Kastbrekka: Ga feilinformasjon for å få omregulert til boliger

Kastbrekka Eiendom skrev i to lobbynotat i 2013 og 2014 at bedriften Isfjord Norway var i ferd med å avvikle. Isfjord benekter det. Nå i juli 2019 flyttet Isfjord med sisne 120 arbeidsplasser til Orkanger. Foto: Snorre Vikdal

Isfjord Norway: vi var ikke i ferd med å avvikle. Kastbrekka Eiendom påstod det motsatte i to lobbynotat til politikerne i 2013 og 2014. Kommunerevisjonen skriver at den tidligere AP-toppen Rune Olsø sendte lobbynotatet i 2013. Nå i juli flyttet Isfjord Norway med sine 120 arbeidsplasser til Orkanger.

Kastbrekka er et lite industriområde inne blant jordbruksarealer på Bjørkmyr ved Risvollan. Der har sjømatprodusenten Isfjord Norway AS drevet sin virksomhet. I 2013 fikk Kastbrekka Eiendom AS regulert om eiendommen fra industri til boliger. Dette var mot rådmannens opprinnelige innstilling og Fylkesmannens innsigelse.

Året etter fikk Kastbrekka Eiendom lov av flertallet av politikerne til å starte reguleringsarbeidet med en gang. Dette var mot departementets anbefaling etter at de hadde godkjent omreguleringen.

Nidarosa kan nå avsløre at Kastbrekka Eiendom ved begge tilfeller kom med feilinformasjon i lobbynotat til politikerne. Det første lobbynotat skal i følge Kommunerevisjonen den tidligere AP-toppen Rune Olsø ha sendt.

Rune Olsø var lobbyist for Kastbrekka

Rune Olsø
Tidligere AP-topp Rune Olsø var lobbyist for Kastbrekka Eiendom. Foto: Staur Holding. Ina H. Stenvig www.studioellemelle.no

Rune Olsø har vært en av de mektigste AP-politikerne i Trondheim. Han kom inn i bystyret i 1995. Fra 1999 var han heltidspolitiker på Rådhuset i seks år, de to siste som gruppeleder. I 2006 ble han leder i Trondheim AP, noe han var fram til 2012. Samme vår tok Olsø permisjon fra bystyret, og ble først konstituert, så fast toppsjef i Entra. Kort tid etter trakk Olsø seg som toppsjef i det som er omtalt som Entra-skandalen. I etterkant fikk han tilbud om å jobbe for å få omregulert Kastbrekka. Han takket ja til lobbyist-jobben.

Tidlig i 2013 ba han sin daværende nære venn, Aps gruppeleder Geir Waage, om å sjekke sin habilitet da han skulle jobbe mot politikerne i saken. Både Waage, og Olsø da han kom tilbake til bystyret sommeren 2013, meldte seg inhabile. Andre i AP tok derfor ansvar for forhandlingene med de andre partiene. I disse krevde AP at Kastbrekka skulle omreguleres.

-Den største kamelen av alle, absolutt
Både de som driver jordbruk rundt Kastbrekka og flere av partiene forstod ikke hvorfor det var så viktig for AP å omregulere Kastbrekka. Tidligere varaordfører Knut Fagerbakke fra SV var en av de, og sa til Adresseavisen i 2016:

– Kastbrekka var egentlig det verste. Den største kamelen av alle, absolutt. Området ligger altfor langt ute i periferien, og en utbygging her vil derfor ha en vesentlig stor kostnad miljømessig på grunn av økt biltrafikk.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag var også klar i sin innsigelse til omregulering:

Kastbrekka er en satellitt i et større, sammenhengende jordbruksområde, og boligutbygging her vil skape press på ytterligere omdisponering av verdifull dyrkamark.

Rådmannen i Trondheim viste til at man med hans forslag uten Kastbrekka allerede hadde frigitt areal nok for et potensial på 70 000 nye boliger. Han slo fast at dette med stor sannsynlighet ga nok boliger fram til 2050.

