelder også andre prosjekter som Nyhavna, sier Skjøtskift.

Men Rådmannen har sagt at Overvik og Rotvoll ikke var klare, og at det ville bli tidspress. Og også det med veisystemet for Trondheim Øst nå, Rådmannen ber dere vente til jul.

– Det er det vi vurderer nå, og skal se på fram til behandlingen på tirsdag. Overvik er en stor sak som er viktig at vi får sett på alle sider. Så vi i Høyre vil snu alle stener fram til tirsdag, sier Ingrid Skjøtskift.


80 000 boliger i boligpotensial, nok for 50 år framover

Trondheim har 80 000 boliger i boligpotensial sier kommunaldirektøren. Foto: Trondheim kommune

80 000 boliger har Trondheim som boligpotensial forteller kommunaldirektøren. Nok for over 50 år framover. De samme tallene som han la fram i saken Grønn Strek i mars 2016. 39 000 boliger er gjennom planer som er vedtatt eller allerede regulert, 36 000 boliger er gjennom fortetting, og ca. 5000 boliger gjennom mindre prosjekter.

– Det å hevde at vi har et boligpotensial for 50 år framover må modifiseres en del. Det vi må passe på er at vi hvert år har ferdigregulerte områder som kan igangsettes. Nylig har vi ferdigregulerte områder som ikke får igangsettings-tillatelse på grunn av mangel på skolekapasitet.

Men man bør vel klare å planlegge skoler?

Ja, man bør det. Dette har blitt et kjempeproblem for Trondheim at man har sovet i timen med skoleplanleggingen. Dette er noe vi ser i flere bydeler nå, sier Ingrid Skjøtskift.

Forrige artikkelTrondheim har boligpotensial på 80 000 boliger
Neste artikkelBygningsrådet vil la Overvik få bygge 256 boliger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here