Ordførerens opprinnelige forslag fikk ingen stemmer. Enstemmig bystyre for at kontrollutvalget skal ha viktig rolle ved varsler på politikerne

Før sommeren la ordfører Rita Ottervik (AP) fram et forslag om hvordan varsler på politikere skal behandles i kommunen. Ottervik ville at varsler skulle meldes og behandles i partiet til politikeren det varsles på og ikke i kontrollutvalget. Et enstemmig kontrollutvalg var uenige i dette og nestleder Sivert Bjørnstad fra FRP gikk sterkt ut mot ordførerens forslag (link Adressa.no). Høyre gikk også ut i Trondhjemsavisa og kritiserte forslaget.

Saken skulle avgjøres i bystyret i starten av september. Men den ble utsatt da og to ganger til. Sist torsdag ble saken endelig avgjort.

Får fortsatt motta varsler og behandle
Etter forhandlinger mellom mange partier, og der også kontrollutvalget var inne, endte det med et kompromissforslag som ble fremmet av MDG og støttet av Høyre, SV, AP, FRP, Senterpartiet, Venstre og Pensjonistpartiet. Dette ble enstemmig vedtatt i bystyret.

Vedtaket betyr at kontrollutvalget fortsatt skal kunne motta varsler på politikerne. De kan  også behandle varsler der de inneholder mistanke om strafferettslige forhold. Øvrige varsler skal sendes til behandling i partiet til politikeren det varsles om.

Det endelige forslaget om kontrollutvalget som ble enstemmig vedtatt i bystyret. Foto: Skjermdump Trondheim kommune

Nettside for anonym varsling
Det ble også enstemmig vedtatt at Trondheim kommune skal opprette en nettside der alle enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold. Der skal det også bli mulighet å varsle anonymt. Forslaget ble opprinnelig fremmet av Trond Åm fra Venstre i samarbeid med Høyre og Frp.

Her kan du se video av hele debatten og avstemningene som var i saken i bystyret 19/11 (starter etter tre sekunder).

Forrige artikkelPåvist Korona ned med over 60 % i Trondheim
Neste artikkelSe opp søndag kveld!