Men på tross av dette lyktes Rune Olsø med å få omregulert Kastbrekka til boliger i 2013.

AP krevde at Kastbrekka måtte omreguleres
Forhandlingene til AP ble ledet av daværende kommunalråd John Stene og Ferhat Guven. Mange av samarbeidspartiene forteller i Adresseavisens sak at AP i forhandlingsmøtene krevde at Kastbrekka skulle omreguleres, og at de ikke hadde noe å gi i forhold til dette kravet. I disse møtene sier samarbeidspartiene at de ikke synes de fikk gode svar på hvorfor Kastbrekka var så viktig for Ap å få omregulert.

Til Adresseavisen sa John Stene at Aps begrunnelse var at Kastbrekka ikke gikk ut over grøntareal, og at det var et industribygg der som skulle legges ned. Stene bekrefter i intervju med Nidarosa at dette er korrekt, og at de hadde møte med Rune Olsø som utbyggerrepresentant. Adresseavisen skriver at Olsø også gjennomførte møter med andre partier.

Kastbrekka Eiendom: Isfjord er i ferd med å avvikle
Pir II AS, som jobber for Kastbrekka Eiendom, skriver i et brev i forbindelse med reguleringen at Kastbrekka Eiendom laget et notat til politisk nivå i februar 2013. De skriver videre at notatet ble bekreftet mottatt og ble gjennomgått hos partiene i februar 2013. I notatet står det:

Forsiden til det første lobbynotatet fra Kastbrekka Eiendom fra februar 2013.

«Dagens leietakere av industribygget er i ferd med å avvikle sin virksomhet, og eier anser det som usannsynlig at nye leietakere vil inn i lokalene. Bakgrunnen for dette er blant annet utdatert teknologi på anlegget, og lav standard. Om få år kan derfor bygningen være fraflyttet og i forfall.»

I et nytt lobbynotat til politikerne i mars 2014, etter at departementet mente at utbyggingen på Kastbrekka måtte vente, gjentok Kastbrekka Eiendom at Isfjord Norway snart skulle opphøre:

«Kastbrekka, som uansett skal bli boligområde i tråd med godkjent regulering, blir foreslått skjøvet mye ut i tid, samtidig som eksisterende næringsvirksomhet på området, som har virksomhet knyttet til frysehallen, opphører fra 2015. Konsekvensen kan derfor bli Kastbrekka-området stående tomt, med et gammelt industrianlegg til nedfalls på grensen til marka, i mange år fremover.»

Pir II AS skriver at dette notatet ble sendt til alle partier, og at dette ble drøftet inngående i etterfølgende møter med de fire største partiene.

Isfjord var ikke i ferd med å legge ned
Lars Krogh er daglig leder for Isfjord Norway som har drevet på Kastbrekka siden 2008. Han sier de ikke var i ferd med å avvikle sin virksomhet i 2013, eller skulle legge ned på Kastbrekka i løpet av 2015.

Lars Krogh, daglig leder hos Isfjord Norway. Foto: Isfjord Norway

Vi har utvidet arealet gradvis siden 2008 og har gjort det helt fram til 2017. Vi visste ikke at Kastbrekka Eiendom søkte om omregulering til boliger før vi fikk en mail av LO i desember 2014.

– Så det var heller ikke korrekt slik Kastbrekka Eiendom skriver i brevet til politikerne i mars 2014 at dere skulle opphøre på Kastbrekka i løpet av 2015?

-Nei, vi hadde ikke planer om det, og det var ikke snakk om at vi skulle opphøre på Kastbrekka i 2015. I mars 2014 visste vi ikke at Kastbrekka Eiendom hadde fått tillatelse av departementet til å kunne omreguleres til boliger. Som sagt fikk vi først høre om ved en tilfeldighet via en mail fra LO i desember 2014. Nå vet vi at dette var over et halvt etter at bystyret vedtok omreguleringen i april samme år, sier Lars Krogh.

