Kontrollkomiteen med fire av fem medlemmer fra AP og Høyre avviser at hemmeligholdet handler om å beskytte sine egne.

Mandag skal Kontrollkomiteen bestemme hvordan høringen i Grønn Strek-saken skal gjennomføres. Kommunerevisjonen mener to AP-politikere og en fra Høyre har brutt habilitetsreglene (link til Adresseavisen). Kontrollkomiteens sekretariatet har laget et notat der de foreslår hvem som skal møte og hvilke tema som skal tas opp. Notatet er blitt unntatt offentlighet, og Nidarosa har blitt nektet innsyn.

– En rekke selskaper og personer er navngitt
På spørsmål fra Nidarosa svarer Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske (Høyre) at han og nestleder Ellen Reitan (AP) var med å bestemme at notatet ble unntatt offentlighet. Dette ble gjort sammen med kontrollkomiteens sekretariat.

Rolf Jarle Brøske (H) mener hemmeligholdet av notatet kan forsvares. Foto: Snorre Vikdal

– Dere hemmeligholder et notat med forslag til tema og hvem som bør innkalles til høringen om Grønn Strek. Hvorfor gjør dere det?

– Dette er en del av en saksforberedende behandling. I slike tilfeller åpner kommuneloven for at slike notat unntas offentlighet. I dette tilfellet er en rekke personer og selskap navngitt fra sekretariatets side kun som innspill til komiteens diskusjoner. Dette taler for å unnta dokumentet offentlighet.

 – Dere kan sladde eventuelle sensitive opplysninger og gi innsyn i resten av notatet. Hvorfor gjør dere ikke det, men nekter å gi innsyn i hele notatet?

–  Ytterligere spørsmål om notatet må rettes til kontrollkomiteens sekretariat, skriver Kontrollkomiteen leder Rolf Jarle Brøske til Nidarosa.

Nestleder Ellen Reitan sier det er en helhetsvurdering av formen på notatet at de mener saksbehandlingen blir best på denne måten.

– Og så er det klart at resultatet av møtet i morgen blir offentlig. Det er jo veldig viktig at samfunnet rundt får innsyn i hvordan høringen blir.


Avviser at hemmeligholdet er for å beskytte sine egne

– Kommunerevisjonen mener det er tre bystyrerepresentanter fra AP og Høyre som har brutt habilitetsreglene og de etiske retningslinjene i disse sakene. Samtidig er fire av fem medlemmer i Kontrollkomiteen fra AP og Høyre. Er hemmeligholdet for å beskytte deres egne fra kritikk?

– Jeg kan ikke snakke på vegne av hele komiteen, men fra min side er jeg innstilt på at de som eventuelt er berettiget kritikk skal få det, svarer Brøske.

Ellen Reitan understreker at de som eventuelt har gjort noe kritikkverdig i Grønn Strek-saken skal få kritikk. Foto: Trondheim kommune

Ellen Reitan fra AP skriver hun også vil understreke at de som eventuelt er berettiget kritikk skal få det. Hun skriver at hun forøvrig stiller seg bak svarene til komiteleder Brøske.

– Kommunerevisjonens rapport går ikke inn i alle tema og alle som har en rolle i saken Grønn Strek. Hemmeligholder dere notatet for å unngå oppmerksomhet om dette?

– Høringen har som formål å belyse alle sider av saken før den kommer til endelig behandling i kontrollkomiteen og bystyret. Når komiteen er ferdig med sin behandling skal alle relevante tema være godt belyst, skriver Brøske.


Les også:
 AP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt


Høringens tema og hvem som skal innkalles kan bli bestemt bak lukkede dører

– Trondheim kommune har som verdigrunnlag: «Åpen, kompetent og modig».
Likevel nekter dere media innsyn i dette notatet. Hvorfor etterlever dere ikke kommunens verdigrunnlag?

– Vi følger kommunelovens bestemmelser knyttet til saksbehandlingen.

Vil bestemmelsen av tema og hvem som skal høres i høringen også skje bak lukkede dører?

–  Dette vil komiteen ta stilling til i selve møtet på mandag, skriver Rolv Jarle Brøske, leder av Kontrollkomiteen.


Les også: 
Kommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø


Nidarosa informerer:

Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

 

 

 

 

 

Forrige artikkelKontrollkomiteen vil avholde høring i Grønn Strek saken
Neste artikkelFlertall for ny behandling av Grønn Strek