I Trondheim kommune er alle de sju innstilte til kontrollutvalget aktive politikere. Lovens krav er en politiker

I morgen skal det nye bystyret velge sitt kontrollutvalg. Kontrollutvalget er de som kontrollerer at politikere følger lover og regler, og at driften også gjør det. I slike saker  innstiller de til bystyret som tar den endelige avgjørelsen.

Adresseavisen har lagt fram en oversikt som viser at alle de sju som er foreslått til kontrollutvalget er aktive politikere. Mens kommunelovens krav er at det må være minst en fra kommunestyret i kontrollutvalget. De øvrige medlemmene trenger altså ikke å være politikere.

Oppdatering 24/10: Kontrollutvalget slik det var foreslått ble enstemmig valgt uten debatt i bystyret i kveld.

Andre har uavhengig kontroll
Mange andre yrkesgrupper og institusjoner har uavhengig kontroll. Blant annet kontrolleres leger og annet helsepersonell av Helsetilsynet, mens banker og andre finansinstitusjoner kontrolleres av Finanstilsynet.

Dette er innstillingen til det nye kontrollutvalget som velges i bystyret i morgen.

I innstillingen til bystyret står det også ekstern bak to av navnene. Men de er begge politikere. Det er Else Skjeldam fra Pensjonistpartiet (PP) og Mariell Toven fra Senterpartiet (SP). Skjeldam er folkevalgt til bystyret som 2. vara for PP, mens Toven sitter i styret for Trondheim Senterparti. I tillegg til disse er det to politikere fra Høyre samt en fra AP, FRP og MDG som er innstilt til de sju plassene i kontrollutvalget.

– Egentlig burde det vært uavhengige
Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet sier at de ønsket Else Skjeldam inn i kontrollutvalget fordi hun er en samvittighetsfull person som har kunnskap på mange forskjellige områder.

Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet. Foto: Trøndelag fylkeskommune

– Loven stiller krav om en politiker i kontrollutvalget. Hadde det ikke vært bedre med en politiker og seks uavhengige?

– Ja, egentlig burde det vært uavhengige i kontrollutvalget. Men da vi ble spurt om vi ville ha noen i kontroll så takket vi ja til det.

De fleste andre yrkesgrupper har uavhengige som passer på at de gjør jobben sin. Leger passes på av Helsetilsynet, banker av Finanstilsynet. Mens dere som har mest makt over folks hverdag i Trondheim skal ikke ha det. Hvorfor ikke?

– Jeg er enig i at det ikke burde være slik. Men jeg tenker ikke på Else Skjeldam som en politiker siden hun ikke har vært aktiv i partiorganisasjonen vår tidligere. Hun jobber som sykehjemsbestyrer og er en engasjert dame på en rekke områder.

– Men jeg mener det er en merkelig ordning vi har å kalle det ekstern, og så fordeles det mellom de to fløyene i bystyret. Jeg er blant de som synes det skjer mye rart i politikken og er mye kameraderi. Jeg så derfor også utenfor partiet, men Else hadde veldig lyst til å komme inn i kontroll, og jeg er sikker på at hun vil gjøre en god jobb.

– Dessverre politikere som tror de er verdensmestere

– Men vil ikke det at det bare er aktive politikere i kontroll kunne medføre at vi får bukken og havresekken med at kritikkverdige saker ikke kontrolleres og ikke ryddes opp i slik de burde?

– Ja, men det er opposisjonen som vil få flertall i kontroll og de vil kunne ha et ønske om å ikke la motparten slippe lett unna. I prinsippet mener jeg vi burde ha mer uavhengighet i kontrollen av oss politikere. Dette gjelder også i en del av de andre utvalgene, styrer og råd. I mange av disse er det dessverre politikere som tror de er verdensmestere, og så kan de ikke i det hele tatt det de holder på med, avslutter Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet.

Senterpartiet har ikke svart på spørsmål
Nidarosa har forsøkt å nå Senterpartiets gruppeleder Marte Løvik, men hun har ikke svart på henvendelser og tilsendte spørsmål. Dette er spørsmålene hun fikk:

Gruppeleder Marte Løvik, Senterpartiet. Foto: Trondheim kommune

– Som sist periode blir det bare aktive politikere i kontrollutvalget. Det er fem faste politikere fra bystyret samt to det står ekstern på. De er også politikere. Den dere i SP har satt inn sitter i styret for Trondheim SP. Den andre er folkevalgt som vara i bystyret for PP. Hvorfor skal det bare være aktive politikere i kontrollutvalget?

– De fleste andre yrkesgrupper har uavhengige som passer på at de gjør jobben sin. Leger passes på av Helsetilsynet, banker av Finanstilsynet. Mens dere som har mest makt over folks hverdag i Trondheim skal ikke ha det. Hvorfor ikke?

– Vil ikke dette medføre at vi får bukken og havresekken, og at kritikkverdige saker ikke kontrolleres eller ryddes opp i slik de burde? 

 

Forrige artikkelMusikalsk gourmetaften i himmelen
Neste artikkelUtvidet kontroll av Spektrum