Kommunedirektør Wolden ba om habilitetsvurderingen av Kent Ranum før han ble ordfører. Ranum skulle oppgi alle aksjene sine. Men har bare lagt inn hovedselskapet og ikke de over 30 andre selskapene han eier i

Trondhjemsavisa avslørte i forrige uke at Trondheims ordfører Kent Ranum fra Høyre ikke har ført opp alle aksjene han eier i Styrevervregisteret. Dette mente kommuneadvokaten var nødvendig før Ranum skulle bli ordfører i fjor høst. Den viktigste grunnen var Ranums omfattende eierskap innen næringseiendom.

I et intervju i Adressa like etter sa Kent Ranum at han skulle fortsette med åpenhet hele veien. Ett av grepene Ranum fortalte om var at han skulle føre opp alle verv og eierskap i  Styrevervregisteret. Han viste videre til at direkte og indirekte eierskap ville stå oppført. Ranum sa også at endringer kunne skje underveis, og han lovte derfor at alt eierskap skulle holdes fortløpende oppdatert i registeret.

Disse løftene har Kent Ranum ikke holdt.

Kent Ranum, ordfører i Trondheim. Foto: Trondheim kommune

Kun et selskap ført opp
I slutten av desember i fjor sjekket Trondhjemsavisa hva ordfører Ranum hadde lagt inn i Styrevervregisteret. Under aksjer var det kun hovedselskapet Kolvik Invest AS som stod. I dette selskapet ligger de fleste av de andre aksjene han eier. Men ingen av disse aksjene var ført inn i registeret slik han lovet, og de har siden heller ikke blitt det.

At han eier flere aksjer kommer blant annet fram i Dagens Næringsliv sin oversikt som nå nylig ble oppdatert for aksjer som var eid per 31. desember 2023. Der står ordfører Kent Ranum med over 30 selskaper der han eier mer enn 5 %, og mer enn det dobbelte av selskaper totalt.

Noen av Kent Ranums sine aksjer ved årsskiftet i følge Dagens Næringsliv (DN). Er fra øverst i oversikten av plasshensyn. Foto: Skjermbilde fra DN

Da Ranum kan ha kjøpt og solgt aksjer etter nyttår spurte Trondhjemsavisa Ranum om hvilke aksjer han eide per dags dato. Det ville han ikke svare på, og heller ikke på noen av de andre spørsmålene han fikk om og rundt saken.

Kommunedirektøren ba om habilitetsvurdering av Ranum
Det var Kent Ranum som først ba kommuneadvokaten om en habilitetsvurdering av seg selv i fjor høst. Dette da han forventet å bli valgt til ordfører, og ønsket en rettslig vurdering av mulige habilitets-problemstillinger som kunne oppstå om han ble det.

Men da kommuneadvokaten ikke gir advokatbistand til enkeltpersoner eller rettssubjekter utenfor kommunen (som politikere regnes som), ble kommunedirektøren gitt råd om at det var han som måtte be om habilitetsvurderingen. Noe kommuneadvokaten også mente ville være i kommunens interesse for så tidlig som mulig å foreta en rettslig vurdering av habilitetsspørsmål knyttet til Ranum som ordfører.

Kommunedirektøren ba derfor kommuneadvokaten om en habiltetsvurdering av Ranum. Den ble sendt til kommunedirektør Morten Wolden, og kommuneadvokaten understrekte at det er Trondheim kommune som var kommuneadvokatens oppdragsgiver og klient i saken.

Kommunedirektør Morten Wolden. Foto Trondheim kommune
Åpen, kompetent og modig?
Da kommunedirektør Morten Wolden var den som ba om og fikk habilitetsvurderingen av ordfører Kent Ranum i fjor, samt at Trondheim kommune er klient i saken, så var Trondhjemsavisa interessert i å vite hva Wolden ville foreta seg når Ranum ikke fulgte det kommuneadvokaten mente var nødvendig. Trondhjemsavisa ringte forkontoret til kommunedirektøren mandag morgen, men det visste seg at det ville bli vanskelig med et intervju. Derfor ble informasjon og fire spørsmål sendt til kommunedirektøren. Dette var spørsmålene Morten Wolden fikk:

1. Det var du som i fjor bestilte kommuneadvokatens habilitetsvurdering før Kent Ranum ble ordfører. Kommuneadvokaten mente det var nødvendig at Kent Ranum førte alle sine aksjer i Styrevervregisteret og Ranum bekreftet at han skulle gjøre det. Hva synes du om at ordføreren ikke har gjort det? 