Feilinformasjon om fryseanleggene også
Lars Krogh sier at Kastbrekka Eiendom i sitt andre lobbybrev også kommer med feilinformasjon om fryseanleggene.

– I brevet til politikerne i mars 2014 skrev Kastbrekka Eiendom: «Fryseanlegget i Kastbrekka drives med et eldre miljøskadelig kjølemedium kalt R22. Med virkning fra 01.01.2015 er det ikke tillatt for selskap og uføre service på denne type anlegg. Anlegget avvikles derfor fra 2015.» Stemmer dette?

– Nei. Fryseanlegget til Kastbrekka Eiendom var utdatert. Men det gikk fram til 2017. I 2008 begynte vi med egne fryseanlegg i tillegg til at vi leide litt av Kastbrekka Eiendom sitt. I 2014 hadde vi ti kjøle- og fryserom, ni av disse eide vi selv. Så det var mange fryseanlegg her som var i god stand i mars 2014, sier Krogh.

– Når det gjelder Kastbrekka Eiendom sitt anlegg så var det fortsatt tillatt å utføre service på det, så det er feil det som er skrevet der. Det de ikke hadde lov til var å fylle på kjølemedium etter 1. januar 2015, men det anlegget gikk fram til 2017, forteller Lars Krogh.

Revisjonen: Rune Olsø sendte det første lobbynotatet
Ingen av lobbynotatene er underskrevet. Adresseavisen viser i sin sak til det første lobbynotatet. I følge de er det Rune Olsø som har skrevet det. Kommunerevisjonen viser i sin granskning av Grønn Strek/KPA at Rune Olsø har sendt et lobbynotat til politikerne en måned før KPA skulle opp i Bystyret. Nidarosa fikk innsyn og det viser seg at dette er det første lobbynotatet fra februar 2013.

Rune Olsø har ikke villet svare på om han skrev lobbynotatene eller på andre spørsmål om og rundt lobbynotatene. Han ble ringt opp, og kom med et svar på SMS der han skrev at han og hans familie var trakassert av journalisten som skriver denne saken. Se hele hans tilsvar lenger ned i saken.

Kastbrekka Eiendom vil heller ikke svare

Morten Lilleberg, daglig leder Kastbrekka Eiendom AS. Foto: Staur, Ina H. Stenvig www.studioellemelle.no

Daglig leder Morten Lilleberg i Kastbrekka Eiendom ble ringt opp for intervju. Når jeg i starten tar opp det som er skrevet i det første lobbynotatet og at Isfjord sier at dette er feil vil han ikke intervjues lenger.

-Vet du, det her har jeg ikke tenkt å uttale meg om, for her er det mye som jeg ikke kjenner til. Så jeg takker nei til det, ellers takk, sier Lilleberg. 

Et søk i Brønnøysundregistrene viser at Morten Lilleberg har vært daglig leder i Kastbrekka Eiendom siden 2008. I etterkant av intervjuet fikk Morten Lilleberg spørsmål på e-post. Blant annet om om det var Rune Olsø som skrev lobbynotatene, om hvordan de kunne skrive at Isfjord var i ferd med å avvikle når de ikke var det. Og om de ikke har en plikt til å gi politikerne rett informasjon.

Morten Lilleberg har ikke svart på spørsmålene.

Ikke støtte til tilbakeregulering eller tomt på Klett
I desember 2014 prøvde partiet Rødt å få regulert Kastbrekka tilbake til industri. Forslaget fikk kun to stemmer i bystyret. Men det ble enstemmig vedtatt at de skulle få hjelp til å identifisere nye tomter i Trondheimsregionen. Isfjord Norway sjekket ut mange aktuelle tomter i Trondheim. Ingen av de fylte bedriftens behov eller de ble for dyre.

Til slutt fant Isfjord Norway en tomt på Klett som de mente var perfekt. Men de fikk heller ikke nok politisk støtte i bystyret til å kunne gå videre med tomten som måtte reguleres om.

