Frarådet i bystyret et fjorddepoi som kunne konkurrere med hans egne planer. Sjekket ikke sin habilitet. Var også med på deponibefaring

Ola Borten Moe fra Senterpartiet. Foto: Skjermbilde fra Nrk Debatten

Trondhjemsavisa har tidligere avslørt at Ola Borten Moe, daværende bystyremedlem og nestleder i Senterpartiet, ba bystyret om å avvise forslaget om et fjorddeponi for rene masser. Dette ville kunne konkurrere direkte med hans egne deponiplaner ved Hestsjøen. På tross av dette sjekket han ikke sin habilitet.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen, og en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett sa til Trondhjemsavisa at det var uheldig. Og at det kan svekke tilliten til de folkevalgte organene hvis det skapes et inntrykk av at man ikke tar det så nøye med inhabilitet.

Alle burde skjønt
Ola Borten Moe sjekket heller ikke sin habilitet før et komitemøte der et annet søkt massedeponi skulle vurderes og der hans egne planer også var en del av saken. Han deltok i etterkant på en befaring i samme saken selv om hans habilitet nå skulle sjekkes. Det ble i etterkant konkludert med at han var inhabil.

Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Professor Bernt sa om den siste saken at det var klart uheldig og at på dette tidspunkt burde Borten Moe, komitéleder og administrasjonen alle skjønt at det var uheldig at han var med på befaringen. Om de to sakene samlet og hva han tenker om Borten Moes vilje til å følge habilitetsreglene svarte Bernt:

– Jeg vet ikke hva dette skyldtes; at han ikke skjønte at disse ville kunne slå inn her, eller at han ganske enkelt ikke syntes dette var noe å bry seg med her. Men uansett er det svært uheldig om en fremtredende politiker og statsrådskandidat ikke tar inhabilitetsreglene mer alvorlig, også om han ikke er sikker på om dette var et problem i denne konkrete sammenhengen.

I begge sakene stilte Trondhjemsavisa mange spørsmål til Ola Borten Moe, men han svarte verken på våre henvendelser eller spørsmålene.


Brøske: Borten Moe burde sjekket sin habilitet

Da det er kontrollutvalget som skal behandle saker der habilitetsreglene og andre regler i det etiske reglement kan være brutt kontaktet Trondhjemsavisa Rolf Jarle Brøske fra Høyre som leder utvalget.

Rolf Jarle Brøske fra Høyre. Foto: Trondheim kommune

– Hva synes dere i kontrollutvalget om det som har kommet fram i sakene rundt Borten Moe og hva vil dere gjøre med dette?

– På generelt grunnlag vil jeg si det alltid er klokt som et føre var prinsipp å sjekke sin habilitet om det kan være tvil.

– Burde Ola Borten Moe gjort det i disse sakene?

– Ja, det mener jeg han burde ha gjort, sier Brøske.


Vil ikke ta det opp i kontrollutvalget

– Hva vil du gjøre som leder av kontrollutvalget i forhold til det?

– Dersom noen mener det ville påvirket utfallet av saken, regner jeg med de tar det opp i riktig organ.

– Så du vil ikke ta opp dette i kontrollutvalget?

– Nei, jeg kommer ikke på selvstendig initiativ til å gjøre det. Men dersom noen tar opp saken, og mener det som har skjedd har påvirket utfallet i sakene, er jeg åpen om å ta en diskusjon rundt det i komiteen, sier Rolf Jarle Brøske.

– Det er her to ganger han ikke prøver sin habilitet før saker som kan ha stor innvirkning på han som grunneier på Skjefstad. Er det ikke alvorlig når en politiker da ikke sjekker sin habilitet og spesielt en så rutinert politiker som Borten Moe?

– Jeg mener Ola Borten Moe burde prøvd ut sin habilitet.

Avstemningene ble ganske jevne. I fjorddeponisaken ble det 37-30 i bystyret. I komiteen var det kun Rødt som stemte imot. Så det forandret seg ganske mye i bystyrebehandlingen der det var veldig jevnt. I forhold til Lerslia ble det også ganske jevnt. Så det virker ikke som om det har vært til hans ulempe å ikke teste sin habilitet?

– Min kommentar til det er at han burde ha fått sin habilitet vurdert, sier Rolf Jarle Brøske avslutningsvis til Trondhjemsavisa.

Trondhjemsavisa informerer:
Redaktør og journalist Snorre Vikdal har tidligere vært leder for aksjonen «Nei til massedeponi ved Hestsjøen». Han trakk seg fra organisasjonen i 2017 da han gikk inn i mediebransjen. Han har skrevet om massedeponi-saken ved Hestsjøen i sin bok «Råtne Trondheim- maktmisbruk og kameraderi» i 2019.

Intervjuet med Brøske ble gjort i midten av september 2021. Det er ikke publisert før pga sykdom hos redaktør. Ola Borten Moe ble i oktober 2021 statsråd i regjeringen til Ap og Sp. Han er nå forsknings- og høyere utdanningsminister.

Forrige artikkelOrdfører frikjent for grov korrupsjon
Neste artikkelSenterpartiet vil ha gravplass på matjord i Trondheim