Kommer etter at Kommunerevisjonen la fram sin endelige rapport på mandag. Grønn Strek-saken omfatter sakene Kystad, Være, Overvik og Kastbrekka, samt noen andre.

Kontrollkomiteens (KK) leder Rolf Jarle Brøske (H) opplyser til Nidarosa at medlemmene i KK enstemmig er blitt enige om at det skal gjennomføres høring i saken. Beslutningen vil skje på KKs sitt møte på mandag, og høringen vil avholdes senere i høst.

Rolf J. Brøske fra Høyre er leder i Kontrollkomiteen i Trondheim kommune. Foto: Snorre Vikdal

– Hva er ditt førsteinntrykk av rapporten fra Kommunerevisjonen?
– Det er en omfattende rapport som revisjonen har brukt veldig lang tid på. Her er det mange elementer som vi må sette oss godt inn i. Det var derfor vi også ønsket oss høring.

– Ser du noen mangler i rapporten?
– Det er alt for tidlig å si da rapporten nettopp har blitt lagt fram. Men nettopp for å være helt trygg på hele behandlingen så vil vi at komiteen skal få kunne innkalle primærkilder selv for å få en direktedialog i komiteen.

– Du ser altså ikke noen direkte mangler som kommunerevisjonen burde ha utredet bedre?
– Jeg har ikke lyst til å konkludere på noen sånne ting. Det som er slått fast av revisjonen knyttet til brudd på etisk regelverk og habilitetsbestemmelser har jeg all grunn til å sette min lit til. Men når det gjelder eventuelle forhold som ikke er belyst så er det noe jeg må komme tilbake til, avslutter Kontrollkomiteens leder Rolf Jarle Brøske (H).

Les også:  AP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt

Slik vil høringen og behandlingen i Kontrollkomiteen skje
Hvordan høringen vil gjennomføres vil bli besluttet på et møte om to ukers tid.

Der vil det bestemme hvem som skal inviteres, hovedtema, hoved-utspørrere og så videre sier Brøske. Så vil det bli gjennomført høring. I etterkant vil så Kontrollkomiteen foreta den endelige behandling av saken på et nytt møte. Dette er formelle regler som må følges når man beslutter høring opplyser Brøske.

Les mer: Kommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø

Les også:  Spørrende til Trondheim-politikers millioninntekt

Les mer: 
Fortsatt over 75 000 nye boliger i arealplanen

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige artikkelKommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø
Neste artikkelKontrollkomiteen hemmeligholder Grønn Strek-notat som foreslår hvem som bør innkalles og tema i høringen