Ordfører Kent Ranum skjuler mange av aksjene sine

Ordfører Kent Ranum lovte i fjor at han fortløpende skulle holde alt eierskap fortløpende oppdatert i Styrevervsregisteret. Det har han ikke gjort, og svært mange av aksjene hans mangler der. Foto: Trondheim kommune
Trondheims ordfører Kent Ranum har ikke ført opp svært mange av aksjene sine som lovet. Han vil heller ikke svare på spørsmål. Foto: Trondheim kommune

Lovte full åpenhet. Men har kun ført opp aksjene i hovedselskapet i Styrevervregisteret og ikke alle de andre han eier

Det er godt kjent at Trondheims ordfører Kent Ranum fra Høyre har hatt og har et omfattende eierskap i eiendomsselskaper i byen. I tillegg til at han eier andre aksjer. Etter valget i fjor høst ba han kommuneadvokaten om en rettslig vurdering av habilitetsproblemstillinger som ville kunne oppstå som ordfører. Et av tiltakene kommuneadvokaten mente var nødvendig var at Kent Ranum fortløpende skulle registrere og ajourføre sine verv og eierinteresser i kommunens Styrevervregister. Dette er organisert gjennom Kommunens Sentralforbund (KS).

Kommuneadvokaten viste til registeret da verv i næringslivet eller aksjer man eier ofte ikke er oppdatert i tilgjengelige tjenester. Spesielt gjelder dette aksjeeierskap. Det gjøres kun offentlig tilgjengelig en gang i året av Skatteetaten i mai. Og da er det kun aksjene som eies ved siste årsskifte som andre kan få opplysninger om. Så om det er solgt eller kjøpt aksjer etter det kommer det ikke fram.


Alt eierskap skal holdes fortløpende oppdatert i styrevervsregisteret
Rett før Kent Ranum ble ordfører i Trondheim i oktober i fjor stilte han opp i et intervju om kommuneadvokatens vurdering i Adressa. Ett av spørsmålene han fikk var:

– Hvilke kjøreregler er det forretningsmannen og eiendomsaktøren Kent Ranum har fått for sitt virke som ordfører i Trondheim?

– Det er å fortsette med åpenhet hele veien. Men det fordrer noen grep, gitt at jeg blir ordfører på torsdag.

Trondheims ordfører Kent Ranum (H)

Ett av grepene Ranum fortalte om var at han skulle føre opp alle verv og eierskap i  styrevervregisteret. Han viste videre til at direkte og indirekte eierskap ville stå oppført. Ranum sa også at endringer kan skje underveis, og han lovte at alt eierskap skulle holdes fortløpende oppdatert i registeret.

– Det er én person som har ansvar for min habilitet. Det er meg. Det kan ikke pulveriseres eller overlates til noen, sa Ranum.

Nå kan Trondhjemsavisa avsløre at ordfører Kent Ranum ikke har holdt sitt løfte om åpenhet og å føre alle sine aksjer i styrevervregisteret.

Kun ført opp aksjene i Kolvik Invest
29. desember i fjor sjekket Trondhjemsavisa hva ordfører Ranum hadde lagt inn i styrevervregisteret. Under aksjer var det kun hovedselskapet Kolvik Invest AS som stod. I dette selskapet ligger de fleste av de andre aksjene han eier. Men ingen av disse  aksjene var ført inn i registeret slik han lovet.

Kun Kolvik Invest AS var ført opp under aksjer av ordfører Kent Ranum i Styrevervregisteret 29/12 i fjor. Mange verv var ført opp. Bildet er fra nederst i oversikten og rød boks er laget av Trondhjemsavisa.

At han eide langt flere aksjer er det ingen tvil om.

Det kommer blant annet fram i Dagens Næringsliv sin oversikt som nå nylig ble oppdatert for aksjer eid 31. desember 2023. Der står ordfører Kent Ranum med over 30 selskaper der han eier mer enn 5 %, og mer enn det dobbelte av selskaper totalt.

Noen av Kent Ranums sine aksjer ved årsskiftet i følge Dagens Næringsliv (DN). Oversikten er basert på Skatteetatens aksjonærregister. Bildet er fra øverst i oversikten av plasshensyn. Foto: Skjermbilde fra DN

Noe av eierskapet kom også blant annet fram i bygningsrådet 7. desember i fjor. Der ble Kent Ranum kjent inhabil i forhold til å være med i behandlingen av den nye arealplanen i Trondheim som nå sluttbehandles. I referatet står det at Ranum på forhånd hadde opplyst om blant annet Torbjørn Bratts vei 11, Tempeveien 15, Strandveien 43 og Borg Forvaltning. Alle har aksjeselskaper der Ranum eide fra 25 til 50 %.

