Rådmannen fraråder deponi fordi det vil bryte naturmangfoldloven. Har full støtte fra Fylkesmannen og NVE. AP, H, SP og FRP har stemt for deponiet sju ganger. MDG sterkt kritisk

På tirsdag kommer planene om massedeponi for rene masser på Lerslia ved Sandmoen opp i bygningsrådet. Dette etter å ha vært på høring. Rådmannens konklusjon er å fraråde deponiet for 8. gang.

Økologisk korridor til Bymarka
Den viktigste grunnen er at det ligger midt i den mest velfungerende økologiske korridoren til Bymarka. På Lerslia har korridoren nasjonal viltverdi A. I tillegg er ravinedalen som skal fylles opp en rødlistet naturtype. Deponiet vil også i stor grad ligge foran den nye viltovergangen over E6 som var ferdig i sommer. Den har kostet 50 millioner kroner (link adressa.no).

På hjørnet av den nyåpnede viltovergangen over E6. Den er 70 meter bred og har ledegjerder i tillegg. Her vil dyr lettere  kunne komme seg fra og til Bymarka da de tidligere måtte gå over E6. Bynes-halvøya og Bymarka mot horisonten, Leinstrand ned til venstre. Foto: Snorre Vikdal

Rådmannen og Fylkesmannen: Lovbrudd
Rådmannen viser i sitt saksframlegg til at det søkte massedeponiet vil bryte naturmangfoldloven. Dette er i forhold til den økologiske korridoren til Bymarka som vil kunne få sterkt redusert verdi eller tape verdien helt i de ti årene deponiet drives. Korridoren er svært viktig for å opprettholde det rike biologiske mangfoldet i Bymarka. Ravinedalen som fylles opp har også et eget økosystem og gir dyrene skjul.

Fylkesmannen støtter rådmannen og har lagt inn innsigelse i forhold til planene. Det har også NVE som viser til viltverdiene, ravinedalen samt vannressursloven da massedeponiet ligger innenfor vernesonen til Gaula.

Prøvd stoppet sju ganger før 
Rådmannen viser også til at det finnes mindre konfliktfylte steder å deponere masser på. I Trondheim sør ble det blant annet i 2018 godkjent et stort massedeponi på Solberg og Røran ved Ringvålveien.

Dette er også en av grunnene til at rådmannen siden 2014 har forsøkt å stoppe Lerslia-massedeponiet sju ganger. Men flertallet av politikerne har ikke vært enige. Siden 2015 har dette flertallet bestått av AP, SP, H og FRP.

På området nærmest vil ravinedal-systemet fylles opp med masser. Mot horisonten er de store skogområdene fra tre kommuner. Melhus til høyre, Klæbu fra midten og mot venstre samt blant annet Tillermarka i Trondheim. Ved overgangen til Klæbu ligger to pukkverk. At det kan komme inn dyr fra tre kommuner i Leinstrandkorridoren gjør at innslusingen inn mot den nye viltovergangen ved Lerslia er veldig god. Foto: Snorre Vikdal

– Lurer på om vi har samme sakspapirer 
Ved den siste behandlingen i bygningsrådet var det sterke reaksjoner fra MDG og KRF på at deponiplanene ikke ble stoppet.

Varaordfører Ola Lund Renolen fra MDG. Foto: Snorre Vikdal

Viseordfører Ola Lund Renolen fra MDG kritiserte også samarbeidspartiene AP og SP i forhold til at Granåsen-avtalen sentrum-venstre partiene hadde inngått ville brytes (link adressa.no):

– Planforslaget er i strid med egne vedtak. Noen ganger lurer jeg på om vi har samme sakspapirer. Sjelden har jeg sett et så entydig og godt faglig begrunnet fremlegg. Derfor har jeg vanskelig å forstå at vi skal banke gjennom forslaget. Et vedtak med deponi her blir særdeles krevende, bare så det er sagt.

Aps gruppeleder Sissel Trønsdal. Foto: Snorre Vikdal

APs Sissel Trønsdal sa med støtte av SP at høring var nødvendig:

– Det er nødvendig å sende saken til høring så vi får belyst saken. Jeg understreker at det er høring, og det er ikke ensbetydende med at den blir vedtatt. Men vi må få alle deler og konsekvenser belyst. Det er jo også masse bygging som allerede foregår der i dag, og det er ikke sikkert framlegget er helt i tråd med virkeligheten.

Nå er altså høringen foretatt og konsekvensene belyst. Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 17/9.

Massedeponiet het tidligere Storler, men byttet navn til Lerslia i 2016.

Nidarosa informerer:
Snorre Vikdal, redaktør for Nidarosa og journalist for denne saken, har i sin bok «Råtne Trondheim» skrevet om massedeponi-planene ved Lerslia.

Forrige artikkelAnbudsvinner Hornemannsgården: Både direktør og styreleder er aktive i AP
Neste artikkelMDG krever stopp for massedeponi i et nytt samarbeid