Den inhabile AP-toppen Rune Olsø fikk også tre viktige e-poster internt i AP i sluttfasen av Grønn Strek-saken. Ordfører Ottervik vil ikke svare på hvorfor hun ikke fikk stoppet det og på andre spørsmål.

På Kystad hadde den daværende AP-toppen Rune Olsø sin arbeidsgiver Staur en avtale med utbyggerne. Olsø hadde også personlig en avtale med sin arbeidsgiver i forhold til Kystad. Når Kystad-saken ble avslørt i 2017 viste det seg at den inhabile Rune Olsø hadde fått noen de interne AP e-postene før møtet i bygningsrådet i april 2015 der Kystad ble tatt ut av Grønn Strek. Ordfører Rita Ottervik sa det var en «glipp fra gruppeleder i pappaperm da mailen ble sendt til hele gruppestyret»(link adressa.no).

Hun fikk oppfølgingsspørsmål av Adresseavisens journalist:

– Er det riktig at Olsø får mailer som omhandler grønn strek hvis han er inhabil?

– Nei.

Olsø fikk også tre viktige AP-eposter i sluttfasen av Grønn Strek
Men Rune Olsø fikk også senere tre sentrale AP-eposter når hele Grønn Strek-saken skulle avgjøres. Dette var ni måneder etter at Kystad var oppe i bygningsrådet. Disse e-postene fikk også mange flere i Arbeiderpartiet inkludert ordfører Rita Ottervik.

E-posten som hele APs bystyregruppe fikk inkludert den inhabile Rune Olsø. Ordfører Rita Ottervik fikk også e-posten. Bilde: Illustrasjon av e-posten etter innsyn hos Økokrim. Navn på alle de andre enn Olsø og Ottervik som fikk den er tatt ut av plasshensyn.

Nidarosa fikk i likhet med Adresseavisen innsyn i Økokrim-avhørene av Rune Olsø og gruppeleder Geir Waage etter at de henla etterforskningen mot Olsø for påvirkningshandel eller korrupsjon. Saken ble henlagt etter bevisets stilling. Der lå de tre e-postene som ble sendt, og det var tre svært viktige e-poster. Om den første e-posten fra 6. januar 2016 som ble sendt til hele bystyregruppa til AP skriver Adresseavisen:

«To og en halv time senere sender politisk rådgiver Audun Otterstad notatet videre til hele Aps gruppe med beskjed: Dere bes lese gjennom dette før sentrum-­venstresamlinga i morgen! (dette er det omtalte møtet på Lian.)»

E-post av 26. januar 2016. Foto: Illustrasjon av e-posten etter innsyn hos Økokrim. Røde firkanter rundt navn er satt inn av Nidarosa.

Fikk også e-poster om forhandlingene og APs forslag
Om den andre e-posten skriver Adresseavisen:

«Tirsdag 26. januar: E-post fra Geir Waage til gruppestyret med kartene og presentasjonen Olsø sendte seks dager tidligere under tittelen: Grønn strek oppdatering på forhandlinger med de andre partiene.»

E-posten inneholder informasjon om APs forslag til Grønn Strek med kart. I den vises det også til at de ikke ble enige med de andre sentrum-venstre partiene om hvor Grønn Strek skulle gå i forhold til bolig- og næringsareal. I tillegg beskrives viltkorridorene som en av de største «nøttene» for AP.

Geir Waage sendte forslag om Grønn Strek. Rita Ottervik og Rune Olsø.
E-posten som den inhabile Rune Olsø i likhet med ordfører Ottervik mottok den 10. februar 2016. Foto: Illustrasjon av e-posten etter innsyn hos Økokrim. Røde firkanter rundt navn er satt inn av Nidarosa.

Om den tredje e-posten skriver Adresseavisen:

«To dager senere rett før klokken 20 den 10. februar sender Geir Waage dette forslaget videre til gruppestyret. Navnet på e-posten er «Forslag til Arbeiderpartiets grønn strek».»