Isfjord med sine 120 arbeidsplasser flyttet til Orkanger
Etter det siste vedtaket i bystyret i slutten av 2015 ble Isfjord kontaktet av 10-15 nabokommuner som hadde tomter å tilby. Til slutt endte de med ei tomt på Orkanger der de flyttet med sine 120 arbeidsplasser nå i juli 2019.

– Prosjektet på Orkanger er topp på alle måter, vi får et moderne anlegg der det er mye lettere å drifte enn her på Kastbrekka. Og kommunen har vært veldig behjelpelig på alle måter. De skal eie bygget og vi har en 30 års leiekontrakt, sier Lars Krogh.

– Men det er 30 km fra Trondheim. På Klett var det også mulig å få til et like bra prosjekt, og grunneieren der var positiv.

– Det er 120 arbeidsplasser som flytter ut av Trondheim. Vil de ansatte pendle eller er det mange som vil flytte til Orkanger?

– Noen flytter, noen bor videre i Trondheim og pendler. Mens noen flytter midt imellom. Jeg regner med at ca. 1/3 vil flytte til Orkanger forteller Lars Krogh.

AP snudde overraskende
I mai 2019 begynte Nidarosa å jobbe mot politikerne på rådhuset i forhold til lobbynotatene fra Kastbrekka Eiendom. Litt senere ble det kjent at AP svært overraskende snudde i saken og nå sier nei til boligutbygging på Kastbrekka (link Adressa). Det ble dermed flertall mot utbyggingen til boliger. Kastbrekka Eiendom sier i etterkant at de vurderer et erstatningssøksmål mot kommunen på opp mot 50 millioner kr (link Adressa.no).

Rune Olsø: Medlemmer av min familie trakasseres
Rune Olsø er tidligere informert om at journalisten i denne saken, som også er redaktør i Nidarosa, skriver en bok om det politiske og mediemessige Trondheim. Olsø er i den forbindelse blitt bedt om intervju i forhold til mange saker inkludert Kastbrekka. Han har ikke besvart henvendelser om dette.

Han ble nå opplyst at nåværende henvendelse gjaldt ønske om intervju om de to lobbynotatene i denne saken til Nidarosa og til boken. Han fikk også sendt spørsmål og lobbynotatene på e-post. Spørsmålene ble ikke besvart. Olsø sendte et tilsvar på SMS som han ba om å bli gjengitt i sin helhet:

» Vikdal, jeg vil be deg slutte med å plage meg og medlemmer av min familie. Din oppførsel plager oss, og virker trakasserende, spesielt sett i lys av de omfattende konspirasjonsteoriene du har presentert for myndighetene knyttet både til meg og en rekke andre politikere i flere partiet og at vi føler oss utrygge på deg. At du driver din trakassering under tittelen «forfatter/journalist» utgjør liten forskjell når medlemmer av min familie opplever at du trakasserer dem via telefon og føler seg utrygge på din oppførsel.

Vi vil vurdere rettslige skritt dersom det er nødvendig. Igjen, jeg vil be deg slutte å trakassere meg og min familie.»   

Det eneste familiemedlemmet til Rune Olsø jeg har kontaktet er Gunvor Olsø. Dette var for Nidarosa i forbindelse med at hun var vara til styret i Rune Olsøs heleide selskap Rokap AS. Dette selskapet er avtalepart i opsjonsavtalen på Være og også eier i Candy People Norway AS. Da Gunvor Olsø ikke svarte på telefon eller SMS ble dette respektert.

Olsø ble informert om dette og fikk spørsmål:

Hvilke andre medlemmer av din familie er det du viser til jeg har ringt?

Rune Olsø svarte ikke på spørsmålet.

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok har Nidarosa trykket en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

Forrige artikkelOrdfører Ottervik: AP vedtok at Være ikke skulle ha Grønn Strek i 2012. Waage i oppslag om det motsatte da
Neste artikkelOttervik fikk Olsø-epost om inhabilitet 9 mnd før Grønn Strek-avgjørelsen. Jusekspert: skulle sendt til vurdering