Høringen kommer etter avsløringer på Kystad og Være rundt den tidligere AP-toppen Rune Olsø. Kun AP skal legge fram om den politiske behandlingen. 

Sist torsdag ble det vedtatt at høringen om Grønn Strek og kommunens arealplan (KPA) skal holdes 20. mars. Høringen kommer etter at kommunerevisjonen har gransket det som skjedde i forbindelse med flere tomteområder. De mest kjente sakene er Kystad, Være og Overvik. Kommunerevisjonen mener at to bystyremedlemmer fra AP har brutt kommunens etiske regelverk. Mens de mener et medlem fra Høyre har brutt forvaltningslovens bestemmelse om habilitet.

Høyres Ingrid Skjøtskift er ikke innkalt
I den ti timers lange høringen er 26 personer innkalt eller invitert av Kontrollkomiteen. Men ikke Høyres nåværende gruppeleder Ingrid Skjøtskift. Hun var forhandlingsleder når Høyre ble overtalt av Rune Olsøs nære venn APs Geir Waage om å ikke ha Grønn Strek på Være (link til Adresseavisen). Der har Rune Olsø sammen med sin arbeidsgiver Staur en intensjonsavtale om utbygging dersom de får regulert om området fra landbruk til utbygging av boliger og næring. Med Grønn Strek på Være ville det blitt langt vanskeligere å få til det.

Les også: AP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt

APs nestleder i Kontroll gikk fra intervjuavtale

Ellen Reitan (AP), nestleder i KK, har ikke villet la seg intervjue. Foto: Trondheim kommune

I Kontrollkomiteen er fire av fem medlemmer fra Høyre og AP. Forrige gang saken var oppe i oktober i fjor ble et notat om hvem som burde møte og tema for høringen hemmeligholdt. Denne gangen var forslaget offentlig. Det ble laget av leder i kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske (Høyre) og nestleder Ellen Reitan (AP). Etter møtet fikk Nidarosa avtale med disse to og FRPs Sivert Bjørnstad om intervju. Ellen Reitan skulle intervjues til slutt. Men hun gikk mens det andre intervjuet ble gjort. Hun har siden ikke svart verken på telefon eller SMS-er fra Nidarosa.

– Er opp til Kontrollkomiteen å bestemme
Ingrid Skjøtskift, gruppeleder for Høyre, sier hun er klar over at hun ikke er tenkt innkalt til høringen i Grønn Strek, men at hun ikke har satt seg inn i hvilken tidsperiode de har tenkt å ettergå.

– I forhold til Være-saken så var det du som ledet forhandlingene for Høyre. Og dere ble overbevist av AP om at Være ikke skulle ha Grønn strek. Det var også dere som i etterkant dannet flertallet i Bystyret for Grønn Strek sammen med AP.
Synes du ikke det er rart at du ikke blir innkalt til høringen?

Ingrid Skjøtskift mener Kontrollkomiteen må bestemme hvem som skal inviteres. Foto: Snorre Vikdal

 – Det må Kontrollkomiteen svare på, det er de som vet hva de vil undersøke nærmere. Grønn Strek-saken har en lang forhistorie lenge før jeg kom inn i Bystyret, så jeg antar at det har preget hvem Kontrollkomiteen kaller inn.

 – Men det er to avgjørende saker som er blitt gransket. Det er Kystad og Være. Det var du som var med på Være-forhandlingene for Høyre. Synes du ikke det er naturlig at du høres i forhold til Være og at den delen kommer fram?

– Det synes jeg er opp til Kontrollkomiteen å bestemme. Det er de som skal ha høringen og de som har planlagt gjennomføringen. Så de må svare på hvorfor de har innkalt de som de har innkalt, sier Ingrid Skjøtskift.

Yngve Brox var gruppeleder og har mest relevans

Rolf Jarle Brøske (H) er Kontrollkomiteens leder. Foto: Snorre Vikdal

– Dere har nå vedtatt ei høring, både hvem som skal møte og hvordan den skal skje. Hvorfor er ikke Ingrid Skjøtskift en av de som er invitert til høringen?

– Nå er Yngve Brox innkalt til høringen. Han var gruppeleder i Høyre og den som håndterte forhandlingene både rundt KPA og Grønn Strek. Det er sikkert mange andre vi kunne ha innkalt også, men vi har gjort en totalvurdering på hvem vi skal innkalle og som har mest relevans til høringen, sier Rolf Jarle Brøske.

– Men Yngve Brox var jo ikke med i de forhandlingene om Være?

– Yngve Brox var med i alle de sentrale forhandlingene rundt både Grønn Strek og KPA.

– Men ikke Være.

– Rundt Grønn Strek og KPA. Sånn som vi vurderte det så er det han som er den vesentlige i tillegg til Tone Stav fra Høyre.

– For Ingrid Skjøtskift har jo sagt at det var hun som tok over forhandlingene på Være. Og det er jo to saker her i Grønn Strek som er viktig. Det er Kystad og Være, og det er de to som dere har gått inn og undersøkt.

– Jeg viser tilbake til det første svaret jeg ga, sier Rolf Jarle Brøske fra Høyre.

Sivert Bjørnstad fra FRP sier til Nidarosa at han mener saken vil bli godt belyst av Yngve Brox siden han som gruppeleder var involvert i Grønn Strek.