Dette var et detaljert forslag fra gruppeleder Waage om hva han mener AP burde fremme i bystyret ved den endelige behandlingen. Både Kystad og Være er utenfor Grønn Strek i forslaget.

Ordfører Ottervik visste at Olsø var inhabil
Ordfører Ottervik fikk i mai 2015 en e-post fra Rune Olsø der han meldte seg inhabil i Grønn Strek-saken. Hun fikk en ny e-post fra ham om dette i januar 2016. Hun fikk ikke informasjon om avtalen på Kystad før i 2017.

Rita Ottervik
Ordfører Rita Ottervik (AP). Foto: Trondheim kommune

Olsø og hans arbeidsgiver hadde også en intensjonsavtale på Være. Der hadde rådmannen i likhet med på Kystad foreslått Grønn Strek. Noe som gjorde at det ville bli langt vanskeligere å regulere om landbruksområdet til boliger og næring. Innsyn viser at Ottervik i avhør med Økokrim oppgir at hun hadde fått beskjed om at Olsø via sin arbeidsgiver var involvert i Være-området på nyåret 2016.

Grønn Strek eller ikke på Være var en sentral del av det som ble avgjort i perioden der Olsø fikk de tre e-postene. Det endte med at AP overtalte Høyre til å bli med å ta bort Grønn Strek på Være.

Ordfører Ottervik har også gjentatte ganger sagt at hun mener Olsø var inhabil etter APs vedtekter. Det er derfor ingen tvil om at ordfører Rita Ottervik visste at Rune Olsø var inhabil i Grønn Strek-saken, og i forhold til Være, når han fikk disse tre e-postene internt i AP.

Ottervik vil ikke svare på spørsmål
Rita Ottervik ble presentert saken og fikk oversendt de tre epostene. Hun fikk fire spørsmål, men ville ikke kommentere spørsmålene. Dette var spørsmålene hun fikk:

1. Du kalte det en glipp når den inhabile Olsø fikk interne AP e-poster før Kystad ble tatt ut av Grønn Strek i april 2015. Men Rune Olsø har også fått tre svært sentrale e-poster i etterkant (januar og februar 2016). Dette var før Være ble tatt ut og Grønn Strek ble endelig vedtatt. Det var altså ikke en glipp, men viser et mønster der Olsø fikk viktige interne AP e-poster i en sak der han er inhabil. Du har ikke sagt noe om dette før og virker ikke å ha reagert på dette.

Var det ikke ditt ansvar å få stoppet at Olsø fikk disse e-postene?

2. Du har sett at den inhabile Olsø fikk mye informasjon internt i AP gjennom disse tre e-postene og e-posten før Kystad uten at du reagerte. Du sendte heller ikke videre hans e-poster der han meldte seg inhabil som du skulle ha gjort. Du har heller ikke journalført disse to e-postene slik du skulle, og slettet de. Noe Arkivverket fastslår om den siste at er alvorlig og et brudd på arkivforskriften. Videre lot du Olsø sin daværende venn Geir Waage lede forhandlingene med Høyre der de ble overtalt til å ta bort Grønn Strek på Være.

Dette viser vel at du har gjort mye kritikkverdig i Grønn Strek saken?

3. Du har i mange sammenhenger sagt at du skulle rydde opp i det som har skjedd i disse sakene. Hvordan kan du i lys av dette være den rette til å rydde opp?

4. Du har heller ikke gått ut med dette eller uoppfordret med annen viktig informasjon i de andre tomtesakene. De har kommet som avsløringer i media. Viser ikke dette en ukultur i AP som du som ordfører har vært del av, akseptert og skjult?

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4.Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

Forrige artikkelHvor mange e-poster har ordføreren og andre i Trondheim kommune slettet?
Neste artikkelKommunerevisjonen vurderte ikke ordførerens rolle og ansvar i epost-sakene