Skjuler fortsatt aksjene 
I etterkant av den første gangen Trondhjemsavisa så hva ordfører Kent Ranum hadde ført opp i styrevervregisteret i desember i fjor, har det blitt sjekket med jevne mellomrom. Blant annet i mars, april og mai i år. Samt da det ble forsøkt å få til et intervju med Kent Ranum nå 3. juni.

Fra mars er det langt færre verv oppført da han har gått ut av de. Men Ranum har fortsatt bare ført opp Kolvik Invest AS under aksjer.

Ordfører Kent Ranum har også kun ført opp Kolvik Invest nå, og ikke de andre aksjene han eier. Foto: Skjermbilde fra styrevervregisteret til KS 3 juni 2024. Rød boks er laget av Trondhjemsavisa.

At Ranum eier flere aksjer er det heller ingen tvil om nå. Han er fortsatt inhabil i saken om Trondheim kommunes nye arealplan (KPA), samt at det har vært flere saker i bygningsrådet i forhold til en del av selskapene der Kent Ranum har blitt kjent inhabil. Blant annet i forhold til eiendomsselskapene Torgård 2, Slk Property, Borg Forvaltning og Thorbjørn Bratt veg 11.

Trondhjemsavisa tok derfor kontakt med ordfører Kent Ranum med ønske om ett intervju.

– Han har vært åpen hele veien om alle eierskap han har
Da Trondhjemsavisa ringte Kent Ranum var det ikke svar. Så det ble sendt en SMS der han ble opplyst om at det var ønskelig med ett intervju i forhold til hans aksjer og KPA blant annet. Han svarte at henvendelsen måtte sendes til ordførerens politiske rådgiver Mats Ramo da han satt opptatt.

Ordførerens politiske rådgiver Mats Ramo. Foto: skjermbilde fra hans Facebook.

Mats Ramo svarte på SMS etter oppringningen. Han ble opplyst om at det var ønskelig med et intervju med ordføreren i forhold til hans aksjer, KPA med mere. Det kom raskt svar tilbake der han blant annet skrev:

–   Hei, Kent er inhabil i behandlingen av KPA. Han har vært åpen hele veien om alle eierskap han har, og har heller ikke vært involvert i politiske prosesser knyttet til eget eierskap, primært KPA.

Jeg svarte at jeg var klar over at Ranum var inhabil i KPA. Men at Ranum ikke har vært åpen hele veien slik Ramo skrev.  Jeg viste til at han hadde sagt han skulle være det via Styrevervregisteret i intervjuet i Adressa i fjor. Videre viste jeg også til at Ranum kun har ført opp Kolvik Invest i Styrevervregisteret, og ikke de andre aksjene han eier via Kolvik Invest. Jeg ba på nytt om et intervju med Ranum.

– Dette kommenterer vi ikke  
Det fikk jeg ikke da Ramo henviste til to andre personer som skulle kunne svare på spørsmål. Jeg opplyste da at jeg kom til sende spørsmål jeg hadde til Ranum på e-post. Blant annet dette:

– Du sa i oktober i fjor at alt av ditt eierskap skulle holdes fortløpende oppdatert i kommunens styrevervregister. Men der har du, siden Trondhjemsavisa sjekket første gang i desember i fjor, kun ført opp hovedselskapet Kolvik Invest AS på aksjer. Hvorfor har du ikke ført opp alle de andre aksjene du eier?

Svaret på dette spørsmålet og de andre kom ganske raskt:

– Dette kommenterer vi ikke.

Vil ikke gi en oversikt over hvilke aksjer han eier
Dette er noen av de andre spørsmålene som ordfører Kent Ranum fikk, og som han altså ikke vil svare på:

– Hvordan kan velgerne stole på det du sier som ordfører når du ikke gjør dette i en så viktig sak om dine eierinteresser?

– Kan du gi Trondhjemsavisa en oversikt over hvilke selskaper du eier aksjer i per dags dato?

– Hvert enkelt selskap kan også ha viktige interesser. Dette kan være å ha fått og eller gitt større lån til andre selskaper. I tillegg kan et selskap ha opsjonsavtaler. I selskapet Torgård 2, som du eier 12,5 % av gjennom SLK Property, står det i årsrapporten for 2022 at selskapet har tre opsjonsavtaler med grunneiere på Torgård. Opsjonsavtalene er at dere kan kjøpe dere inn og bygge ut dersom disse eiendommene blir omregulert i Trondheims nye arealplan. Det er mye politisk uenighet om Torgård. Hvorfor har du ikke ført opp disse opsjonsavtalene i styrevervregisteret?

– Vil du fra nå av holde løftet om at alt av ditt eierskap og verv vil holdes fortløpende oppdatert i kommunens styrevervregister?

Habilitetsvurderingen av Kent Ranum som ble gjort av kommuneadvokaten i oktober 2023

Forrige artikkelStort flertall mot gravplass på matjord
Neste artikkelKommunedirektøren vil ikke følge opp at ordføreren skjuler mange av aksjene sine