Les også: Kommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø

Kun AP-politikere vil legge fram om den politiske behandlingen av Grønn Strek
Kontrollkomiteen vedtok også at kun ordfører Rita Ottervik (AP) og Geir Waage, daværende gruppeleder for AP, skal legge fram om den politiske behandlingen av Grønn Strek. Kommunerevisjonen mener samtidig at det er to bystyrerepresentanter fra AP som har stått for de klart mest omfattende bruddene på kommunens etiske retningslinjer i saken.

Verken Høyre som i utgangspunktet var for en Grønn Strek på Være. Eller de andre partiene som var for en mye mer omfattende Grønn Strek skal innledningsvis legge fram sin versjon. I etterkant vil to representanter for Høyre, Geirmund Lykke fra KRF og en fra MDG svare på spørsmål fra kontrollkomiteen. Dette vil i tillegg også ordføreren og opptil fem andre nåværende og tidligere bystyrerepresentanter fra AP.

Brøske: Geir Waage skal orientere om forhandlingene på Lian

– I forhold til den politiske behandlingen av Grønn Strek så er det kun ordfører Rita Ottervik og APs gruppeleder Geir Waage som skal ha innlegg, og fortelle hva som skjedde i forhold til den politiske behandlingen. Hvorfor er det ingen fra Høyre eller fra opposisjonen som stemte mot Grønn Strek-vedtaket som får legge fram sin versjon av hva som skjedde?

– De får rikelig anledning til å legge fram sin mening om hva som skjedde i og med at de skal inn og sitte rundt bordet og svare på spørsmål fra komiteen. Jeg er helt sikker på at komiteen vil være veldig interessert i å få fram opposisjonens side og de ulike partier sin side. Når det gjelder de to vi har tenkt å utfordre spesifikt der, ordføreren og Geir Waage, er det først ordføreren for å redegjøre for hvordan hele den politiske håndteringen har vært. Det er ordførerens ansvar ovenfor kontrollkomiteen.

– Så er det Geir Waage. Der gjør kontrollkomiteen noe som er ganske uvanlig. Vi går på han som da var gruppeleder for Arbeiderpartiet når de satt i forhandlinger på Lian. For det er de vi ønsker han skal orientere om. Hvordan foregikk de forhandlingene knyttet til Grønn Strek, sier Rolf Jarle Brøske.

– Det er Lian-møtet. Men det var jo forhandlingene om Grønn Strek mellom Høyre, ditt parti, der Ingrid Skjøtskift og Geir Waage satt, som vel er mer interessante. De skjedde i etterkant av Lian, og der Høyre ble enige med AP. Er det ikke interessant at Ingrid Skjøtskift skal fortelle hva som skjedde der? Vi har jo lest om det i avisa. Men skal ikke de som ikke har lest avisa få høre hva som egentlig skjedde?

– Jeg er helt sikker på at alle de som er innkalt til høringen inkludert både Geir Waage og Yngve Brox har gode forutsetninger for å være med opplyse saken på nettopp de forhandlingene, og det som skjedde der, sier Brøske.

Sivert Bjørnstad fra FRP mener også de to fra AP er de mest sentrale til å redegjøre, og at Kontrollkomiteen også har innsyn i det som har foregått.

Dette er de 26 som er kalt inn eller invitert til høringen 20 mars
I notatet til saken står det at de som er aktive politikere og ansatte i Trondheim kommune har møteplikt til høringen. Øvrige er invitert, men har ikke møteplikt. Ledelsen i Kontrollkomiteen har sammen med sekretariatet fullmakt til å supplere listen over innkalte og inviterte ved eventuelle forfall.

 • Rita Ottervik (Ap), ordfører
 • Geir Waage (Ap), kommunalråd og tidligere gruppeleder i AP’s bystyregruppe
 • Marek Jasinski (Ap), kommunalråd
 • Sissel Trønsdal (Ap), gruppeleder i AP’s bystyregruppe
 • Rune Olsø, rådgiver i Staur, bystyrerepresentant for AP (i permisjon nå)
 • Eirik Schrøder (Ap), tidligere kommunalråd
 • Geirmund Lykke (KrF), kommunalråd
 • Hilde Opoku (MDG), tidligere varaordfører (alternativt nåværende varaordfører Ola Lund Renolen)
 • Yngve Brox (H), tidligere gruppeleder i Høyres bystyregruppe
 • Tone Stav (H), tidligere kommunalråd
 • Bernt Østhus, daglig leder i Staur Holding
 • Roger Eriksen, eier i Prora Eiendom
 • Terje Eriksen, tidligere daglig leder Prora Eiendom
 • Vegard Wollan, medeier i Kystad
 • Morten Wolden, rådmann Trondheim kommune
 • Ann Margritt Harkjerr, tidligere byplansjef
 • Berit Solset, tidligere kommuneadvokat
 • Einar Aasved Hansen, kommunaldirektør
 • Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør
 • Hilde Bøkestad, tidligere byplansjef
 • Kristin Leinum, leder bystyresekretariatet
 • Ida Eieland hos kommuneadvokaten
 • Jan Fridhjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen
 • Kommunenes sentralforbund (en representant)
 • Knut Efskin, daglig leder i Norion Næringsmegling
 • Nidarosa informerer: Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

 

Forrige artikkelSvevestøv og støy gjør at over 40 % av Rotvoll-utbyggingen må vente
Neste artikkelKontrollkomiteens nestleder Ellen Reitan (AP) skal være utspørrer i Grønn Strek-høringen. Vil ikke svare på spørsmål selv