2. Kommunen har som slagord «Åpen, kompetent og modig». Hva tenker du det gjør med kommunens tillit i befolkningen når ordføreren ikke er åpen i forhold til hvilke aksjer han eier?

3. Det har i en reguleringssak der selskapet Torgård 2 deltar kommet opp en del spørsmål. Ordfører Ranum eier 12,5 % av aksjene i Torgård 2 og har i likhet med mange andre selskaper der han eier, ikke ført det opp i Styrevervregisteret. Når Kystad-saken ble avslørt sa du blant annet til Adressa:

» – Rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser. Derfor er det viktig å klarlegge dette, også for å gi lokalsamfunnet nødvendig trygghet til de demokratiske og administrative prosesser.»

Selv om dette er en annen sak så vil vel mye av det samme gjelde her?

4. Hva vil du som kommunedirektør foreta deg i forhold til saken som Trondhjemsavisa har avslørt?
Det kom ikke svar på spørsmålene mandag ettermiddag som bedt om. Så det ble purret i morges, og svaret fra Morten Wolden kom da ganske raskt:

–    Jeg ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken.

Byregjering ledet av Høyre tar over 

Morten Wolden skrev videre:

– Som du kjenner til skal vi over i en parlamentarisk modell i Trondheim kommune, og kommunedirektørfunksjonen forsvinner om to dager. Da vil mine oppgaver overtas og ivaretas av den nye byregjeringen. Samtidig er det slik at ordfører rapporterer til og forholder seg til Bystyret, ikke til Kommunedirektøren.

Trondhjemsavisa stilte oppfølgingsspørsmål:

– I denne saken har du et ansvar som kommunedirektør da det var du bestilte kommuneadvokatens habilitetsvurdering av Kent Ranum før han ble ordfører. Når det kommuneadvokaten sa var nødvendig ikke er fulgt opp av ordføreren på tross av han sa han skulle gjøre det, så kunne du bedt kommuneadvokaten om en vurdering av det. For det er vel svært lite realistisk at en Høyre-ledet byregjering vil ta tak i en svært kritikkverdig sak hos ordføreren fra samme parti?

 

Dette spørsmålet ville ikke Wolden kommentere. Det samme var tilfelle med det neste oppfølgingsspørsmålet Wolden fikk etter at han hadde skrevet i sitt første svar:

– Du husker sikkert også at det var en stor gjennomgang av bruken av styrevervregisteret i 2021 – som av ulike årsaker ikke var godt nok fulgt opp den gangen, verken av ansatte eller folkevalgte.  Saken var også oppe i Kontrollutvalget. Jeg opplever at situasjonen har bedret seg etter den gangen, men det er alltid behov for å purre på, både administrativt og politisk for å få flest mulig til å skape transparens om sine engasjement utenom kommuneorganisasjonen..

–  Som du vet godt er det i utgangspunktet frivillig for politikerne å føre inn sitt eierskap, verv og annet relevant i Styrevervregisteret. I denne konkrete saken mente kommuneadvokaten det ikke ville være det for Kent Ranum om han ville bli ordfører. Dette da han blant annet har aksjer i svært mange selskaper, og minst et av de bistår andre utbyggere å få gjennom sine prosjekter politisk i Trondheim. Du tok initiativ mot kommuneadvokaten i starten av Kystad-saken.

Hvorfor vil du ikke gjøre det i denne saken der du har et særlig ansvar siden det var du som ba om kommuneadvokatens vurdering før Ranum ble ordfører?

Dette spørsmålet ville altså Morten Wolden heller ikke kommentere.

Ny direktørjobb og utsatt KPA
I dag ble det kjent at Morten Wolden blir ny administrerende direktør i Studentskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund fra 1. oktober (link Adressa).

Det ble i dag også kjent at kommunens nye arealplan (KPA), som egentlig skulle bli ferdigbehandlet i bystyret i morgen, er utsatt til over sommeren. Dette da det i følge Adressa fortsatt er uenighet blant de blågrønne partiene om blant annet næringsareal. Der Høyre ønsker mer næringsareal enn det opprinnelig var avtalt mellom partiene i slutten av mai. Ordfører Kent Ranum fra Høyre er inhabil i KPA og deltar ikke i behandlingen av saken.
Forrige artikkelOrdfører Kent Ranum skjuler mange av aksjene sine