Arkivverket har slått fast at ordfører Ottervik brøt arkivforskriften når hun ikke journalførte sentral Olsø-epost. E-posten ble også slettet og ordføreren sa de hadde slettet flere. Vil ikke svare på hvor mange, og hvor lenge kommunen har slettet e-poster. 

Nidarosa har tidligere skrevet om at ordfører Rita Ottervik (AP) ikke journalførte og slettet to e-poster fra Rune Olsø der han meldte seg inhabil i Grønn Strek-saken (Kystad og Være). Den ene e-posten er vurdert av Arkivverket og de slår fast at ordføreren har brutt arkivforskriften. Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitet i Bergen mener også at ordføreren var pliktig til å sende e-postene videre til administrasjonen for vurdering. Det gjorde ikke Ottervik, og hun kan med det også ha brutt bystyrets reglement.

Rita Ottervik
Ordfører Rita Ottervik (AP). Foto: Trondheim kommune

Vil ikke svare på hvor mange e-poster som er slettet
I intervju med Nidarosa sa ordfører Ottervik at kommunen hadde begrenset lagringskapasitet. De hadde derfor slettet e-poster:

– Ja, men vi har begrenset lagringskapasitet på våre e-poster, så vi har måttet slette. Så vi har ikke tilgang til de lenger.

Nidarosa stilte Ottervik spørsmål rundt slettingen av e-poster etter Arkivverkets konklusjoner og jusprofessor Bernts uttalelser. Disse spørsmålene ville ikke ordføreren kommentere:

– Du sa i et intervju med Nidarosa at dere har begrenset lagringskapasitet på deres eposter, så dere har måttet slette e-poster. Hvor mange e-poster har du slettet og hvor lenge har dere i kommunen slettet e-poster?

– Er ikke kommunen pliktig til å ha tilstrekkelig lagringskapasitet?

– Har du slettet andre e-poster som er journalpliktige?

Er flere journalpliktige e-poster slettet?
Arkivverket har slått fast at ordføreren har brutt arkivforskriften ved å ikke journalføre den ene e-posten Rune Olsø sendte om at han meldte seg inhabil i Grønn Strek-saken. Dette var i januar 2016.

Ordføreren har også slettet en e-post fra mai 2015 der Olsø meldte seg inhabil i forhold til Overvik, Øvre Rotvoll og i Grønn Strek-saken. Det virker også ut fra Otterviks uttalelser som om andre i kommunen har slettet e-poster. Ut fra Arkivverkets konklusjon vil det være alvorlig om noen av disse også var journalpliktige.

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4.Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

 

Forrige artikkelKommunerevisjonen vurderte ikke ordførerens rolle og ansvar i epost-sakene
Neste artikkelAnbudsvinner Hornemannsgården: Både direktør og styreleder er aktive i AP